Situații de urgență

La nivelul județelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecților, comitete pentru situații de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte președintele consiliului județean/primarul general și de sector, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.
Informații utile:
Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice aici.

Modelele de adeverință:

Persoanele care nu sunt vaccinate anti- Covid 19 care vor să se deplaseze în afara locuinței în intervalul orar 20.00 – 5.00 în localitățile în care a fost declarată carantină de noapte, au obligația să completeze o declarație pe propria răspundere sau să dețină o adeverință de la angajator, pentru a putea circula prin localitățile în care s-a instituit carantină de noapte, în week-end sau în timpul săptămânii. Modelele acestora, pot fi descărcate: