Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Modelele de adeverință de la angajator, respectiv de declarație pe proprie răspundere pentru cele două intervale orare de restricționare a circulației în afara locuinței pot fi descărcate accesând următorul link: https://cetrebuiesafac.ro/modele-declaratii

 

 • Ordinul nr. 196/2021 privind modificarea componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 127/2021 privind constituire Comisie salubrizare cursuri de apă
 • Ordinul nr. 126/2021 privind îndeplinire atribuții președinte CJSU de către o altă persoană
 • Ordinul nr. 105/2021 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 75/2021 privind constituirea comisiilor de specialitate pentru constituirea și evaluarea pagubelor produse în urma unor situații de urgență
 • Ordinul nr. 70/2021 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 18/2021 privind planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021
 • Ordinul nr. 273/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 197/2020 privind modificare Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii
 • Ordinul nr. 196/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 188/2020 privind modificare Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică
 • Ordinul 122/2020 privind modificare Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii
 • Ordinul 90/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 16/2020 privind planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020
 • Ordinul 416/2019 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 335/2019 – reorganizare Grupuri de Suport Tehnic pentru gestionare Situații de Urgență
 • Ordinul 314/2019 – actualizare Comitet Județean pentru Situații de Urgenta
 • Ordinul 303/2019 – constituire Comisie constatare și evaluare pagube produse în urma unor situații de urgență
 • Ordinul 134/2019 privind completarea componenței CJSU Alba
 • Ordinul 126/2019 privind constituirea Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă
 • Ordin privind reorganizarea Grupului de Suport Tehnic
 • Componenţa Grupului de Suport Tehnic
 • Ordinul 29/2019 – modificare componență Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba
 • Ordinul 19/2019 – aprobare Plan de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, cu următoarele anexe: