Persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă

Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă:

 • Gestionează și coordonează toate procesele de consultare publică ale autorității/instituției;
 • Primește cererile, consemnează și ține evidența persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor cu privire la procedura de consultare publică (Anexa nr. 17)
 • Contribuie la determinarea aplicabilității prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în vederea participării la elaborarea unui act normativ și participării la luarea deciziilor;
 • Contribuie la stabilirea detaliilor metodologice prealabile necesare desfășurării unei proceduri de consultare publică și unei ședințe publice;
 • Organizează întâlnirile privind dezbaterea publică a proiectelor de acte normative;
 • Contribuie la publicarea și comunicarea adecvată a anunțului cu privire la intenția de a elabora un proiect de act normativ și de organizare a unei ședințe publice;
 • Primește, consemnează și contribuie la publicarea tuturor recomandărilor, punctelor de vedere și opiniilor primite în perioada consultării publice cu privire la proiectul de act normativ, precum și justificărilor renunțării la unele dintre acestea;
 • Distribuie către departamentul inițiator și/sau experți a tuturor recomandărilor, punctelor de vedere și opiniilor primite în perioada consultării publice cu privire la proiectul de act normativ în vederea definitivării acestuia;
 • Asigură publicarea, pe site-ul propriu al autorității/instituției, a tuturor documentelor tipizate aferente procedurii de consultare publică în secțiunea Formulare;

Formularele destinate completării de către cetățeni vor fi însoțite obligatoriu de un consimțământ GDPR valabil pentru prelucrarea datelor, care va îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • să fie dat în mod liber;
 • să fie specific;
 • să fie informat;
 • să fie lipsit de ambiguitate;
 • Contribuie la publicarea în termen și menținerea publicării, în condițiile legii, a documentelor prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și al. 11 din legea nr. 52/2003.
 • Întocmește și contribuie la publicarea Raportului anual privind transparența decizională.

 

 • Persoana din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba responsabilă cu relaționarea cu mediul asociativ și cu aplicarea legii transparenței decizionale în administrația publică:

Nume și prenume:  BEDELEAN CORNELIA-AURORA

Funcția:                 Inspector superior

Structura:              Compartiment relații publice, arhivă

Telefon:                0258811179 (interior 29036)

E-mail:                  cornelia.bedelean@prefecturaalba.ro

LINIA TEL. VERDE – Telefon 0800.800.557

Programul de lucru cu publicul al Compartimentului relații publice, arhivă din cadrul Instituției Prefectului – județul Alba:

Luni 08.30 – 18.30
Marți 08.30 – 16.00
Miercuri 08.30 – 16.00
Joi 08.30 – 16.00
Vineri 08.30 – 14:00