MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna martie 2023

MINUTA  şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

din luna martie 2023

 

În data de 22 martie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, doamna Georgiana Jurcă, consilier superior, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr –  director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Narcis Muntean, director relații contractuale Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Cornelia Miclea director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Bazil Popescu – șef administrație, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, domnul Cornel Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, domnul Aurel Chira – Confederația Patronală Concordia, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, domnul Bârlea Nicolae Florin  Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, domnul Bogdan Petru Cârcoană, Uniunea Sindicală Teritorială a Federației Sindicatelor din Educație ’’Spiru Haret’’Alba, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 1. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual și corelarea cu piața muncii.

      Prezintă: domnul Cornel Stelian Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;

 1. Stadiul realizării Programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2022 şi propunerile pentru anul 2023.

                            Prezintă: domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;

 1. Prezentarea principalelor probleme cu care se confruntă angajații din sistemul educațional.

Prezintă: domnul Bogdan Petru Cârcoană, vicepreședintele Uniunii Sindicale Teritoriale 

                                           a Federației Sindicatelor din Educație ’’Spiru Haret’’Alba;           

 1. Modificările intervenite în regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social Alba.

Prezintă: doamna Georgiana Jurcă – consilier superior, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;

 1. Primul punct al ordinii de zi – dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin promovarea învățământului dual și corelarea cu piața muncii, a fost prezentat de către domnul Cornel Stelian Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

         Învățământul profesional în sistem dual este dedicat elevilor și tinerilor cu vârsta de până în 26 de ani absolvenți de clasa a VIII și oferă mai multe avantaje:

 • Bursă lunară de la operatorul economic și de la stat
 • Practică la operatori economici de top
 • Premii pentru stimularea performanței
 • Diplomă recunoscută la nivel european
 • Siguranța unui loc de muncă după absolvire
 • Posibilitatea continuării studiilor.

Sistemul de învățământ dual este bazat exclusiv pe inițiativa operatorilor economici interesați în formarea profesională de calitate, dispuși să investească, în baza unui parteneriat cu școlile și primăriile, pentru a-și asigura resursa umană calificată, în calitatea lor de potențiali angajatori.

          La nivelul Învăţământului Profesional și Tehnic există:

 • învăţământ profesional cu durata de trei ani (ISCED-P 352), care asigură absolvenţilor o calificare profesională de nivel 3 EQF (cum ar fi bucătar). Învăţământul profesional este furnizat de „şcoli profesionale” în cooperare cu angajatori, care asigură pregătire practică obligatorie pentru elevi, ca parte a formării profesionale la locul de muncă. Pregătirea practică este oferită şi în şcoli, media timpului alocat pregătirii practice (atât în şcoală cât şi la angajator) pe parcursul celor trei ani de studiu reprezentând aproximativ 50% din totalul orelor alocate. Tinerii care au întrerupt studiile după absolvirea învăţământului secundar inferior se pot înscrie în acest program până la vârsta de 26 de ani, gratuit. Începând cu anul 2017/18, este disponibil şi învăţământul dual, acesta fiind o formă de organizare a învăţământului profesional, furnizată la cererea companiilor implicate în asigurarea şi furnizarea pregătirii practice. Învăţământul profesional asigură acces pe piaţa muncii. Absolvenţii se pot înscrie, de asemenea, în anul trei din învăţământul tehnologic, de nivel 4 EQF;
 • filiera tehnologică, învăţământ liceal cu durata de patru ani (ISCED-P 354), care oferă absolvenţilor o diplomă de absolvire a unei şcoli de învăţământ secundar superior şi o calificare de „tehnician”, de nivel 4 EQF, în unul din următoarele domenii: profil servicii, resurse naturale și protecţia mediului sau tehnic (cum ar fi tehnician în gastronomie). Programele de studiu sunt furnizate de licee tehnologice şi uneori de colegii. Pregătirea practică este 25%. După absolvirea învăţământului obligatoriu, elevii pot opta să renunţe şi să se înscrie într-un stagiu de pregătire practică (ISCED-P 352), care oferă doar o calificare profesională;
 • Stagiul de pregătire practică (ISCED-P 352), care oferă elevilor care au finalizat primii doi ani de liceu (au absolvit clasa a 10-a) o calificare profesională de nivel 3 EQF (cum ar fi bucătar), prin intermediul a 720 de ore de formare la locul de muncă. Programele sunt coordonate de şcolile din învăţământul profesional şi tehnic şi sunt furnizate în principal de angajatori. Tinerii şi adulţii care părăsesc timpuriu şcoala pot accesa, de asemenea, aceste programe, după absolvirea unui program denumit „A doua şansă”;

La nivelul județului Alba , în anul școlar 2022-2023 funcționează 19 unități de învățământ tehnic și profesional, Liceul Tehnologic Sebeș, Colegiul Tehnic ” Ion D. Lăzărescu” Cugir, Colegiul Economic ” Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ” Alexandru Domșa” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ” Dorin Pavel” Alba Iulia, Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Aiud, Liceul Tehnologic Agricol ” Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic Jidvei, Liceul Tehnologic ” Timotei Cipariu” Blaj, Liceul Tehnologic ” Ștefan Manciulea” Blaj, Liceul Tehnologic SivicCîmpeni, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac, Liceul ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, Liceul ”Horia, Cloșca și Crișan” Abrud, Liceul ”Corneliu Medrea” Zlatna și Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud,  care școlarizează elevi în clase de învățământ liceal, profesional, dual, profesional special și seral, acoperind astfel nevoia de formare profesională inițială în toate zonele județului. Astfel, sunt 19  clase de liceu tehnologic zi ( 7,5 clase profilul tehnic, 9,5 clase profilul servicii și 2 clase profilul resurse naturale și protecția mediului) și 38 clase de învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, din care 12 sunt de învățământ dual și 26 de învățământ profesional.

În anul școlar 2022-2023, numărul de clase de liceu filiera tehnologică şi învăţământ profesional și dual reprezintă o pondere de 52,77 % față de clasele de învățământ teoretic.

Total clase a IX-a liceu zi propuse pentru anul școlar 2023-2024: 72, din care 38 clase filiera teoretică, 22 clase filiera tehnologică, 12 clase filiera vocaţională.

Total clase a IX a, învăţământul profesional/dual propuse 41, din care:

 • învăţământul dual 14 clase,
 • învăţământul profesional 26 clase,
 • învăţământul profesional special 1clasă.

Numărul de clase propuse pentru anul școlar 2023-2024 liceu filiera tehnologică şi învăţământ profesional/dual reprezintă o pondere de 55,35%, faţă de 52,77% clase realizate în anul şcolar 2022-2023.

IPT în sistem dual

Învăţământul profesional în sistem dual, preluat după modelul german, este privit ca un exemplu de bună practică, prin prisma relansării învăţământului profesional, tehnic şi vocaţional şi o soluţie viabilă pentru creşterea inserţiei tinerilor şi a productivităţii lor pe piaţa muncii.

Acest model combină învățarea la locul de muncă cu cea din cadrul școlii. Sistemul dual funcționează pentru și în acord cu piața muncii, furnizând economiei forță de muncă bine calificată. În cadrul acestui sistem, instituțiile de învățământ și angajatorii sau organizații ale acestora împart responsabilitatea pentru:

 • setul de competențe generale și specifice care trebuie dezvoltat pentru însușirea unei anume meserii;
 • conținuturile învățării;
 • metodele de pregătire și baza materială necesară pentru atingerea obiectivelor propuse; accentul cade pe activitatea practică care este organizată, nemijlocit, în întreprindere;
 • costurile formării,guvernul acoperind costul formării în școală, iar angajatorii finanțând formarea în întreprindere;

În anul școlar 2022-2023, șapte unități de învățământ școlarizează elevi la învățământul dual:  Liceul Tehnologic ”A. Domșa” Alba Iulia-Școala Profesională Germană, Liceul Tehnologic ” Dorin Pavel” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Sebeș, Colegiul Tehnic ”I.D.Lăzărescu” Cugir, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic ” Ștefan Manciulea” Blaj la solicitarea mai multor operatori economici: STAR ASSEMBLY SEBEȘ, STAR TRANSMISSION SRL Cugir, SC SATURN SA Alba Iulia, SC IPEC SA Alba Iulia, S.C. MARINEX S.R.L. Alba Iulia, BOSCH REXROTH SRL Blaj, SC BOSCH AUTOMOTIVE SRL Blaj, IAMU SA  Blaj, SC DUPEX SRL Sebeș, NOVA GRUP SRL Cugir, UZINA MECANICĂ SA Cugir, SC FABRICA DE ARME CUGIR SA Cugir, SC ROMTEHNICA SRL Cugir. La solicitarea și cu implicarea directă a operatorilor economici se pregătesc viitori meseriași în domeniile de pregătire: Mecanică, Electromecanică, Electric, Industrie textilă și pielărie, Fabricarea produselor din lemn, Construcții, instalații și lucrări publice, Turism și alimentație.

          În anul școlar în curs ponderea învățământului dual la nivelul județului Alba este de 11,57% , iar la nivel național este de aprox. 3%.

O contribuție majoră în promovarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv cel dual, la nivelul județului Alba  o are Consiliul Județean Alba. În perioada 2019-până în prezent, conform obiectivelor propuse în cadrul Strategiei Județului Alba în domeniul educației și formării profesionale VET 2018-2023, Consiliul Județean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și cu reprezentanți ai operatorilor economici din județ a derulat o serie de activități în cadrul proiectelor” Învățământul profesional-un nou început !”, ”Partenerul tău profesional”în toate zonele județului , scopul lor fiind creșterea încrederii în învățământul profesional  tehnic și dual în județul Alba, atragerea elevilor spre meserii și implicarea operatorilor economici în sprijinirea și susținerea învățământului profesional și tehnic. De asemenea școlile în parteneriat cu operatorii economici și cu alți parteneri sociali organizează: ”Ziua Națională a Meseriilor”, ”Tîrgul Ofertelor Educaționale”, ”Ziua Porților deschise”.

       Al doilea punct de pe ordinea de zi – stadiul realizării Programului de ocupare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  pentru anul 2022 şi propunerile pentru anul 2023, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2022

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2022, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 6600 persoane. Până la data de 31.12.2022 un număr total de 6368 persoane (96%) au intrat pe piaţa muncii. Rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, în anul 2022, se prezintă sintetic, astfel:

 • Medierea muncii

Prin acordarea serviciilor de mediere a muncii s-a realizat ocuparea a 6368 persoane, din care:

-3787 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă nedeterminată;

– 2581 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată.

Numărul persoanelor cuprinse în  serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 11.030, din care încadrate în muncă 6368 persoane. S-a realizat  încadrarea după prima mediere a muncii pentru 3994şomeri.

 • Informare și consiliere profesională

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022  un număr total de 10.418 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizare acestor servicii s-a efectuat astfel:

 1. categorii de vârsta:
  • 3175 persoane sub 25 ani, din care 3028 sunt tineri NEET
   • 1152 persoane cu vârsta între  25 – 30 ani, din care 1044 sunt tineri NEET
   •   665 persoane cu vârsta între  30 – 35 ani
   • 1410 persoane cu vârsta între 35 – 45 ani
   • 4016 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani
 1. b) studii:
   • 1764 persoane cu şcoala generală incompletă
   • 2696 persoane absolvenţi de şcoală generală
   • 1594 persoane absolvenţi de şcoli profesionale/şcoli de arte şi meserii
   • 3444 persoane absolvenţi de liceu
   • 156 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale
 • 764 persoane absolvenţi de studii superioare
 • Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 78 absolvenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă. Subvenţiile (2250 lei/lună) se operează lunar timp de 12 luni şi se monitorizează lunar timp de 18 luni.

 • Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

Au beneficiat de completarea veniturilor salariale 315 şomeri, încadrându-se înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj (o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat).

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

 • 6 persoane cu vârsta mai mică de 25 ani, din care 6 sunt tineri NEET
 • 17 persoane cu vârsta între 25 – 30 ani, din care  17 sunt tineri NEET
   •  8persoane au vârsta cuprinsă între30-35 ani
 • 66persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani
 • 218 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu vârsta peste 45 ani ceea ce demonstrează că persoanele din această categorie deţin o experienţă profesională bogată precum şi calificări în domenii diverse de activitate şi nu în ultimul rând acceptă criteriile impuse de angajatori.

 • Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În perioada ianuarie-decembrie 2022 au fost încadraţi în muncă prin acordarea de subvenţii angajatorilor (conform Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare) din această categorie un număr total de 1217 persoane.

Aceste date sunt relevante pentru a concluziona faptul că această măsură activă creează locuri de muncă în primul rând pentru şomeri neindemnizaţi – grup ţintă care se confruntă din ce în mai mult cu fenomenul şomajului şi riscul de a se reintegra pe piaţa muncii cu dificultate respectiv de a face parte din categoria şomerilor de lungă durată.

Subvenţiile (2250 lei/lună) se operează lunar timp de 12 luni şi se monitorizează lunar timp de 18 luni.

 • Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri

În cursul anului 2022 pentru 23persoane au fost acordate servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

 • Prima de inserţie

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR -525,5 lei). Au fost acordate prime de inserţie unui număr de16 persoane.

 • Prima de activare

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei. În perioada 01.01.- 31.12.2022 au beneficiat de prima de activare 156persoane.

 • Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă în perioada 01.01.- 31.12.2022 a contribuit la ocuparea a261 persoane, din care:

– 225 persoane prin încadrarea la o la distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă (prima de încadrare) – localități care fac obiectul Planului Național de Mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016;

– 13 persoane prin încadrarea într-o altă localitate la o distanţă mai mare de 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) localități care fac obiectul Planului Național de Mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016;

 • 23persoane încadrate prin prima de relocare în condițiile legii.
 • Ucenicia la locul de muncă

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de 2.250  lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie.

Până la finele anului 2022 s-au încheiat 25 contracte de ucenicie la nivelul întregului judeţ. Subvenţiile acordate pentru încadrarea ucenicilor se operează timp de 12, 24 respectiv 36 de luni, în funcţie de nivelul de calificare pentru care se organizează programul de ucenicie.

Prin aplicarea Programului 140, special pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi, în anul 2022, s-a realizat încadrarea a 229 persoane de etnie romă.

Realizarea planului judeţean de formare profesională în anul 2022

În perioada ianuarie-decembrie 2022 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de10 programe de formare la care au fost înscrise 177 persoane, din care 157 şomeri, iar 20 persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate.

În cursul anului 2022, 70 absolvenţi ai cursurilor de formare profesională au fost încadraţi în muncă

(monitorizarea încadrărilor se face 12 luni după absolvirea cursurilor).

În cadrul şedinţelor de consiliere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, premergătoare serviciilor de formare profesională se are în vedere ca procesul de pregătire profesională să pornească de la analiza nevoilor de formare, cu scopul de a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenţilor economici.   

Măsurile prevăzute a se implementa în anul 2023.

Programul  judeţean de ocupare a forţei de muncă a fost proiectat astfel încât măsurile aplicate să asigure o reprezentare echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, punându-se accent pe măsurile de mediere, de informare şi consiliere/orientare profesională, furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, consolidarea relaţiilor cu partenerii sociali, inclusiv cu instituțiile publice centrale și locale.

Pentru anul 2023, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, a estimat încadrarea a 6600 persoane.

Încadrarea în muncă  a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

 • ocuparea a 350 şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului, prin acordarea de alocaţii;
 • încadrarea a 30 de absolvenţi care beneficiază de primă de inserţie;

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, absolvenţi de învăţământ.

 • Încadrarea în muncă prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 605 şomeri peste 45 de ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET pentru 150 persoane;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri de lungă durată pentru 10 persoane;
 • Încadrarea în muncă a 100 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ;
 • Încadrarea în muncă prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 25 şomeri care mai au 5 ani până la pensie;
 • Încadrarea în muncă a 150 persoane de etnie romă;
 • Încadrarea în muncă a 100 de șomeri fără drept de indemnizație care beneficiază de prima de activare;
 • Încadrarea în muncă a unui număr de 260 şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • Încheierea a 5 contracte de solidaritate;
 • Organizarea a 36 de cursuri de formare profesională, 17 calificări la care vor participa 665 şomeri;
 • Încadrarea a 150 şomeri care vor absolvi cursuri de formare profesională;
 • 110 persoane se estimează a fi încadrate în baza Legii uceniciei 279/2005;
 • Încadrarea a 10 absolvenţi prin încheierea de convenţii în baza Legii nr. 335/2013;
 • Încadrarea unui număr de 80 elevi şi 50 studenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

        La punctual trei de pe ordinea de zi, domnul Bogdan Petru Cârcoană, vicepreședintele Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din Educație ’’Spiru Haret’’Alba, a prezentat principalele probleme cu care se confruntă salariații din sistemul educațional și anume:

 • rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017.
 • adoptarea actelor normative pentru creșterea veniturilor personalului nedidactic.
 • adoptarea normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998.
 • aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții grele de muncă.
 • în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare.
 • remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor ce ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție.
 • instituirea prin lege a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației.
 • plata suplimentară a personalului din instituțiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.
 • plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.
 • decontarea navetei personalului nedidactic.
 • disfuncționalitatea programului unic de salarizare Edusal.

Atașat, vă transmitem aceste revendicări, înregistrate cu nr. 4982/22.03.2023.

 

        Punctul patru de pe ordinea de zi – modificările intervenite la regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social Alba, a fost prezentat de către doamna Georgiana Jurcă, consilier superior, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba.

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Dialog Social Alba, aprobat în ședința din luna ianuarie 2023, se modifică și se completează astfel:

Art. 2 din secțiunea II privind Componenţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Alba, se completează în următorul sens:

 Din Comisia de Dialog Social a Judeţului Alba fac parte:

 • Prefectul şi preşedintele consiliului judeţean;
 • reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefectul judeţului Alba, din care un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba;
 • reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform copiilor hotărârilor judecătoreşti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului responsabil cu dialogul social. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului responsabil cu dialogul social va transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti lista confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, conform acestor hotărâri judecătoreşti. Organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional vor desemna câte un titular şi câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel judeţean din structurile proprii în teritoriu.

Se adaugă art 5. unde se precizează:

Art. 5 La ședințele comisiei de dialog social participă și reprezentanţii camerelor de comerţ şi industrie judeţene, în calitate de invitaţi, în măsura în care ordinea de zi prezintă interes în domeniul lor de activitate.

Regulamentul Comisiei de Dialog Social Alba va fi completat și cu următoarele articole:

          Art. 21. Raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a Judeţului Alba se face lunar către secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul ministerului responsabil cu dialogul social.

           Art. 22. Raportarea se face pe suport hârtie şi în format electronic.

 

        La punctul 5, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

         Domnul subprefect, Corneliu Mureșan, a dorit să afle mai multe informații despre contractele de solidaritate.

         Domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, a precizat că acest contract de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

        Încadrarea în muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

        Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă , în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

        Doamna Georgiana Jurcă, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba a dorit să știe dacă a crescut rata șomajului în județul Alba.

       Răspunsul domnului Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, a fost acela că există o ușoară creștere de aproximativ 0.3%, dar acest procent va scădea odată cu venirea sezonului cald, când apar o serie de locuri de muncă sezoniere.

      Un alt aspect relatat de către directorul executiv adjunct, domnul Lazăr, a fost aceea că există o cerere mare din partea S.C. Prebet Aiud S.A, pentru fierari betoniști, fiind disponibile 50 de locuri. Din păcate pe piață există puține persoane care au calificarea necesară.

     Domnul Bârlea Nicolae Florin  președintele Sindicatului Spiru Haret Alba, afiliat la Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba a informat Comisia de Dialog Social Alba despre problemele cu care confruntă salariații din învățământul preuniversitar și a propus o serie de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă:

 • susținerea propunerilor și observațiilor federațiilor sindicale din învățământ pe proiectul Legii învățământului preuniversitar.
 • susținerea unei inițiative legislative având ca principal obiect de reglementare modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv a Capitolului I din Anexa nr. I la aceasta – Familia ocupațională de funcții bugetare învățământ.
 • susținerea proiectului lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
 • acordarea sporurilor pentru condiții de muncă cuvenite personalului didactic, în baza H.G.nr. 34//2018.
 • decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru personalul din învățământ, potrivit legislației în vigoare.
 • plata integrală și la termen a tranșelor din diferențele salariale stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea salariaților din învățământ, conform prevederilor legale aplicabile, precum și plata integrală și la timp a salariilor.

           Una dintre problemele relatate a fost aceea a decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul din învățământ, potrivit legislației în vigoare. Există unități administrativ teritoriale în județul Alba în care există restanțe la plata acestor drepturi.

          Propunerea domnului Bârlea a fost ca la următoarea ședință să fie invitați și primarii localităților unde există astfel de probleme.   

         Atașat, vă transmitem aceste revendicări, înregistrate cu nr. 4972/22.03.2023.

Lucrările Comisiei de Dialog Social Alba au fost închise de către subprefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, care a dat asigurări membrilor Comisiei că toate propunerile vor fi transmise cu celeritate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

 

Alba Iulia, 23 martie 2023