Ordinele prefectului

 • Ordinul nr. 105/2021 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 97/2021 privind modificare componență Comisie paritară a funcționarilor publici din Instituția Prefectului  – județul Alba
 • Ordinul nr. 96/2021 privind modificare componență Comisie județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Ordinul nr. 95/2021 privind modificare componență Comisie județeană împotriva violenței în sport
 • Ordinul nr. 88/2021 privind modificare componență Comisie județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Ordinul nr. 87/2021 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
 • Ordinul nr. 86/2021 privind actualizare componență Comisie de Dialog Social
 • Ordinul nr. 85/2021 privind actualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ordinul nr. 75/2021 privind constituirea comisiilor de specialitate pentru constituirea și evaluarea pagubelor produse în urma unor situații de urgență
 • Ordinul nr. 74/2021 privind stabilirea perioadei în care funcționarii publici din cadrul instituției își vor desemna reprezentanții în comisia paritară
 • Ordinul nr. 70/2021 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 61/2021 privind modificarea Comisiei județene de atribuire de denumiri
 • Ordinul nr. 18/2021 privind planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021
 • Ordinul prefectului nr. 504/2020, privind actualizarea grupurilor de suport tehnic privind situatiile de urgenta
 • Ordinul nr. 500/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordin 354 privind constituire grup de lucru SNSPVPA
 • Ordin nr. 268 privind constituirea grupului de lucru SNSED
 • Ordinul nr. 273/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 270/2020 privind actualizarea componenței Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați
 • Ordinul nr. 222/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – județul Alba
 • Ordinul nr. 221/2020 privind actualizare componență Comisie de Siguranță Rutieră
 • Ordinul nr. 219/2020 privind actualizare componență Comisie de Dialog Social
 • Ordinul nr. 197/2020 privind modificare Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii
 • Ordinul nr. 196/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 192/2020 privind reorganizarea Biroul județean Alba pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăților
 • Ordinul nr. 188/2020 privind modificare Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică
 • Ordinul nr. 146/2020 privind actualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ordinul nr. 145/2020 privind actualizare componență Comisie de Dialog Social
 • Ordinul nr. 131/2020 privind suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul, registratură generală
 • Ordinul nr. 122/2020 privind modificare Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii
 • Ordinul nr. 118/2020 privind constituirea Comisiei județene Alba pentru recensământ
 • Ordinul nr.  115/2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 446 din 05 octombrie 2017 referitor la constituirea Comisiei pentru punere în aplicare a Programului pentru școli al României
 • Ordinul nr. 108/2020 privind modificarea Comisiei județene de atribuire de denumiri
 • Ordinul nr. 100/2020 privind reactualizarea Comisiei județene împotriva violenței în sport
 • Ordinul nr. 96/2020 privind desemnarea purtătorului de cuvânt la nivelul Instituției Prefectului – județul Alba
 • Ordinul nr. 94/2020 privind actualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ordinul nr. 93/2020 privind actualizare componență Comisie de Dialog Social
 • Ordinul nr. 90/2020 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul nr. 86/2020 privind actualizarea Comisiei de analiză tehnică
 • Ordinul nr. 82/2020 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnare responsabili cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice
 • Ordinul nr. 80/2020 privind actualizarea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Ordinul nr. 69/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 406/2019 referitor la actualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ordinul nr. 16/2020 privind planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020
 • Ordinul 416/2019 privind modificare componență Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 411/2019 privind stabilirea programului de lucru cu publicul la serviciile publice comunitare în perioada 21.12.2019 – 05.01.2020
 • Ordinul 406/2019 privind actualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ordinul 405/2019 privind actualizare componență Comisie de Dialog Social
 • Ordinul 402/2019 privind modificarea și actualizarea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Ordinul 383/2019 privind modificarea și actualizarea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Ordinul 351/2019 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social
 • Ordinul 341/2019 privind modificarea Comisiei județene de atribuire de denumiri
 • Ordinul 338/2019 privind desemnarea purtătorului de cuvânt la nivelul Instituției Prefectului – județul Alba
 • Ordinul 335/2019 – reorganizare Grupuri de Suport Tehnic pentru gestionare Situații de Urgență
 • Ordinul 334/2019 privind actualizarea componenței Comisiei de monitorizare
 • Ordinul 320/2019 privind actualizarea Comisiei de dialog social
 • Ordinul 317/2019 privind actualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ordinul 314/2019 – actualizare Comitet Județean pentru Situații de Urgență
 • Ordinul 303/2019 – constituire Comisie constatare și evaluare pagube produse în urma unor situații de urgență
 • Ordinul 296/2019 privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba și a Grupului tehnic de lucru
 • Ordinul 181/2019 privind reactualizarea Comisiei de dialog social
 • Ordinul 134/2019 privind completarea componenței CJSU Alba
 • Ordinul 126/2019 privind constituirea Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă
 • Ordinul 122/2019 privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba și a Grupului tehnic de lucru
 • Ordinul 94/2019 privind modificarea și actualizarea Comisiei Județene Alba pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor
 • Ordinul nr. 85/2019 privind reorganizarea grupurilor de suport tehnic pentru gestionare situații de urgență
 • Ordinul 30/2019 privind reactualizarea Comisiei de dialog social
 • Ordinul 29/2019 – modificare componență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba
 • Ordinul 20/2019 – reorganizare Comisie județeană de atribuire de denumiri
 • Ordinul 1/2019 – modificare componență Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
 • Ordinul 407/2018 privind modificarea Comisiei județene de atribuire de denumiri
 • Ordinul 393/2018 – constituirea comisiei de verificare a tehnicii de intervenție și a stocurilor de materiale antiderapante
 • Ordinul 375/2018 pentru modificarea Comisiei de Dialog Social
 • Ordinul 366/2018 – componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
 • Ordinul 148/2018 – reprezentanți funcționari publici în comisia paritară