MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna decembrie 2023

În data de 15 decembrie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Calman Gabor, inspector șef adjunct, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, doamna Irina Borza  – șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr –  director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, doamna Cristina Galoș medic șef, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Cornelia Miclea director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Bazil Popescu – șef administrație, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, domnul Cornel Sandu inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Alba, doamna Mirela Țimonea- consilier superior, Consiliul Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, domnul Chira Aurel, Confederația Patronală Concordia, doamna Claudia Grigorescu – CNSLR Frăția, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

În cadrul ședinței a fost prezentat raportul activităţii Comisiei de Dialog Social Alba pe anul 2023, material prezentat de către domnul Nelu Fleșer – șef serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare, tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comisiei.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • Prezentarea noii legi a dialogului social – Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
 • Prezentarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de Dialog Social Alba, conform Legii nr. 367/2022.
 • Raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pe anul 2022.
 • Informare privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2022.
 • Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual și corelarea cu piața muncii.
 • Stadiul realizării Programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  pentru anul 2022 şi propunerile pentru anul 2023.
 • Respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.
 • Informare privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurată de către Casa Județeană de Pensii Alba.
 • Informare trimestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba.
 • Analiza accidentelor de muncă care au avut loc în județul Alba, în anul 2022.
 • Raport de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate Curative la nivelul județului Alba.
 • Măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;
 • Informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru asigurații sistemului public de pensii.
 • Prezentarea rezultatelor proiectului: Ce înseamnă viața activă după școală? Proiect inițiat de către Patronatul Român Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.
 • Analiza rezultatelor la Examenele Naționale (Evaluare Națională și de Bacalaureat).
 • Informare semestrială privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora.
 • Raport privind rezultatele acțiunilor de control pentru combaterea muncii nedeclarate, desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în perioada ianuarie – august 2023.
 • Informare privind stimularea  angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă conform Legii nr. 76/2002;
 • Decontarea concediilor medicale prin Casa de Asigurări de Sănătate Alba.
 • Dimensiunea europeană a educației – proiecte europene derulate la nivelul județului Alba
 • Raport cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii și a altor acte normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă.
 • Informare privind realizarea profilului social al comunității pentru unitățile administrativ teritoriale din județ, în vederea monitorizării evoluției și tendințelor serviciilor sociale dezvoltate de aceștia și a identificării unor măsuri privind creșterea calității asistenței sociale în județ.

În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate de către membrii comisiei aspecte care nu au fost de competenţa autorităţilor locale, acestea fiind transmise ministerelor de resort,  precum şi Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Dintre cele mai importante propuneri amintim:

 • majorarea salariilor personalului din învățământ
 • instituirea regulii indexării anuale a salariilor
 • plata orelor suplimentare efectuate de către personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ
 • acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă
 • creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii
 • modificarea proiectului de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel încât să se poată continua angajările în sănătate și asistență socială, iar bugetele instituțiilor din cele două sisteme să nu fie afectate.
 • punerea imediată în aplicare, în integralitatea sa a Legii nr. 153/2017 pentru toți angajații din sistemul de sănătate și cel de asistență socială.
 • finanțarea corectă și suficientă a instituțiilor din sănătate și asistență socială.
 • reluarea imediată a negocierilor în vederea semnării contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului bugetar sănătate.
 • finanțarea de la bugetul de stat a voucherelor de vacanță.
 • stoparea destructurării rețelei medicale proprii a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
 • calcularea pensiilor să se facă pe principiul contributivității, prin luarea în calcul, de către casele județene de pensii, a veniturilor care nu au caracter permanent, fără ca pensionarii să fie nevoiți să se adreseze instanțelor de judecată pentru a-și câștiga acest drept, care implică timp și costuri suplimentare.
 • eliminarea impozitării pensiilor.
 • suplimentarea plafonului total alocat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.
 • simplificarea ghidurilor solicitantului pentru proiectele cu finanțare europeană. În acest fel gradul de absorbție a fondurilor europene ar fi mult mai mare.
 • clarificarea unor aspecte privind regimul de TVA aplicabil cooperativelor agricole ca entități economice asimilate membrilor în concordanță cu Legea nr. 566/2004, Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.
 • modificarea legislației prin crearea unui mecanism de control al concediilor medicale. Aceste controale să se poată realiza la domiciliu sau la adresa indicată de beneficiarii de concedii medicale, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin lege.
 • programele de formare profesională ar trebui să fie organizate în funcție de cerințele de pe piața forței de muncă.
 • dublarea cuantumului alocației de stat pentru copiii de peste 7 ani, cu condiția frecventării cursurilor școlare
 • bursele școlare de merit să se acorde până la un anumit prag de medie, iar pentru bursele sociale să existe un plafon privind venitul pe membru de familie.

   Toate memoriile primite de către Instituția Prefectului – Județul Alba din partea organizațiilor sindicale și patronale au fost înaintate cu celeritate ministerelor de resort, instituția noastră implicându-se activ în soluționarea problemelor diferitelor categorii sociale.

 

Prin adresele nr. 397/18.01.2023 și nr. 510/MCD/24.03.2023 Cancelaria Primului Ministru a oferit răspuns referitor la problemele cu care se confruntă angajații din sistemul educațional.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a oferit răspuns prin adresa nr. 1494/23.06.2023 la memoriile Uniunii Județene CNSLR – FRĂȚIA, filiala Alba și Sindicatului Județean Sanitas Alba, cu privire la problemele din sistemul de sănătate și asistență socială.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin adresa nr. 1620/DPS/14920/RG/06.07.2023, precum și Compania Națională Poșta Română S.A, prin adresa nr. 101/3489/13.07.2023 a oferit un punct de vedere privind memoriul Blocului Național Sindical privind situația generală a Companiei Naționale Poșta Română.

Instituția Prefectului – Județul Alba, a comunicat lunar Ministerului Muncii și Solidarității Sociale minuta şedinţelor precum şi raportul de activitate a Comisiei de Dialog Social a Judeţului Alba, iar semestrial aceste informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne.

 

        La diverse, au avut loc discuții libere, domnul Chira Aurel,  reprezentantul Confederației Patronală Concordia a propus ca DN 67 C tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului să fie deschis și pe perioada iernii atunci când condițiile meteorologice o permit.

        În prezent, prin decizia CNAIR, circulația rutieră este interzisă toate categoriile de autovehicule   pe DN 67C (Transalpina) între Rânca şi Barajul Oaşa (tronson kilometric 34+800 metri – 79+200 metri.

Decizia de închidere a circulaţiei este luată pentru siguranţa participanţilor la trafic, având în vedere faptul că fenomenele meteorologice la altitudini mari pot fi imprevizibile, şi anume scăderea temperaturilor, intensificările bruşte ale vântului, apariţia ceţii dense în orice moment al zilei sau precipitaţii.

        Tot reprezentantul Confederației Patronală Concordia și-a exprimat nemulțumirea cu privire la multitudinea de documente care se solicită pentru obținerea anumitor autorizații pentru transportatori.

        În acest sens, prefectul județului Alba a informat, încă o dată, membrii Comisiei despre posibilitatea de a propune anumite modificări ale legislației, acolo unde consideră că aceasta ar putea fi îmbunătățită.

        Domnul Cosmin Maier, reprezentantul Confederației Patronatul Român a propus ca deciziile cu impact asupra mediului de afaceri să fie luate după o consultare prealabilă cu patronatele.

        Domnul Ioan Neagu – Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, a revenit asupra propunerii prin care calcularea pensiilor să se facă pe principiul contributivității, prin luarea în calcul, de către casele județene de pensii, a veniturilor care nu au caracter permanent, fără ca pensionarii să fie nevoiți să se adreseze instanțelor de judecată pentru a-și câștiga acest drept, care implică timp și costuri suplimentare.

         Domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România consideră că singura modalitate democratică de soluționare a problemelor sociale, este dialogul. Prin dialog, părțile implicate au posibilitatea de a-și expune părerile, de a oferi soluții, ajungându-se într-un final la un numitor comun.

 

Ședința Comisiei de Dialog Social Alba a fost închisă de către Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, care a mulțumit tuturor partenerilor sociali pentru colaborare, transmițându-le tuturor un sincer La Mulți Ani și Sărbători Fericite.

 

 

 Alba Iulia, 18 decembrie 2023