Rapoarte și studii

Rapoarte de activitate a Instituției Prefectului – Județul Alba

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

Circulare

Alte rapoarte și studii

  1. Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor în anul 2018
  2. Raportul privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase inregistrate pe raza judetului Alba in perioada 1-31 august 2016
  3. Raportul privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate pe raza judeţului Alba în perioada 27 iunie – 30 iulie 2016
  4. Raport managementul deșeurilor
  5. Ordin reprezentanți funcționari publici în comisia paritară