Protecția datelor cu caracter personal

 

Responsabilul cu protecția datelor personale la nivelul Instituției Prefectului – județul Alba este:
David Adriana Hariclea
Adresă de e-mail: adriana.david@prefecturaalba.ro
Număr de telefon: 0258/812377, interior 29007, fax 0258/811382

În data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ( www.dataprotection.ro ).

 1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Alba este disponibil aici.
 2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
 3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
 4. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
 5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.
 6. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
 7. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
 8. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
 • LEGISLATIE
 • Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 si de abrogare a Directivei 95/46/CE aici.
 • Legea 102/2005 privind înființarea, organizarea și functionarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal aici.
 • Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice aici
 • Legea 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal aici
 • LINK-URI UTILE
 • Ghid orientativ ANSPDCP de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor aici.
 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici
 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor aici
 • Comitetul European pentru Protecția Datelor aici
 • Comisia Europeană aici