La sediul Instituției Prefectului, s-a desfășurat ședința ordinară a CJSU Alba

        Marți 24 aprilie a.c., cu începere de la ora  9.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, condusă de subprefectul  Monica Popescu.
        Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost: analiza stadiului executării lucrărilor specifice pentru prevenirea inundaţiilor; analiza îndeplinirii măsurilor, acţiunilor şi misiunilor desfăşurate pe perioada sezonului de iarnă 2017 – 2018; prezentarea ,,Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Alba în perioada 15 februarie – 31 martie 2018”; proiect de hotărâre pentru aprobarea ,,Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Alba în perioada 15 februarie – 31 martie 2018”; prezentarea ,,Raportului de sinteză privind alunecările de teren și alte fenomene de natură geologică produse pe raza orașului Cîmpeni, sat Borlești, orașului Teiuș, sat Pețelca, comunele Meteș și Lupșa din perioada 01.03 – 10.04.2018”; proiect de hotărâre pentru aprobarea ,,Raportului de sinteză privind alunecările de teren și alte fenomene de natură geologică produse pe raza orașului Cîmpeni, sat Borlești, orașului Teiuș, sat Pețelca, comunele Meteș și Lupșa din perioada 01.03 – 10.04.2018”.
        Subprefectul Monica Popescu a supus spre aprobare membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență proiectele de hotărâri care au fost adoptate în unanimitate.
        ”Rapoartele prezentate în cadrul ședinței vor fi transmise cu celeritate ministerelor de resort”, a precizat subprefectul județului Alba, Monica Popescu.
Instituția Prefectului- Județul Alba

Planul activităților organizate cu prilejul Zilei Veteranilor de Război

 1. Cadrul general: 27.04.2018, ora 10.00
                         Cimitirul Eroilor – Monumentul Veteranilor de Război
 1. Participanți: Instituția Prefectului – Județul Alba
                         Consiliul Județean Alba
                         Primăria municipiului Alba Iulia
                         Arhiepiscopia Ortodoxă Română
                         Unitățile militare M.Ap.N, M.A.I din garnizoana Alba Iulia
                         Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba
                         Direcția Județeană de Informații Alba
                         Cercul Militar Alba Iulia
                         Asociația Veteranilor de Război
                         Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
                         Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”
                         Servicii și instituții publice
                         Partide politice
                         Reprezentanți mass-media
 
 1. Programul activităților:
 
09.45 – 09.55 Primirea invitaților
10.00 – 10.05 Intonarea Imnului Național al României
10.05 – 10.20 Oficierea serviciului religios
10.20 – 10.30 Alocuțiune privind semnificația Zilei Veteranilor de Război
10.30 – 10.40 Depuneri de coroane și jerbe
10.40 – Păstrarea unui moment de reculegere

Proiectul MRP „Descoperă și Cunoaște România” la Alba Iulia

         În perioada 20 – 22 aprilie a.c., în cadrul proiectului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), „Descoperă și Cunoaște România” (DCR) 50 de etnici români stabiliți  în Ungaria au vizitat județul Alba și au avut  întrevederi cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale.
         Membrii delegației au luat contact cu ce înseamnă România, istoria acesteia, tradițiile și obiceiurile și au avut  oportunitatea de a discuta cu reprezentanți ai Guvernului României despre nevoile și dorințele lor în calitate de români care vor să păstreze legătura cu țara.
Proiectul MRP „Descoperă și Cunoaște România” își propune să contribuie la consolidarea dialogului între etnicii români din afara granițelor, în vederea menținerii legăturilor identitare românești.
          Prin DCR 2018, ministerul îşi propune ca în Anul Centenarului să aducă în ţară 500 de români care trăiesc în comunităţile istorice în vederea realizării unui schimb de experiențe și pentru a-i încuraja să păstreze și promoveze identitatea românească.
          Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai i –a oferit reprezentantului delegației un drapel cu însemnele României.
          ”Îmi revine deosebita plăcere să vă întâlnesc și să vă adresez salutul meu, în calitate de prefect al județului Alba. Doresc să vă informez că sunt extrem de interesat în a vă susține în proiectele și acțiunile pe care le derulați sau pe care doriți să le implementați. Vreau să purtăm un real dialog și să fiu pentru dumneavoastră o sursă constantă de sprijin. Sunteți vocile de mâine și cei care poartă, alături de noi, responsabilitatea păstrării și promovării identității și tradițiilor românești. Sper ca această experiența pe care o împărtășiți în județul nostru să va fie utilă, să fie una interactivă și să vă determine să fiți din ce în ce mai implicați în programe care să aibă impact întărirea relațiilor de colaborare cu românii de pretutindeni.
          Anul acesta, la 1 Decembrie celebrăm împlinirea unui centenar de la Marea Unire de la Alba Iulia – eveniment de cea mai mare dimensiune istorică pentru națiunea română, fapt fără de care nu ar fi existat azi o Românie Mare, modernă și suverană, un stat național unic și indestructibil pe harta Europei. Suntem datori cu toții, să nu uităm nicio clipă că pentru Marea Unire s-a luptat scump și s-a plătit cu jertfe grele, pierind pe câmpurile de luptă mii și mii de vieți omenești. Un astfel de eveniment nu trebuie considerat doar o comemorare festivă, ci o oportunitate de pace socială, un mijloc de consolidare a legăturilor românilor de pretutindeni.” a precizat în discursul său prefectul Dănuț- Emil Hălălai.
Instituția Prefectului – Județul Alba

Subprefectul Monica Popescu propune stimularea firmelor care angajează absolvenți de școli profesionale, pentru a împiedica migrarea tinerilor și depopularea anumitor zone ale județului

              Joi 19 aprilie 2018, cu începere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu.
              Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: situația acțiunilor de control efectuate de Compartimentul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2017; informare privind revalorizarea învățământului profesional și tehnic; diverse.
               Primul punct al ordinii de zi, cu privire la situația acțiunilor de control efectuate de Compartimentul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2017, a fost prezentat de către doamna Silvia Puie, președinte, director general – Casa de Asigurări de Sănătate Alba.
              În cursul anului 2017, Compartimentul Control al Casei de Asigurari de Sănătate Alba a efectuat un număr de 943 controale, astfel:
 • 119 controale tematice efectuate conform Planului anual de activități structurate pe domenii de asistență medicală;
 • 820 controale operative, din dispoziția Președintelui – Director General a Casei de Asigurări de Sănătate Alba;
 • 4 controale inopinate, ca urmare a unor reclamatii, sesizări.
              Ca urmare disfunctionalităților ți iregularităților identificate în cursul acțiunilor de control au fost constituite ți recuperate integral debite în suma totala de 546.404,45 lei, structurate pe domenii de asistență medicală astfel:
 • furnizori din asistența medicală primară 81.786,60 lei;
 • ambulatoriul de specialitate clinic 24.410,82 lei;
 • ambulatoriul de specialitate paraclinic 86.181,74 lei ;
 • asistența medicală spitalicească 314.589,02 lei;
 • asistența medicală de recuperare-reabilitare 1.120,27 lei;
 • furnizori de medicamente 12.294,83 lei;
 • dispozitive medicale 26.021,17 lei .
              Al doilea punct de pe ordinea de zi privind revalorizarea învățământului profesional și tehnic, a fost prezentat de către doamna Marcela Dărămuș, inspector școlar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.
La nivelul județului Alba, printr-o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii conform Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, ponderea învățământului tehnic și profesional a crescut  la o pondere de 53,70%  faţă de 50,60% clase realizate în anul şcolar 2017-2018.
               Strategia, pe termen mediu și lung, a Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru întărirea învățământului tehnic și profesional din județ vizează următoarele obiective: armonizarea standardelor, procedurilor şi practicilor universitare româneşti cu cele existente în statele membre ale UE precum și  reducerea duratei de acomodare la angajatori a absolvenţilor deveniţi angajaţi; implicarea partenerilor educației în sistemul calităţii; procedurile de lucru să fie elaborate de persoanele direct implicate; acordarea  de sprijin elevilor la învățătură în funcție de nevoile fiecăruia dintre ei; îmbunătăţirea comunicării virtuale, la nivelul unităţii de învățământ; implicarea operatorilor economici în şcolarizarea elevilor.
Pe parcursul celor 3 ani, pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică, în care sunt implicaţi operatorii economici, deţin o pondere importantă din totalul orelor din planul de învăţământ, astfel: în primul an 40%, în al doilea an 74%, iar în al treilea an, 75%.
                Un demers important pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional și dual .
”Este important ca toţi factorii interesați să fie conştienţi că numai printr-o implicare susţinută a companiilor în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic și o colaborare susținută dintre mediul economic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ putem avea rezultate care pot conduce la o dezvoltare economică a județului și a țării.” a precizat subprefectul Monica Popescu.
                 Subprefectul județului Alba, Monica Popescu  a apreciat eforturile pe care Inspectoratul Școlar Județean le face pentru revalorizarea învățământului profesional și tehnic, considerând că îmbunătăţirea comunicării virtuale, la nivelul unităţilor de învățământ este un prim pas pentru adaptarea la cerințele societății în care trăim. Totodată, subprefectul Monica Popescu  a propus stimularea firmelor care angajează absolvenți de școli profesionale, pentru a împiedica migrarea tinerilor și depopularea anumitor zone ale județului.
       
   
Instituția Prefectului – Județul Alba

În cadrul ședinței CCDCPPV Alba Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a propus ca personalul care lucrează direct cu cetățenii din cadrul instituțiilor publice, să urmeze cursuri de prim-ajutor

       Miercuri 18 aprilie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, condusă de Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai.
        La ședință au participat directori ai instituțiilor publice cu competențe în domeniul socio-medical, precum și reprezentați ai asociațiilor de pensionari.
        Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost: prezentarea serviciilor socio – medicale oferite de către Crucea Roșie Română – filiala Alba; birocrația cu care se confruntă persoanele vârstnice – punctul de vedere al Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba”; diverse.
In Romania 1 din 2 varstnici se simte singur, iar lipsa unui interlocutor si izolarea sociala sunt alaturi de problemele financiare si de sanatate in topul provocarilor resimtite la varsta a III a. Pentru a veni în sprijinul persoanelor în etate Crucea Roșie Română – filiala Alba organizează vizite de socializare si sprijin practic la domiciliul varstnicilor izolati; activitati si companie in camine de batrani; acordare ajutor material pentru varstnicii saraci; mobilizare voluntari si comunitati pentru susținerea vârstnicilor.
       Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, a propus ca personalul care lucrează direct cu cetățenii din cadrul instituțiilor publice, să urmeze cursuri de prim -ajutor. În acest sens, instituțiile să aibă în vedere bugetarea unor astfel de cursuri, pentru prevenirea unor situații de risc.
”Pentru  eliminarea, sau cel puțin reducerea birocrației, care pentru noi înseamnă, chiar si deplasările de la un ghiseu sau un birou la altul, în privința noastră este necesară colaborarea cu instituțiile statului, prin reprezentanții organizațiilor care au ca obiect problemele vârstnicilor.” au afirmat în cadrul ședinței reprezentanții Asociației „Speranţa de Alba”.
        Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a dat asigurări că toate propunerile venite din partea Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba” de reducere a birocrației, vor fi înaintate cu celeritate Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
Instituția Prefectului – Județul Alba

Diploma din partea Instituției Prefectului Alba pentru ultramaratonistul Levente Polgar

Ieri, 29 martie 2018, în deschiderea sedinței Colegiului Prefectural, domnul Levente Polgar a fost răsplătit cu o diplomă de Institutia Prefectului Alba. Dinstincția i-a fost decernată de prefectul județului, domnul Dănuț- Emil Hălălai, pentru recunoașterea meritelor sportive si participarea la ultramaratonul 6633 „Arctic Ultra”.

Problemele administrațiilor locale din județ

Ieri, 27 martie 2018, din iniţiativa prefectului județului Alba, dl. Dănuţ – Emil Hălălai, Instituţia Prefectului Alba a organizat o ședință de lucru cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba. În deschidere dl. prefect Dănuţ – Emil Hălălai a prezentat câteva consideraţii privind redactarea, emiterea şi adoptarea actelor administrative, insistând termenele legale pentru comunicarea acestora către prefect precum şi aspecte referitoare la verificarea legalităţii acestora.Subprefectul județului Alba, d-na Monica Popescu, a vorbit despre aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor funciare iar dl. Ovidiu Cazacu – șef de serviciu în cadrul Instituției Prefectului Alba a făcut completările necesare din punct de vedere juridic.

Prim-adjunctul ISU Alba, lt. col. Nicolae Negoiță a prezentat atribuţiile primarilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă şi a Ordinului comun nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă. D nul lt.col.Negoiță a punctat câteva obligații ale primarilor în situații de urgență: asigurarea permanenței la primării,  avertizarea populației, curățarea digurilor, șanțurilor și rigolelor, asigurarea fondurilor necesare pentru serviciile voluntare pentru  situații de urgență, instruirea membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență, menținerea stării de intervenție a hidranților și a altor surse de apă. Totodată, reprezentantul ISU Alba a lăudat inițiativele unor consilii locale pentru facilitățile acordate voluntarilor din SVSU, care le plătesc acestora orele de pregătire și intervențiile.

Comisarul-șef de poliție Anca Sava, șefa Centrului Regional Alba Iulia al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, a spus că victimele traficului de persoane fac parte din rândul tinerelor sărace și cu nivel scăzut de educație și informare, fără loc de muncă, care provin, în general, din familii dezorganizate.

D-na Anca Sava a pus accentul pe rolul educației și al asistenților sociali în prevenirea traficului de persoane, considerând că absenteismul și abandonul școlar sunt factori de risc pentru viitoarele victime sau delincvenți juvenili.

Directorul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dl. Dorin Retegan, a vorbit despre accelerarea cadastrului în România. Șeful OCPI Alba a vorbit despre proiectul unei ordonanțe de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 7, despre care speră că va intra în vigoare la sfârșitul lunii aprilie, care simplifică procedurile de înregistrate sistematică, prin postarea anunțurilor pe site-urile oficiale ale primăriilor, nu în Monitorul Oficial, plus înjumătățirea termenului de soluționare a contestațiilor, de la 60 la 30 de zile pentru sectoarele cadastrale. Ca noutate, se va încerca modificarea legilor proprietății, astfel încât în zonele necooperativizate, cum ar fi cele montane, să poată solicita titluri de proprietate și posesorii de teren, nu doar proprietarii.

Directorul Direcției Agricole Județene, Gheorghe Lazea, a atras atenția că din 2019 primăriile nu vor mai primi subvenții pentru pajiștile permanente, cerându-le să ia măsuri pentru urgentarea elaborării amenajamentelor pastorale. În prezent, două unități administrativ-teritoriale nu au depus deloc cerere, 28 de UAT-uri nu au documentația pentru studiile pedologice la OSPA, în cazul comunelor Daia Română și Mirăslău, amenajamentele pastorale ar putea fi gata în scurt timp, dacă se aduc documentele necesare, iar în cazul celorlalte UAT-uri,  amenajamentele pastorale se află în diferite stadii de execuție.

Directorul Crucii Roșii Alba, Adrian Dușa, a avansat o propunere de finanțare a acțiunilor Filialei Județene a Societății Naționale de Cruce Roșie prin aderarea UAT-urilor ca membri susținători ai organizației, fie prin susținerea financiară anuală cu o sumă în funcție de numărul de locuitori, fie prin plata unei cotizații anuale în funcție de nevoile identificate în comunitate.

Prefectul județului Alba, dl. Dănuț – Emil Hălălai, a făcut apel la comunicare și colaborare între primari și instituțiile statului, oferindu-și sprijinul în soluționarea problemelor și le-a cerut primarilor ca, prin intermediul Asociațiilor Comunelor, Orașelor și Municipiilor din România, să transmită Instituției Prefectului Alba propuneri legate de modificările legislației.

Cei prezenți au fost încântați de inițiativă, apreciind că astfel de întâlniri de lucru sunt constructive, în ciuda punctelor de vedere uneori divergente.

Participarea subprefectul Județului Alba, doamna Monica Popescu în data de 27 martie 2018 la manifestările prilejuite de celebrarea și la Alba Iulia, celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Țara Românească.

Subprefectul Județului Alba, doamna Monica Popescu a participat marți, 27 martie 2018 la manifestările prilejuite  de celebrarea și la Alba Iulia, celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Țara Românească. Începând cu ora 12.00, peste 50 de studenții și liceeni basarabeni i-au așteptat pe albaiulieni să vină alături de ei în Piața Cetății pentru a celebra împreună ziua de 27 aprilie. Evenimentul s-a încheiat cu o horă ce a avut loc în zona Sălii Unirii.

Subprefectul Județului Alba, doamna Monica Popescu a participat vineri, 23 martie 2018, la adunarea generală a membrilor Asociației Pensionarilor „Speranța de Alba”.

Au fost prezentate realizările pe ultimele șase luni și programul pe următoarele șase luni privind activitatea asociației. În cadrul dezbaterilor au fost invocate o serie de probleme legate de neindexarea pensiilor cu nivelul inflației,  creșterea nejustificată a prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și a nivelului de trai  ale persoanelor în vârstă, accesul din ce în ce mai îngrădit al pensionarilor la serviciile medicale.
Subprectul Monica Popescu a apreciat activitatea Asociației „Speranța de Alba”, afirmând că reprezentanții acestei organizații sunt activi iar vocea lor este luată în seamă la întâlnirile de la prefectură, în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, și ulterior transmise instituțiilor centrale.

Prefectul Dănuț- Emil Hălălai, prezent la reuniunea Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai a participat joi 22 martie a.c. la ședința Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, desfășurată la sala de conferințe din incinta Theodora Golf Club.
”Armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora și promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional, reprezintă obiectivele principale ale asociației, care sunt transpuse tot mai des în realitate.
Doresc să le transmit tuturor primarilor prezenți aici, că vor avea în mine un sprijin permanent și să apeleze cu toată încrederea, pentru că mă voi strădui să fiu un partener de nădejde și eficient în demersurile pe care le vom întreprinde împreună pentru binele comunităților” a precizat prefectul Dănuț – Emil Hălălai.
Instituția Prefectului – Județul Alba