MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna august 2023

În data de 31 august 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Bazil Popescu, șef administrație – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, doamna Silvia Puie, director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Cornelia Miclea – director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, doamna Delia Gheorghița – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Alba, doamna Mirela Țimonea, consilier superior, Consiliul Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, domnul Cosmin Maier, Confederația Patronatul Roman, domnul Aurel Chira – Confederația Patronală Concordia, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 1. Raport privind gradul de realizare a programului de încasări venituri ale bugetului asigurărilor sociale la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba, în semestrul I. 2023.

Prezintă: domnul Bazil Popescu, șef administrație – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba;

 1. Prezentarea rezultatelor proiectului: Ce înseamnă viața activă după școală? Proiect inițiat de către Patronatul Român Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Prezintă: domnul Cosmin Maier, președintele Confederației Patronatul Român – filiala Alba;

 1. Primul punct al ordinii de zi – raport privind gradul de realizare a programului de încasări venituri ale bugetului asigurărilor sociale la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba, în semestrul I. 2023, a fost prezentat de către domnul Bazil Popescu, șef administrație – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba;

În perioada ianuarie-iunie 2023 la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba au fost înregistrați un număr de 142.487 contribuabili, din care:

 • 886 contribuabili persoane juridice:
 • 181 contribuabili persoane fizice;
 • 420 entități publice.

        În perioada ianuarie-iunie 2023 s-au întreprins măsuri pentru realizarea obiectivelor specifice Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba în ceea ce priveşte activitatea de administrare a veniturilor statului, principalul obiectiv fiind realizarea nivelurilor programate ale indicatorilor de performanţă din sfera de competenţă pe total judeţ şi pe fiecare serviciu fiscal subordonat.

Raportat la programul de încasări venituri bugetare comunicat de A.N.A.F., gradul de realizare al acestuia la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba pentru perioada ianuarie-iunie 2023 a fost de 94,52% reprezentând o diferenţă de încasat de 71.604.489,90lei faţă de programul repartizat de A.N.A.F.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022 se observă că în anul 2023 a avut loc o creştere totală a încasărilor la bugetul general consolidat în sumă de 148.990.853,88lei.

Din situația prezentată se observă că ponderea cea mai mare în realizarea programului de încasări la bugetul de asigurări sociale o au A.F.P. Alba prin activitatea de colectare41,74%, Contribuabilii Mijlocii 18,03%, S.F.M. Sebeș11,43%, S.F.M. Aiud 9,61%, S.F.O. Câmpeni 9,03% , SFM Blaj 6,67% și  S.F.O. Cugir 3,48% .

O importanţă deosebită s-a acordat îndrumării contribuabililor pentru accesarea facilităţilor fiscale. La 30.06.2023 un număr de 750 contribuabili (persoane fizice și juridice) aveau în derulare facilitaţi fiscale acordate în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prin comparaţie cu semestrul I 2022, în semestrul I 2023  veniturile bugetare totale încasate au crescut cu 148.990.853,88lei, respectiv cu 13,7%.

Detaliat, creşterea pe bugete se prezintă astfel:

 • Bugetul de stat…………………………………………..86,008,955,62 lei, respectiv cu 20,2%;
 • Bugetul asigurărilor sociale de stat…………….52.217.005,77 lei, respectiv cu 11,46%;
 • Bugetul asigurărilor sociale de sănătate…….12.174.294,56lei, respectiv cu 6,38%;
 • Bugetul asigurărilor pentru şomaj……………….-1.409.402,07lei, respectiv cu -9,36%.

Daca ne raportăm doar la veniturile bugetului asigurărilor sociale se stat, în semestrul I 2023 s-a colectat suma de 724.143.598,79 lei, mai mult cu 62.981.898,26 lei, respectiv mai mult cu 9,52 % decât în aceeaşi perioadă a anului precedent, când veniturile colectate la bugetul asigurărilor sociale au fost în sumă de 661.161.700,53 lei.

Referitor la arieratele bugetare rămase de recuperat la data de 30.06.2023 faţă de 30.06.2022, conform capacităţii de colectare (P.J. SACF, P.F. SACF, P.F. Gotica) a rezultat o creștere a arieratelor de 3.199.679lei.

In ceea ce privește bugetul asigurărilor sociale, conform datelor din capacitatea de colectare la 30.06.2023, arieratele bugetare rămase de recuperat (P.J. SACF, P.F. SACF, P.F. Gotica) sunt în sumă totala de 64.783.139 lei, din care 61.248.372 lei arierate certe şi 3.534.767 lei arierate incerte.

Din totalul de 64.783.139 lei arierate bugetare ramase de recuperat (buget asigurări sociale), 15.067.492 lei sunt arierate aflate în înlesnire la plată, 32.564.551 lei sunt arierate aflate în executare silită iar 17.151.096 lei sunt arierate pentru care nu s-a început încă executarea silită.

La 30.06.2023 un număr de 306 contribuabili au fost publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice pentru înregistrarea de obligaţii restante ( contribuții la bugetul asigurarilor sociale) în sumă de 373.554.624 lei. Obligațiile de plată neachitate în semestrul I 2023, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice ale contribuabililor care înregistrau datorii restante la bugetul asigurărilor sociale pe unitățile subordonate Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba se prezintă astfel, cu mențiunea că pe site sunt publicați doar agenții economici persoane juridice.

Dintre contribuabilii cu obligații restante la bugetul asigurărilor sociale publicați pe site în funcție de stare:

 • 49 agenți economici activi cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 106.776.932 lei;
 • 19 agenți economici aflați în starea de insolvabilitate cu bunuri și venituri urmăribile, cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 2.284.738 lei;
 • 29 agenți economici aflați în starea de insolvabilitate fără bunuri urmăribile cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 2.980.521 lei;
 • 35 agenți economici aflați în procedura insolvenței cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 9.400.301 lei;
 • 174 agenți economici aflați în faliment cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 252.112.132 lei;

              Dintre contribuabilii care înregistrează datorii restante semnificative la bugetul asigurărilor sociale la 30.06.2023 exemplificăm ( primii 10 contribuabili din listă):

           Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului ,,Minvest” Deva Filiala ,,Zlatmin” Zlatna SA se află în faliment și are obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de 84.203.626 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 61.729.098 lei, contribuții asigurări de sănătate 15.184.455 lei și contribuții asigurări șomaj de 7.290.073 lei;

           Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului ,,Minvest” Deva Filiala ,,Arieșmin” Baia de Arieș SA se află în faliment cu obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de 80.823.534 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 68.850.979 lei, contribuții asigurări de sănătate 2.589.793 lei și contribuții asigurări șomaj de 9.382.762 lei;

           Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului ,,Minvest” Deva Filiala ,,Roșiamin’’ Roșia Montană S.A. înregistra la 31.03.2023 obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de 65.852.898 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 55.689.256lei, contribuții asigurări de sănătate 3.016.887 lei și contribuții asigurări șomaj de 7.146.755 lei, se află în administrare specială din 2006 conform Legii nr. 137/28.03.2002, pentru care au fost suspendate toate măsurile de executare silită;

           RESIAL SA aflată în faliment, cu obligații restante de 13.695.163 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 11.637.203 lei, contribuții asigurări de sănătate 200.714 lei și contribuții asigurări șomaj de 1.857.246 lei;

           METALURGICA TRANSILVANA AIUD S.A, aflată în faliment, cu obligații restante de 6.073.808 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 4.769.067 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.253.641 lei și contribuții asigurări șomaj de 51.100 lei.

           KOZARA SRL aflată în faliment, cu obligații restante de 5.949.980 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 4.231.614 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.544.874 lei și contribuții asigurări șomaj de 173.492 lei;

           ATERO SRL, aflată în procedura insolvenței conform Sentinței nr. 136/2017 a Tribunalului Alba, plan de reorganizare confirmat prin Hotărârea nr. 86/24.02.2021 a Curții de Apel Alba Iulia și a Deciziilor de impunere F_AB 56/27.03.2019 și F_BV 434/16.11.2017, cu obligații restante de 4.398.957 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 3.205.507 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.182.145 lei și contribuții asigurări șomaj de 11.205 lei;

           THUG SECURITY SRL, aflată în procedura falimentului, cu obligații restante de 4.231.234 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 3.010.233 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.220.729 lei și contribuții asigurări șomaj de 272 lei.

           T E A SRL, aflată în procedura falimentului conform Sentinței nr. 85/F/2020, cu obligații restante de 3.690.160 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 2.616.587 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.033.930 lei și contribuții asigurări șomaj de 39.643 lei.

           DRAGONER STAR SRL, aflată în procedura falimentului, cu obligații restante de 3.268.890 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 3.302.054 lei, contribuții asigurări de sănătate 583.191 lei și contribuții asigurări șomaj de 238.096 lei.

Arieratele pentru recuperarea cărora Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba a întreprins măsuri de colectare, dar din cauza unor proceduri administrative stingerea lor a fost amânată, intră în categoria arieratelor incerte. Aceste arierate pot fi:

 • creanțele fiscale pentru care s-a formulat contestație;
 • creanțele fiscale pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței;
 • creanțele fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecția fiscală;
 • creanțele fiscale ale contribuabililor declarați inactivi;
 • creanțele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu.

Pentru recuperarea debitelor restante, au fost demarate măsurile de executare silită, fiind urmărită respectarea prevederilor  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (popriri conturi bancare, popriri terți, sechestre bunuri mobile și imobile).

În vederea reducerii arieratelor şi a realizării planului de încasări, în perioada următoare se vor prioritiza acţiunile ce urmează a fi întreprinse, în funcţie de cuantumul şi vechimea obligaţiilor datorate de către contribuabilii gestionaţi, precum şi alte criterii (stare juridică, comportament fiscal), sens în care se vor intensifica măsurile de executare silită, după cum urmează:

          identificarea bunurilor mobile şi imobile în vederea sechestrării şi valorificării acestora, prin solicitarea de informaţii de la instituţiile abilitate;

          poprirea conturilor bancare deschise la alte bănci ulterior înfiinţării popririlor pentru titlurile neachitate;

          se va proceda la valorificarea imediată a garanţiilor constituite de către contribuabilii care au beneficiat de înlesniri la plată;

          întocmirea dosarelor privind declararea stării de insolvabilitate şi insolvenţă în situaţia în care se constată că măsurile de executare silită au fost epuizate şi societăţile în cauză se află în incapacitate de plată;

          atragerea răspunderii solidare la plată a persoanelor care au cauzat starea de insolvabilitate.

         Al doilea punct de pe ordinea de zirezultatele proiectului: Ce înseamnă viața activă după școală? Proiect inițiat de către Patronatul Român Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, a fost prezentat de către domnul Cosmin Maier, președintele Confederației Patronatul Român –  filiala Alba;

Proiectul “ Ce înseamnă viaţa activă după şcoală ?” a fost coordonat de Maier Ion Cosmin – Președinte Patronatul Roman – Alba și prof. dr. Victoria Popa – Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.

Proiectul s-a născut din nevoia informării tinerilor din clasele a 12-a în vederea sprijinirii viitorilor absolvenți pentru a lua o decizie informată de carieră. Informația a fost diseminată prin intermediul unor sesiuni de prezentare în Colegii si Licee cu profil tehnologic, sesiuni susținute de specialiști invitați din domeniile de interes ale acestora, de foști absolvenți ai liceelor si colegilor partenere

Activitățile proiectului au avut menirea de a facilita și încuraja implicarea comunității de afaceri în pregătirea profesională a tinerilor, în acord cu profilul abilităților și aptitudinilor necesare tranziției către piața muncii.

Activități desfășurate:

 • Informarea elevilor claselor a XII a privind desfășurarea proiectului (1 – 10 noiembrie 2022) – directorii unităților școlare, diriginți
 • Aplicare chestionare în vederea identificării domeniilor de interes,deciziei luate în ceea ce priveşte alegerea viitoarei meserii (11-25 noiembrie 2022)

(https://forms.gle/cRubu9Rrixwsb96m8)

 • Informarea elevilor claselor a XII a privind întâlnirile cu oameni de succes din diverse domenii de activitate ( 26– 30 noiembrie 2022)
 • Întâlniri ale elevilor claselor a XII a cu oameni de succes din diverse domenii de activitate, cu foști absolvenți ai liceelor partenere (decembrie 2022 – mai 2023)
 • Interpretarea chestionarelor și monitorizarea elevilor (iunie – August 2023)

Licee si Colegii care au participat:

 • LICEUL TEHNOLOGIC AIUD Clasa a XII-a profil :Tehnician în administrație,Tehnician în activități economice,Tehnician proiectant CAD
 • COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA Clasa a XII-a profil : Tehnician în achiziții și contractări,Tehnician în activități economice,Tehnician în gastronomie,Tehnician în turism,
 • LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ Clasa a XII-a profil : Tehnician horticultor, Tehnician în activități economice
 • LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD Clasa a XII-a profil : Tehnician veterinar
 • COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR Clasa a XII-a profil : Tehnician în activități economice,Tehnician proiectant CAD
 • LICEUL TEHNOLOGIC SEBES Clasa a XII-a profil : Tehnician designer vestimentar,Tehnician mecatronist,Tehnician în activități de comerț,Tehnician în activități economice.

Concluzii:

La întâlnirile dintre elevi, reprezentanții mediului de afaceri și specialiști din diferite domenii s-au purtat discuții despre cât de utilă este educația in formarea si alegerea unei cariere, s-a încercat un dialog intre elevi și invitați bazat pe întrebări adresate de fiecare parte. Cu acesta ocazie am constatat lipsa de interes a tinerilor fata de școală și de ceea ce înseamnă viața lor ca viitori absolvenți de liceu tehnologic. Cel mai des întâlnit răspuns al elevilor la întrebarea ” Dacă își doresc să practice meseria studiată în cei patru ani de studiu ?” a fost negativ aceștia exprimându-și intenția de a face cu totul o alta meserie sau activitate decât cea studiata. Însă și mai surprinzător a fost faptul că majoritatea, deși studiaseră patru ani la un profil de specialitate, nu aveau cunoștințe de baza referitoare la meseria în care urmează sa primească o diploma de calificare, acest fapt ne îngrijorează si ne ridică multe semne de întrebare cu privire la viitoarea generație de angajați calificați care vor intra pe piața muncii. De aceea propunem facilitarea tranziției de la școală la viața activă a elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Scopul actual al liceelor este pregătirea viitorilor absolvenți în vederea integrării mai facile pe o piața a muncii diversificata si flexibila, însă pentru creșterea competentelor profesionale ale viitorilor absolvenți trebuie sa oferim o îmbunătățire a pregătirii profesionale. Pe de alta parte o parte dintre aceștia trebuie sa fie capabili sa-si continue studiile universitare si sa devina specialiști in anumite domenii de activitate, de aceea este foarte importantă și pregătirea profesională continuă a cadrelor didactice care sa fie la curent cu toate schimbările tehnologice si cerințele specifice ale piețelor de forță de munca.

Pregătirea profesională de calitate a viitorilor angajaţi duce la creşterea competitivităţii pe piaţa muncii,la dezvoltarea şi folosirea mult mai eficientă a capitalului uman. Sistemul educaţional trebuie să furnizeze o educaţie eficientă şi relevantă în perspectiva vieţii active,stimulând potenţialul individual de creativitate şi autonomie,evitând discrepanţele între educaţie şi piaţa muncii.

Ca atare se recomandă intensificarea vizitelor de documentare în mediul de afaceri,activităţile de consiliere şi orientare profesională care vin să sprijine elevii pentru intrarea în viaţa activă,să-i motiveze în a fi competitivi și capabili pentru a-şi continua educaţia de-a lungul întregii vieţi,atât pentru a-şi asigura dezvoltarea personală dar şi pentru a se putea adapta schimbărilor din viaţa profesională.

Stabilirea unei legături timpurii între şcoală şi piaţa muncii este deosebit de importantă şi eficientă pentru că familiarizează elevii cu locul de muncă,cu viaţa activă. De asemenea sunt necesare activităţi prin care să dezvoltăm competenţele antreprenoriale ale elevilor.

Îmbătrânirea populaţiei impune investirea în tineri prin implicarea şi formarea lor,pentru a favoriza incluziunea lor socială,a cetăţeniei active şi a sănătăţii tinerilor,pentru a realiza un viitor durabil.

Consilierea şi orientarea carierei sunt servicii care au menirea să ajute tinerii şi adulţii să se înţeleagă şi să se autoevalueze, să comunice eficient cu alţii, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.

La punctul 3, diverse, domnul Valeriu Stânea, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Blaj și reprezentantul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a prezentat membrilor Comisiei de Dialog Social Alba o analiză a impozitării sectorului IMM, precum și o scrisoare adresată Comisiei Europene, materiale care au fost comunicate de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România către toți reprezentanții din țară și pe care-l transmitem atașat.

        Ulterior au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și întrebări punctuale, membrilor Comisiei li s-a răspuns de către reprezentanții instituțiilor publice.

        Domnul Cosmin Maier, președintele Confederației Patronatul Român –  filiala Alba a propus găsirea unor soluții pentru schimbarea mentalității privind liceele tehnologice și revenirea la vechile valori, respect pentru tradiții și pentru muncă. Nu este o rușine să muncești, să ai o meserie și să-ți câștigi banii cinstit.

         Această educație trebuie începută încă din familie și continuată în școală. Este importat ca profesorii să se implice în îndrumarea și consilierea profesională a copiilor, dar și a părinților.

          Doamna Delia Gheorghița, inspector școlar general adjunct, a precizat că Inspectoratul Școlar Județean Alba a inițiat de-a lungul anilor campanii de informare privind orientarea școlară și profesională a copiilor. Elevii și părinții pot apela și la profesorii psihopedagogi din școli pentru o consiliere și orientare profesională conform intereselor și aptitudinilor personale.

         Domnul Valeriu Stânea – reprezentantul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a apreciat materialul prezentat de către domnul Cosmin Maier și este în asentimentul acestuia privind importanța școlilor profesionale.

        Doamna Mirela Țimonea, consilier superior din cadrul Consiliului Județean Alba, a informat membrii Comisiei despre proiectul Consiliului Județean Alba„Educație Antidrog’’ în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba, în scopul prevenirii consumului de droguri în școală, familie și în comunitate. În acest sens, a solicitat și sprijinul Inspectoratului Județean Alba, invitând-i, încă o dată, să participe la această campanie de informare.

        De asemenea, domnul Stânea consideră că personalul care verifică cererile de finanțare ale proiectelor europene, nu au expertiza practică a implementării unor astfel de proiecte.

        Domnul Ioan Neagu președintele filialei Alba a Confederaţiei Naţionale Sindicală Cartel Alfa consideră că statul român ar trebui să fie mai transparent cu cheltuielile pe care le face.

         Pentru creșterea gradului de încasare la bugetul asigurărilor sociale, domnul Flaviu Cozuc, director executiv – Agenția  Județeană de Plăți și Inspecție Socială Alba, a propus impozitarea cu 1% pe cifra de afaceri.

        Lucrările Comisiei de Dialog Social Alba au fost închise de către subprefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, care a dat asigurări celor prezenți că instituția pe care o reprezintă este preocupată îndeaproape de asigurarea și menținerea climatului de stabilitate și pace socială.

        Atașat, vă transmitem materialul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

 

       Alba Iulia, 31 august 2023