Alte activități

Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 este disponibilă aici
Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 este disponibilă aici
Comisia de delimitare teritorială între unități administrative este disponibilă aici
Comisii Locale (pe UAT-uri) pentru Delimitarea Perimetrelor de Ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire) sunt disponibile aici
Centrul local de combatere a bolilor (animale) este disponibil aici
Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor este disponibilă aici
Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ este disponibil aici
Comisia mixtă pentru verificarea activității de depozitare a deșeurilor municipale este disponibilă aici