Organizare

  1. R E G U L A M E N T U L  de organizare şi funcţionare a structurii de specialitate a
    Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba îl găsiţi aici
  2. Regulamentul de ordine interioară din cadrul instituției noastre îl găsiți aici
  3. Carta auditului intern aplicabilă în cadrul Instituției Prefectului – județul Alba o găsiți aici

  4. Compartimentele instituţiei

Organigrama completă în format word poate fi vizualizată aici.

Organigrama completă în format pdf poate fi vizualizată aici.


3. Carieră

Momentan nu sunt posturi scoase la concurs.