Alte activități

Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului Alba este disponibilă aici
Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor este disponibilă aici
Comisia de disciplină a funcționarilor publici din Instituția Prefectului – județul Alba este disponibilă aici
Comisia paritară a funcționarilor publici din Instituția Prefectului – județului Alba în format pdf
Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului este disponibil aici
Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi este disponibilă aici
Grupul de lucru pentru derularea POAD este disponibil aici
Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006 este disponibilă aici
Comisia Județeană pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 este disponibilă aici
Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 este disponibilă aici
Comisia de delimitare teritorială între unități administrative este disponibilă aici
Comisii Locale (pe UAT-uri) pentru Delimitarea Perimetrelor de Ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire) sunt disponibile aici
Comisia de Analiză Tehnică(organism consultativ pentru emiterea tuturor actelor de reglementare privind protecţia mediului) este disponibilă aici
Centrul local de combatere a bolilor (animale) este disponibil aici
Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor este disponibilă aici
Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 este disponibilă aici
Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ este disponibil aici
Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport este disponibilă aici
Comisia mixtă pentru verificarea activității de depozitare a deșeurilor municipale este disponibilă aici