Organizare

  1. R E G U L A M E N T U L  de organizare şi funcţionare a structurii de specialitate a
    Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba îl găsiţi aici
  2. Regulamentul de ordine interioară din cadrul instituției noastre îl găsiți aici
  3. Carta auditului intern aplicabilă în cadrul Instituției Prefectului – județul Alba o găsiți aici

  4. Compartimentele instituţiei