MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna februarie 2024

În data de 14 februarie 2024, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, secretar general, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Indira Câmpean, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Tito Fiț – șef administrație adjunct, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, domnul Narcis Muntean – director relații contractuale, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Simona Goronea – director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Sandu Cornel – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, doamna Claudia Grigorescu – Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăția, domnul Ioan Neagu – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, dl. Valentin Barb – Confederația Sindicatelor Democratice din România, domnul Dan Rareș – Sindicatul ’’Acord’’.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 1. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual și corelarea cu piața muncii.

     Prezintă: domnul Sandu Cornel – inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar

                  Judeţean Alba;

 1. Stadiul realizării Programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2023 şi propunerile pentru anul 2024.

                       Prezintă: domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană

                                  pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;

 1. Diverse.

 

Primul punct al ordinii de zi dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual și corelarea cu piața muncii, a fost prezentat de către domnul Sandu Cornel – inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

Învățământul Profesional și Tehnic din România, în momentul de față, trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți împlinite și prospere,de a răspunde presiunilor angajatorilor pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și dezvolta afaceri pe termen lung în România, nevoilor unei economii în schimbare care utilizează calificări moderne și complexe, presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de învățământ profesional și tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea socială.

Trendul ascendent al ştiinţelor socio-economice rezidă din nevoia pieţei muncii de a absorbi mai mulţi lucrători în sfera serviciilor, pentru a potenţa economia naţională. Însă productivitatea muncii este în continuare scăzută în lipsa calificărilor adresate lucrătorilor din industrie şi agricultură. De asemenea, creşterea gradului de vulnerabilitate şi precaritate a lucrătorilor din servicii pe piaţa muncii este datorată faptului că munca lor este mult mai difuză faţă de cea pe care o oferă o calificare dintr-un domeniu tehnic, iar limitele meseriei pe care şi-o aleg sunt mult mai fluide, aşadar mai vulnerabile şi instabile pe piaţa muncii.

        Învățământul preuniversitar dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Demersurile întreprinse, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba în domeniul învățământului profesional și tehnic, au constat în abordarea procesului de predare-învățare din perspectiva formării de priceperi și deprinderi, utilizarea unei game variate de auxiliare educaționale, diversificarea ofertei de curriculum prin raportare la nevoile comunității, la nevoile de învățare specifice fiecărui elev, specificul unităților școlare și nu în ultimul rând abordarea  curriculum-ului în dezvoltare locală în acord cu cerințele actuale ale pieței forței de muncă, ale operatorilor economici locali și județeni, dar și identificarea de noi măsuri de promovare și dezvoltarea a IPT, derulare de proiecte specifice IPT.

La nivelul județului Alba, în anul școlar 2023-2024 funcționează 19 unități de învățământ tehnic și profesional, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul Tehnologic ” Ion D. Lăzărescu” Cugir, Colegiul Economic ” Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ” Alexandru Domșa” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ” Dorin Pavel” Alba Iulia, Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Aiud, Liceul Tehnologic Agricol ” Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic Jidvei, Liceul Tehnologic ” Timotei Cipariu” Blaj, Liceul Tehnologic ” Ștefan Manciulea” Blaj, Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac, Liceul ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, Liceul ”Horia, Cloșca și Crișan” Abrud, Liceul ”Corneliu Medrea” Zlatna și Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud,  care școlarizează elevi în clase de învățământ liceal, profesional, dual, profesional special și seral, acoperind astfel nevoia de formare profesională inițială în toate zonele județului. Astfel, sunt 22  clase de a IX a liceu tehnologic zi ( 8 clase profilul tehnic, 11 clase profilul servicii și 3 clase profilul resurse naturale și protecția mediului) și 38 clase de învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, din care 12,5  sunt de învățământ dual și 25,5 de învățământ profesional.

În anul școlar 2023-2024, numărul de clase de liceu filiera tehnologică şi învăţământ profesional și dual (60 clase) reprezintă o pondere de 54,55 % față de clasele de învățământ teoretic.

Total clase a IX-a liceu zi propuse pentru anul școlar 2024-2025: 73, din care 38 clase filiera teoretică, 23clase filiera tehnologică, 12 clase filiera vocaţională.

Total clase a IX a, învăţământul profesional/dual propuse 40, din care:

 • învăţământul dual 14 clase,
 • învăţământul profesional 25 clase,
 • învăţământul profesional special o clasă.

Numărul de clase propuse pentru anul școlar 2024-2025 liceu filiera tehnologică şi învăţământ profesional/dual reprezintă o pondere de 55,35%, faţă de 54,55% clase realizate în anul şcolar 2023-2024.

În anul școlar 2023-2024, oportunități de învățământ școlarizează elevi la învățământul dual:  Liceul Tehnologic ”A. Domșa” Alba Iulia – Școala Profesională Germană, Liceul Tehnologic ” Dorin Pavel” Alba Iulia, Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul Tehnologic ”I.D. Lăzărescu” Cugir, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic ” Ștefan Manciulea” Blaj la solicitarea mai multor operatori economici: STAR ASSEMBLY SEBEȘ, STAR TRANSMISSION SRL Cugir, SC SATURN SA Alba Iulia, SC IPEC SA Alba Iulia, S.C. MARINEX S.R.L. Alba Iulia, BOSCH REXROTH SRL Blaj, SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj, IAMU SA  Blaj, SC DUPEX SRL Sebeș, NOVA GRUP SRL Cugir, UZINA MECANICĂ SA Cugir, SC FABRICA DE ARME CUGIR SA Cugir, SC ROMTEHNICA SRL Cugir, ș.a. La solicitarea și cu implicarea directă a operatorilor economici se pregătesc viitori meseriași în domeniile de pregătire: Mecanică, Electromecanică, Electric, Industrie textilă și pielărie, Fabricarea produselor din lemn, Construcții, instalații și lucrări publice, Turism și alimentație.

În anul școlar în curs ponderea învățământului dual la nivelul județului Alba este de 11,36%, iar la nivel național este de aprox. 3%.

O contribuție majoră în promovarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv cel dual, la nivelul județului Alba o are Consiliul Județean Alba. În perioada 2019-până în prezent, conform obiectivelor propuse în cadrul Strategiei Județului Alba în domeniul educației și formării profesionale VET 2018-2023, Consiliul Județean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și cu reprezentanți ai operatorilor economici din județ a derulat o serie de activități în cadrul proiectelor ”Învățământul profesional – un nou început !”,”Partenerul tău profesional”în toate zonele județului , scopul lor fiind creșterea încrederii în învățământul profesional  tehnic și dual în județul Alba, atragerea elevilor spre meserii și implicarea operatorilor economici în sprijinirea și susținerea învățământului profesional și tehnic. De asemenea unitățile de învățământ în parteneriat cu operatorii economici și cu alți parteneri sociali organizează an de an: ”Ziua Națională a Meseriilor”,”Tîrgul Ofertelor Educaționale”, ”Ziua Porților deschise”, toate acestea în scopul de a conștientiza, atât părinți, cât și elevi, că învățământul dual oferă șansa unui loc de muncă, calificat, independență financiară, șansa de evoluție în carieră, un mediu profesionist de muncă, o diplomă recunoscută în statele U.E.

 

            Al doilea punct de pe ordinea de zi – stadiul realizării Programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  pentru anul 2023 şi propunerile pentru anul 2024, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2023, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 6600 persoane. Până la data de 31.12.2023 un număr total de 6491 persoane (98%) au intrat pe piaţa muncii. Rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, în anul 2023, se prezintă sintetic, astfel:

 • Medierea muncii

Prin acordarea serviciilor de mediere a muncii s-a realizat ocuparea a 6491 persoane, din care:

-4153 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă nedeterminată;

– 2338 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată.

Numărul persoanelor cuprinse în  serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 9696, din care încadrate în muncă 6491 persoane. S-a realizat încadrarea după prima mediere a muncii pentru 4086 şomeri.

 • Informare și consiliere profesională

Măsurile de informare şi consiliere profesională, ca servicii specializate oferite de serviciul public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare.

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 un număr total de 12.953 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizare acestor servicii s-a efectuat astfel:

 1. categorii de vârsta:
  • 3491 persoane sub 25 ani
   • 1314 persoane cu vârsta între  25 – 30 ani
   •   829 persoane cu vârsta între  30 – 35 ani
   • 2088 persoane cu vârsta între 35 – 45 ani
   • 5231 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani
 1. b) studii:
   • 2142 persoane cu şcoala generală incompletă
   •  3387 persoane absolvenţi de şcoală generală
   • 2181 persoane absolvenţi de şcoli profesionale/şcoli de arte şi meserii
   • 4226 persoane absolvenţi de liceu
   • 145 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale
 • 872 persoane absolvenţi de studii superioare
 • Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

Au beneficiat de completarea veniturilor salariale 400 şomeri, încadrându-se înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj (o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat).

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

 • 15 persoane cu vârsta mai mică de 25 ani
  • 11 persoane cu vârsta între  25 – 30 ani
  • 18 persoane au vârsta cuprinsă între 30-35 ani
 • 82 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani
 • 274 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu vârsta peste 45 ani ceea ce demonstrează că persoanele din această categorie deţin o experienţă profesională bogată precum şi calificări în domenii diverse de activitate şi nu în ultimul rând acceptă criteriile impuse de angajatori.

 • Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În perioada ianuarie-decembrie 2023 au fost încadraţi în muncă prin acordarea de subvenţii angajatorilor (conform Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare) din această categorie un număr total de 2 persoane.

Subvenţiile (2250 lei/lună) se operează lunar timp de 12 luni şi se monitorizează lunar timp de 18 luni.

 • Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri

În cursul anului 2023 pentru 8 persoane au fost acordate servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

 • Prima de inserţie

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni,beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR -598 lei). Au fost acordate prime de inserţie unui număr de 5 persoane.

 • Prima de activare

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei. În perioada 01.01.- 31.12.2023 au beneficiat de prima de activare 98 persoane.

 • Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare, de instalare sau de relocare, după caz. Măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă de muncă din anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate.

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă în perioada 01.01.- 31.12.2023 a contribuit la ocuparea a 167 persoane, din care:

– 145 persoane prin încadrarea la o la distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă (prima de încadrare) – localități care fac obiectul Planului Național de Mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016;

– 10 persoane prin încadrarea într-o altă localitate la o distanţă mai mare de 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) localități care fac obiectul Planului Național de Mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016;

 • 12 persoane încadrate prin prima de relocare în condițiile legii.
 • Ucenicia la locul de muncă

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de 2.250  lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie.

Până la finele anului 2023 s-au încheiat 7contracte de ucenicie la nivelul întregului judeţ. Subvenţiile acordate pentru încadrarea ucenicilor se operează timp de 12, 24 respectiv 36 de luni, în funcţie de nivelul de calificare pentru care se organizează programul de ucenicie.

Prin aplicarea Programului 140, special pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi, în anul 2023, s-a realizat încadrarea a 312 persoane de etnie romă.

Realizarea planului judeţean de formare profesională în anul 2023

În perioada ianuarie-decembrie 2023 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 30 programe de formare la care au fost înscrise 549 persoane, din care 544şomeri, iar 5 persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate.

În cursul anului 2023, 84 absolvenţi ai cursurilor de formare profesională au fost încadraţi în muncă (monitorizarea încadrărilor se face 12 luni după absolvirea cursurilor).

Pentru anul 2024, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, a estimat încadrarea a 6350 persoane.

Încadrarea în muncă  a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

 • ocuparea a 350 şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului, prin acordarea de alocaţii;
 • încadrarea a 30 de absolvenţi care beneficiază de primă de inserţie;

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, absolvenţi de învăţământ.

 • Încadrarea în muncă prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 605 şomeri peste 45 de ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET pentru 150 persoane;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri de lungă durată pentru 10 persoane;
 • Încadrarea în muncă a 100 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ;
 • Încadrarea în muncă prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 25 şomeri care mai au 5 ani până la pensie;
 • Încadrarea în muncă a 150 persoane de etnie romă;
 • Încadrarea în muncă a 100 de șomeri fără drept de indemnizație care beneficiază de prima de activare;
 • Încadrarea în muncă a unui număr de 260 şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • Încheierea a 5 contracte de solidaritate;
 • Organizarea a 34 de cursuri de formare profesională, 22 calificări la care vor participa 521 şomeri;
 • Încadrarea a 150 şomeri care vor absolvi cursuri de formare profesională;
 • 50 persoane se estimează a fi încadrate în baza Legii uceniciei 279/2005;
 • Încadrarea a 5 absolvenţi prin încheierea de convenţii în baza Legii nr. 335/2013;
 • Încadrarea unui număr de 80 elevi şi 50 studenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

  La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și întrebări punctuale, membrilor Comisiei li s-a răspuns de către reprezentanții instituțiilor publice.

   Domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, a dorit să știe dacă există suficiente fonduri pentru plata pachetului de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă, iar răspunsul primit din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a fost unul afirmativ.

  Domnul Nelu Fleșer, secretar general, Instituția Prefectului – Județul Alba, a propus întocmirea unor strategii naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung, pentru creşterea gradului de ocupare a populaţiei active şi diminuarea corespunzătoare a şomajului.

De asemenea, programele de formare profesională ar trebui să fie organizate în funcție de cerințele de pe piața forței de muncă.

      Instabilitatea forței de muncă a fost un alt subiect abordat, fiind foarte greu pentru organizațiile patronale să-și fidelizeze angajații. Odată ce angajatul obține o calificare, chiar dacă aceea calificare a fost făcută în cadrul firmei, există posibilitatea ca aceea persoană să plece.

     Soluția identificată a fost aceea că persoanele care urmează anumite calificări, ar trebui să ramburseze costurile școlarizării, dacă nu rămân un anumit interval de timp, agreat de ambele părți, angajat și angajator.

     Domnul inspector școlar general, Sandu Cornel, consideră că această metodă ar trebui aplicată inclusiv în învățământul superior, ținând cont de numărul mare de specialiști care aleg să plece din țară, odată ce și-au finalizat studiile, soluție susținută și de către domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

De asemenea domnul Stânea, a solicitat o evidență a firmelor din municipiul Blaj, care au primit subvențiile acordate prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba. Domnul director executiv adjunct, Sorin Lazăr l-a asigurat că în urma solicitării scrise va primi informațiile dorite.

Domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, a propus încheierea unor protocoale de colaborare între firmele private și direcțiile regionale de statistică pentru colectarea datelor statistice.

Domnul Moldovan ne-a relatat că în prezent modul de colectare este un proces complex, caci firmele sunt obligate să transmită datele statistice la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare solicitată, iar nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă, deși aceste date sunt transmise cu regularitate și altor instituții publice.

Propunerea domnului Moldovan, ar fi interconectarea bazelor de date de la instituțiile publice, pentru colectarea datelor statistice.

 În acest scop, a propus ca la următoarea ședință a Comisiei de Dialog Social Alba să fie invitată Direcția Regională de Statistică Alba.

Domnul Ioan Neagu – vicepreședinte, Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA și președinte al Sindicatului Apărarea Cugir și-a exprimat nemulțumirea cu privire la prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, articol care e deja în vigoare și care contravine cu art. 105 din Legea nr. 360/2023, care permite cumulul pensiei cu salariul, chiar dacă acesta intră în vigoare la 1 septembrie 2024, însă până la această dată este în vigoare Legea nr. 263/2010, care de asemenea, permite cumularea pensiei cu salariul.

Casa Națională de Pensii Publice prin adresa nr. A/82690/IP/128/19.12.2023 a transmis caselor județene de pensii anumite precizări referitor la aplicarea art. 46 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, prin care obligă potențialii pensionari să declare pe propria răspundere că nu vor cumula pensia cu salariul și să depună o adeverință eliberată de angajator că au încetat raportul de muncă.

În aceste condiții, documentul menționat contravine legii în vigoare și decizii Curții Constituționale prin care cumularea pensiei cu salariul este legală.

        Reprezentantul Sindicatului ’’ACORD’’, afiliat la Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România ’’COLUMNA’’, a prezentat  membrilor Comisiei de Dialog Social Alba principalele revendicări ale membrilor de sindicat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba.

Instituția Prefectului – Județul Alba a înaintat cu celeritate memoriul Sindicatului ’’ACORD’’, spre competentă soluționare, Consiliului Județean Alba.

 

Ședința Comisiei de Dialog Social Alba a fost închisă de către domnul subprefect, Andrei Vincze, dar nu înainte de a invita partenerii sociali la Dialog atât de important în perioadele de criză, dar și în vremurile de dezvoltare economică.

’’Să nu uităm că dialogul social poate transforma anumite probleme în Soluții, soluții care generează creștere economică și bunăstare socială, atât de dorită de noi toți’’.

 

                                                                                                                                     Alba Iulia, 16 februarie 2024