MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna mai 2023

În data de 23 mai 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Narcis Muntean, director relații contractuale Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Cornelia Miclea- director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Cornel Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, domnul Bârlea Nicolae Florin  vicepreședinte, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, doamna Claudia Sepi  reprezentant, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 1. Informare trimestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba.

Prezintă: domnul Bazil Popescu – șef administrație, Administraţia Judeţeană a

                      Finanţelor Publice Alba;

 1. Analiza accidentelor de muncă care au avut loc în județul Alba, în anul 2022.

Prezintă: doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de

                  Muncă Alba;

 1. Primul punct al ordinii de zi – informare trimestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba, a fost prezentat de către domnul Bazil Popescu – șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba.

   În perioada ianuarie-martie 2023 la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba au fost înregistrați un număr de 110.074 contribuabili, din care:

 • 807 contribuabili persoane juridice:
 • 848 contribuabili persoane fizice;
 • 419 entități publice.

În acest sens s-au întreprins măsuri pentru realizarea obiectivelor specifice Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba în ceea ce priveşte activitatea de administrare a veniturilor statului, principalul obiectiv fiind realizarea nivelurilor programate ale indicatorilor de performanţă din sfera de competenţă pe total judeţ şi pe fiecare serviciu fiscal subordonat.

Raportat la programul de încasări venituri bugetare comunicat de A.N.A.F., gradul de realizare al acestuia la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba pentru perioada ianuarie-martie 2023 a fost de 97,21% reprezentând o diferenţă de încasat de 16.484.079,38 lei faţă de programul repartizat de A.N.A.F.

          Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022 se observă că în anul 2023 a avut loc o creştere totală a încasărilor la bugetul general consolidat în sumă de 71.841.457,65 lei.

Se observă că prin comparaţie cu trimestrul I 2022, în trimestrul I 2023 veniturile bugetare totale încasate au crescut cu 71.841.457,65 lei, respectiv cu 14,28%.

Detaliat, pe bugete, situaţia se prezintă astfel:

 • Bugetul de stat………………………………………….. 47.107.378,13 lei, respectiv cu 26,31%;
 • Bugetul asigurărilor sociale de stat…………….21.252.914,31 lei, respective cu 9,45%;
 • Bugetul asigurărilor sociale de sănătate…….. 4.238.535,54 lei, respectiv cu 4,62%;
 • Bugetul asigurărilor pentru şomaj………………… -757.370,33 lei, respectiv cu -10,26%.

Dacă ne raportăm doar la veniturile bugetului asigurărilor sociale se stat, în trimestrul I 2023 s-a colectat suma de 348.751.982,56 lei, mai mult cu 24.734.079,52 lei, respectiv mai mult cu 7,63% decât în aceeaşi perioadă a anului precedent, când veniturile colectate la bugetul asigurărilor sociale au fost în sumă de 324.017.903,04 lei.

Se observă că ponderea cea mai mare în realizarea programului de încasări la bugetul de asigurări sociale o au A.F.P. Alba prin activitatea de colectare 42,18%, Contribuabilii Mijlocii 18,03%, S.F.M. Sebeș11,42 %, S.F.M. Aiud 9,41%, S.F.O. Câmpeni 8,93% , SFM Blaj 6,60% și  S.F.O. Cugir 3,34% .

O importanţă deosebită s-a acordat îndrumării contribuabililor pentru accesarea facilităţilor fiscale. La 31.03.2023 un număr de  contribuabili (persoane fizice și juridice) aveau în derulare facilitaţi fiscale acordate în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Referitor la arieratele bugetare rămase de recuperat la data de 31.03.2023 față de 31.03.2022, conform capacităţii de colectare (P.J. SACF, P.F. SACF, P.F. Gotica) a rezultat o creștere  a arieratelor de 22.833.850 lei.

            În ceea ce priveste bugetul asigurarilor sociale, conform datelor din capacitatea de colectare la 31.03.2023, arieratele bugetare rămase de recuperat (P.J. SACF, P.F. SACF, P.F. Gotica) sunt în sumă totala de 62.925.788 lei.

La 31.03.2023 un număr de 323 contribuabili au fost publicati pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice pentru înregistrarea de obligaţii restante în sumă de 373.426.663 lei.

          Lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante se publică în baza art. 162 din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015. Cuantumurile de la care obligațiile fiscale restante fac obiectul publicării pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Procedura de publicare a listelor debitorilor și cuantumul obligațiilor fiscale restante înregistrate au fost aprobate prin Ordin al Președintelui A.N.A.F. nr. 558/2016, respectiv:

           500.000 lei în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

           250.000 lei în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabili mijlocii;

           100.000 lei în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

După forma de proprietate, dintre debitorii publicați pe site :

 • 14 agenți economici sunt cu capital de stat, cu debite restante la bugetul asigurărilor sociale în sumă de 284.982.782 lei;
 • 309 agenți economici sunt cu răspundere limitată sau alte forme de organizare, cu debite restante la bugetul asigurărilor sociale în sumă de 88.443.881 lei.

Dintre contribuabilii cu obligații restante la bugetul asigurărilor sociale publicați pe site în funcție de stare:

 • 32 agenți economici activi cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 105.058.341 lei;
 • 21 agenți economici aflați în starea de insolvabilitate cu bunuri și venituri urmăribile, cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 2.077.484 lei;
 • 36 agenți economici aflați în starea de insolvabilitate fără bunuri urmăribile cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 3.060.846 lei;
 • 31 agenți economici aflați în procedura insolvenței cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 9.151.357 lei;
 • 8 agenți economici inactivi cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 1.113.083lei;
 • 5 agenți economici radiati din baza de date in luna aprilie 2023 cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 367.984 lei;
 • 190 agenți economici aflați în faliment cu obligaţii restante reprezentând contribuții de asigurări sociale în sumă de 252.597.568 lei;

              Dintre contribuabilii care înregistrează datorii restante semnificative la bugetul asigurărilor sociale la 31.03.2023 exemplificăm ( primii 10 contribuabili din lista):

           Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului ,,Minvest” Deva Filiala ,,Zlatmin” Zlatna SA se află în faliment și are obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de 84.203.626 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 61.729.098 lei, contribuții asigurări de sănătate 15.184.455 lei și contribuții asigurări șomaj de 7.290.073 lei;

           Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului ,,Minvest” Deva Filiala ,,Arieșmin” Baia de Arieș SA se află în faliment cu obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de 80.823.534 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 68.850.979 lei, contribuții asigurări de sănătate 2.589.793 lei și contribuții asigurări șomaj de 9.382.762 lei;

           Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului ,,Minvest” Deva Filiala ,,Roșiamin’’ Roșia Montană S.A. înregistra la 31.03.2023 obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de 65.672.070 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 55.542.541 lei, contribuții asigurări de sănătate 3.000.779 lei și contribuții asigurări șomaj de 7.128.750 lei, se află în administrare specială din 2006 conform Legii nr. 137/28.03.2002, pentru care au fost suspendate toate măsurile de executare silită;

           COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREȘTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. cu obligații restante de 35.626.028 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 28.634.514 lei, contribuții asigurări de sănătate 6.797.750 lei și contribuții asigurări șomaj de 193.764 lei, se află în administrare specială conform Ordinului Ministerului Economiei și Comerțului nr. 571/17.08.2006, privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară, pentru care sunt suspendate toate măsurile de executare silită;

           RESIAL SA aflată în faliment, cu obligații restante de 13.695.163 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 11.637.203 lei, contribuții asigurări de sănătate 200.714 lei și contribuții asigurări șomaj de 1.857.246 lei;

           METALURGICA TRANSILVANA AIUD S.A, aflată în faliment, cu obligații restante de 6.073.808 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 4.769.067 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.253.641 lei și contribuții asigurări șomaj de 51.100 lei.

           KOZARA SRL aflată în faliment, cu obligații restante de 5.949.980 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 4.231.614 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.544.874 lei și contribuții asigurări șomaj de 173.492 lei;

           ATERO SRL, aflată în procedura insolvenței conform Sentinței nr. 136/2017 a Tribunalului Alba, plan de reorganizare confirmat prin Hotărârea nr. 86/24.02.2021 a Curții de Apel Alba Iulia și a Deciziilor de impunere F_AB 56/27.03.2019 și F_BV 434/16.11.2017, cu obligații restante de 4.414.805 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 3.221.303 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.182.297 lei și contribuții asigurări șomaj de 11.205 lei;

           THUG SECURITY SRL, aflată în procedura falimentului, cu obligații restante de 4.231.234 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 3.010.233 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.220.729 lei și contribuții asigurări șomaj de 272 lei.

           TEA SRL, aflată în procedura falimentului conform Sentinței nr. 85/F/2020, cu obligații restante de 3.690.160 lei, din care contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat de 2.616.587 lei, contribuții asigurări de sănătate 1.033.930 lei și contribuții asigurări șomaj de 39.643 lei.

Arieratele pentru recuperarea cărora Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba a întreprins măsuri de colectare, dar din cauza unor proceduri administrative stingerea lor a fost amânată, intră în categoria arieratelor incerte. Aceste arierate pot fi:

 • creanțele fiscale pentru care s-a formulat contestație;
 • creanțele fiscale pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței;
 • creanțele fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecția fiscală;
 • creanțele fiscale ale contribuabililor declarați inactivi;
 • creanțele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu.

Pentru recuperarea debitelor restante, au fost demarate măsurile de executare silită, fiind urmărită respectarea prevederilor  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (popriri conturi bancare, popriri terți, sechestre bunuri mobile și imobile).

În vederea reducerii arieratelor şi a realizării planului de încasări, în perioada următoare se vor prioritiza acţiunile ce urmează a fi întreprinse, în funcţie de cuantumul şi vechimea obligaţiilor datorate de către contribuabilii gestionaţi, precum şi alte criterii (stare juridică, comportament fiscal), sens în care se vor intensifica măsurile de executare silită, după cum urmează:

          identificarea bunurilor mobile şi imobile în vederea sechestrării şi valorificării acestora, prin solicitarea de informaţii de la instituţiile abilitate;

          poprirea conturilor bancare deschise la alte bănci ulterior înfiinţării popririlor pentru titlurile neachitate;

          se va proceda la valorificarea imediată a garanţiilor constituite de către contribuabilii care au beneficiat de înlesniri la plată;

          întocmirea dosarelor privind declararea stării de insolvabilitate şi insolvenţă în situaţia în care se constată că măsurile de executare silită au fost epuizate şi societăţile în cauză se află în incapacitate de plată;

          atragerea răspunderii solidare la plată a persoanelor care au cauzat tastarea de insolvabilitate.

 

 

      Al doilea punct de pe ordinea de zi – informare privind analiza accidentelor de muncă care au avut loc în județul Alba, în anul 2022, a fost prezentat de către doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

Pe parcursul anului 2022 au fost comunicate de către angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, un număr de 152 evenimente.

Dintre acestea, 8 (opt) evenimente au fost comunicate de către ITM Alba către Inspecția Muncii București, fiind vorba de evenimente care intrau în sfera de competență a inspectorilor de muncă privind cercetarea, respectiv accidente mortale.

Până la această dată, din cele 144 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuată de către comisiile întrunite în cadrul unității unde s-au produs evenimentele, așa cum prevede legislația specifică privind cercetarea accidentelor care au avut ca urmare incapacitate temporară de muncă, pentru 143 evenimente cercetarea a fost finalizată și dosarele au fost avizate de către ITM Alba.

Un accident de muncă este încă în faza de cercetare fiind acordată de ITM Alba prelungirea termenului de finalizare.

Toate cele 8 dosare de cercetare, întocmite de inspectorii de muncă din cadrul ITM Alba în anul 2022, au fost avizate de Inspecția Muncii astfel:

 • Pentru 6 (șase) dintre acestea a fost confirmat caracterul de accident de muncă , dintre care:
 • 4 mortale, cu câte o victimă fiecare, toate înregistrate în județul Alba, unul fiind înregistrat în anul 2021
 • 2 colective, unul cu 4 victime înregistrat în județul Alba și unul cu 3 victime înregistrat în județul unde își are sediul unitatea angajatoare. Toate victimele din accidentele colective au suferit incapacitate temporară de muncă
 • Pentru 2 (două) s-a confirmat caracterul de accident în afara muncii.

Urmare finalizării cercetării evenimentelor, atât de către comisiile de la nivelul unităților cât și de către inspectorii de muncă, în anul 2022 au fost înregistrate la nivelul județului Alba 82 accidente, 79 cu incapacitate temporară de muncă și 3 mortale.

Domeniile de activitate în care s-au produs accidentele, sunt:

 • Transporturi rutiere – 12 – 11 cu incapacitate temporară de muncă și 1 mortal
 • Lucrări de construcții – 9- 7 cu incapacitate temporară de muncă și 2 mortale
 • Agricultură și industrie alimentară – 8 –toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare furnir și panouri de lemn – 8 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea altor piese și accesorii auto – 7 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare lagare, angrenaje, elemente de transmisie mecanică – 6, toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare mobila – 6– toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea armament și muniție – 5 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare articole de marochinărie, voiaj, încălțăminte – 4 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Exploatare forestieră – 4 – toate  cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea articolelor ceramice – 3 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare produse din carton si hârtie -2- toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare articole de material plastic – 2 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea produselor din beton – 2 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Administrație publică -2 –cu incapacitate temporară de muncă
 • Activități de asistență spitalicească – 2 – cu incapacitate temporară de muncă

Urmare producerii și cercetării accidentelor de muncă au fost aplicate 48 sancțiuni, din care:

 • 7 amenzi pecuniare în valoare de 28.500 lei
 • 41 avertismente scrise

Situația accidentelor de muncă produse și cercetate pe raza județului Alba pe primele 4 luni ale anului 2023

Pe primele 4 luni ale anului 2023 au fost comunicate de către angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Munca Alba, un număr de 72 evenimente.

Dintre acestea, 5 (cinci) evenimente au fost comunicate de către ITM Alba către Inspecția Muncii București, fiind vorba de evenimente care intrau în sfera de competență a inspectorilor de muncă privind cercetarea, respectiv accidente mortale și colective.

Până la această dată, din cele 67 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuată de către comisiile întrunite în cadrul unității unde s-au produs evenimentele, așa cum prevede legislația specifică privind cercetarea accidentelor care au avut ca urmare incapacitate temporară de muncă, pentru 54 evenimente cercetarea a fost finalizată și dosarele au fost avizate de către ITM Alba, iar 13 evenimente sunt încă în faza de cercetare.

Urmare finalizării acestora, în județul Alba sunt înregistrate până la sfârșitul lunii aprilie 2023, 24 de accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

Situația celor 5 (cinci) evenimente care au intrat sfera de cercetare a inspectorilor de muncă din cadrul ITM Alba este următoarea:

 • Pentru 4 (patru) evenimente s-a finalizat cercetarea, trei fiind avizate de Inspecția Muncii, iar unul este încă în stadiul de avizare,
 • Un accident este încă în cercetare la ITM Alba, fiind produs în 25.04.2023.

Cele trei evenimente avizate de Inspecția Muncii, au următoarea finalitate:

 • 1 accident în afara muncii
 • Un accident colectiv cu 4 victime, dintre care doar una a avut concediu medical peste trei zile calendaristice, accident înregistrat în județul Alba
 • Un accident colectiv cu 3 victime, toate având concedii medicale peste trei zile calendaristice, accident înregistrat în județul Cluj, de unde era angajatorul

Urmare producerii și cercetării accidentelor de muncă din primele 4 luni ale anului 2023, au fost aplicate 10 sancțiuni, din care:

 • 2 amenzi pecuniare în valoare de 8.000 lei
 • 8 avertismente scrise

Principalele cauze care au stat la baza producerii accidentelor sunt:

 1. Cauze dependente de executant

– Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare

– Neefectuare la timp de operaţii indispensabile securităţii muncii

– Efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre

– Utilizare necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie

– Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalaţii, maşini / utilaje

– Expunere, în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar

– Căderi la acelaşi nivel prin alunecare

– Căderi de la înălţime prin păşire în gol

– Prezenţa la lucru sub influenţa alcoolului

– Erori în prestabilirea operaţiilor de muncă

– Abateri de la disciplina tehnologică

 1. Cauze dependente de mijloacele de producție

– Mişcări ale maşinilor, mecanismelor,declanşate contraindicat

– Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, devieri de la traiectoriile normale (ex: ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport)

– Obiecte sau suprafeţe cu muchii tăioase

– Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex: la polizare).

 

Diverse.

         Pe parcursul ședinței au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

          Domnul Bârlea Nicolae Florin  – președintele Sindicatului Spiru Haret Alba, afiliat la Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba a prezentat în cadrul Comisiei de Dialog Social Alba un memoriu în care sunt enumerate principalele nemulțumiri ale personalului din învățământ:

 • majorarea salariilor personalului din învățământ
 • instituirea regulii indexării anuale a salariilor
 • plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ
 • acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă
 • creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii.

       Doamna Claudia Sepi –  Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, a prezentat revendicările angajaților din sistemul sanitar și cel de asistență socială:

 • modificarea proiectului de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel încât să se poată continua angajările în sănătate și asistență socială, iar bugetele instituțiilor din cele două sisteme să nu fie afectate.
 • punerea imediată în aplicare, în integralitatea sa a Legii nr. 153/2017 pentru toți angajații din sistemul de sănătate și cel de asistență socială.
 • finanțarea corectă și suficientă a instituțiilor din sănătate și asistență socială.
 • reluarea imediată a negocierilor în vederea semnării contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului bugetar sănătate.
 • finanțarea de la bugetul de stat a voucherelor de vacanță.
 • stoparea destructurării rețelei medicale proprii a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Atașat,  vă transmitem aceste memorii, înregistrate la Instituția Prefectului – Județul Alba cu nr. 7339, 7341, 7346/22.05.2023, cu precizarea că instituția noastră a înaintat aceste adrese Guvernului României și ministerelor de resort.

        Domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa – filiala Alba susține inițiativa colegilor din sindicatele din educație și sănătate.

         Domnul Ion Radu Moldovan, în calitate de reprezentant a Confederației Naționale a Patronatului Român, filiala Alba a solicitat sprijinul pentru clarificarea unor aspecte privind regimul de TVA aplicabil cooperativelor agricole ca entități economice asimilate membrilor în concordanță cu Legea nr. 566/2004, Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.

         Domnul Moldovan ne-a relatat că în județul Alba pentru cooperativele agricole nu s-a rambursat TVA-ul ce provine din achiziționarea unor utilaje agricole, conform contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

        Cooperativele agricole se bazează pe recuperarea TVA-ului pentru a-și putea continua investițiile asumate prin contractele de finanțare și pentru a putea achita furnizorii implicați în aceste proiecte.

         În acest sens instituția noastră se va adresa în scris Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a solicita un punct de vedere privind regimul de TVA aplicabil cooperativelor agricole, care să fie în concordanță cu Legea nr. 566/2004, Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.

       

       Subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, a subliniat încă o dată importanța dialogului social, întrucât doar printr-un dialog social activ putem realiza progresul social și economic.

        Ședința Comisiei de Dialog Social Alba a fost închisă de către subprefectul județului Alba, care a asigurat membrii Comisiei că toate problemele dezbătute în cadrul ședinței vor fi transmise cu celeritate Guvernului României și ministerelor de resort.

 

Alba Iulia, 25 mai 2023