Alte activități

Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor este disponibilă aici
Comisia de disciplină a funcționarilor publici din Instituția Prefectului – județul Alba este disponibilă aici
Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului este disponibil aici
Grupul de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici
Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 este disponibilă aici
Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 este disponibilă aici
Comisia de delimitare teritorială între unități administrative este disponibilă aici
Comisii Locale (pe UAT-uri) pentru Delimitarea Perimetrelor de Ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire) sunt disponibile aici
Centrul local de combatere a bolilor (animale) este disponibil aici
Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor este disponibilă aici
Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ este disponibil aici
Comisia mixtă pentru verificarea activității de depozitare a deșeurilor municipale este disponibilă aici