Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI ALBA
Obiectivul principal al Instituţiei Prefectului – judeţul Alba este de a furniza servicii de calitate, pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale cetățenilor, în condiţiile respectării cerinţelor legale.
Pentru a pune în practică acest deziderat, conducerea Instituţiei Prefectului – judeţul Alba a hotărât implementarea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008.
Obiectivele principale în domeniul calităţii ale organizaţiei noastre sunt următoarele:
  • să furnizăm servicii de calitate conforme condiţiilor specificate, la termenele stabilite, în scopul creşterii satisfacţiei cetățenilor;
  • prevenirea neconformităţilor în toate fazele de furnizare a serviciilor de calitate, ceea ce va conferi încredere cetățenilor şi va aduce beneficii organizaţiei şi angajaţilor;
  • instruirea şi motivarea personalului pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii;
  • reînnoirea certificării conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.
Ca manager al Instituţiei Prefectului – judeţul Alba  mă angajez:
  • să asigur comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii referitoare la calitate la toate nivelurile organizaţiei;
  • să asigur resursele umane şi materiale necesare;
  • să asigur funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii;
  • să analizez periodic politica instituției şi să o îmbunătăţesc continuu.
PREFECT,
DĂNUȚ-EMIL HĂLĂLAI