Audiențe

PROGRAM DE AUDIENŢE:

 • Modificare program audiențe, consiliere a cetățenilor, registratură generală și apostilare a actelor oficiale administrative

          Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr.647251/2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției:

            Începând cu data de 25.10.2021, pe perioada stării de alertă, activitățile de primire în audiență, consiliere a cetățenilor și registratura generală, se vor desfășura după următorul program:

1) Activitatea de primire în audiență

La prefect/subprefect, în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării, depuse la registratura instituției. Modelul Cererii de înscriere în audiență poate fi descărcat de pe pagina instituției https://ab.prefectura.mai.gov.ro/audiente/ .

 1. Persoanele fizice/juridice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Alba prin alte mijloace de comunicare alternativă :
 2. După înregistrarea cererii în sistemul de gestiune a documentelor  și în funcție de rezoluția conducerii instituției, compartimentul relații cu publicul realizează programarea audiențelor și comunică solicitanților data la care se acordă audiența, telefonic sau scris .
 3. Prin rezoluție scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate din cadrul instituției.
 4. Dacă obiectul cererii de primire în audiență are același conținut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă prefectului/subprefectului se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la compartimentul relații cu publicul/compartimentului de specialitate.
 5. Înscrierea în audiențe acordate de către prefect/subprefect se va face în scris cu cel puțin o săptămână înaintea acordării audienței.
 6. Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma unei audiențe nu mai pot beneficia de încă o audiență având același subiect.
 7. Prefectul sau subprefectul pot dispune primirea în audiență fără să existe o cerere scrisă în acest sens.

În scopul asigurării sănătății și securității în muncă a personalului din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, pe timpul stării de alertă pe teritoriul României, activitatea de primire în audiență se va desfășura la sediul instituției numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței.

În situația aprobării audienței, aceasta se va desfășura astfel:

 1. Audiențele se vor desfășura într-o singură locație;
 2. La audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu prefectul;
 3. Audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane;
 4. Respectarea distanțării fizice de 1,5-2 metri pe toată perioada acordării audienței;
 5. Persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19;
 6. Spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte.

2) Activitatea de consiliere a cetățenilor

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Alba prin alte mijloace de comunicare și nu prin prezentarea la sediul instituției. Mijloacele de comunicare alternativă sunt următoarele:

 • poșta electronică(e-mail) prefectura@prefecturaalba.ro sau formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Alba;
 • fax: 0258.811382;
 • telefon: 0258.816007;
 • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Alba, str. I.C.Brătianu nr.1, Alba Iulia.

3) Activitatea de registratură generală și de primire a petițiilor cetățenilor:

Va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției, evitându-se primirea petițiilor direct de la cetățeni sau întocmirea acestora la sediul instituției.

4) Începând cu data de 25.10.2021, pe perioada stării de alertă activitatea de apostilare a actelor oficiale administrative, se va desfășura după următorul program:

  • în intervalul orar 8,30 – 10,30, persoanele fizice/juridice vor depune documentele necesare, prevăzute de legislația în vigoare și care se regăsesc și pe site-ul instituție la următoarea adresă https://ab.prefectura.mai.gov.ro/apostila/
  • în intervalul orar 12,00 – 14,00, se vor elibera actele pentru care s-au   înregistrat solicitările în vederea aplicării apostilei.