MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna iunie 2023

În data de 28 iunie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, doamna Cristina Galoș, medic șef, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Cornelia Miclea- director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Bazil Popescu – șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, doamna Gâlea Gabriela Anamaria – Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, domnul Aurel Chira – Confederația Patronală Concordia, doamna Claudia Sepi – reprezentant, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Sorin Tomescu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România și domnul Cosmin Chirilă – Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 1. Raport de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate Curative la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

     Prezintă: doamna Cristina Galoș, medic șef, Casa de Asigurări de Sănătate Alba;

 1. Măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;

      Prezintă: domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru  Ocuparea Forței de Muncă Alba;

 1. Diverse.

Primul punct al ordinii de zi – raport de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate Curative la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a fost prezentat de către doamna Cristina Galoș, medic șef, Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

A fost efectuată monitorizarea derularii Programelor Nationale de Sanatate curative derulate la nivelul judetului Alba conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/ 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2022 și 2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivele monitorizării:

 • indicatorii de eficiență realizați comparativ cu cei prevăzuți,
 • dinamica indicatorilor specifici realizați,
 • consumurile raportate (cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare specifice, servicii specifice) comparativ cu sumele alocate,
 • stocurile de medicamente/materiale sanitare,
 • dinamica stocurilor create pe fiecare tip de medicament/material sanitar si rulajul acestora,
 • achiziția de medicamente / materiale sanitare: cantități achiziționate comparativ cu numărul de pacienți aflați în evidența și necesarul estimat,
 • respectarea condițiilor de prescriere, eliberare si administrare a medicamentelor/materiale sanitare, după caz, conform legislației in vigoare.
 • Eventuale disfunctionalități

Perioada supusă monitorizării : 01.01.2022-31.12.2022

Programele naționale de sănătate curative care au fost verificate:

 1. Programul național de diabet zaharat;
 2. Programul național de ortopedie-endoprotezare adulti;
 3. Programul național de tratament al hemofiliei si talasemiei-Tratamentul bolnavilor ce nu necesita interventie chirurgicala;
 4. Programul național de oncologie, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice.

Documentele și operațiunile au fost verificate prin sondaj.

 1. Programul național de boli endocrine-Subprogramul national de tratament medicamentos al bolnavilor cu osteoporoza.

Constatări privind monitorizarea programelor de sănătate pentru 01.01.2022-31.12.2022, după cum urmează:

 1. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

Programul se derulează prin farmacia cu circuit închis a Spitalului Județean de Urgență Alba.

Achiziția medicamentelor s-a realizat pe baza referatelor de necesitate întocmite de către medicul coordonator al programului, prin licitație publică deschisă, în baza unor acorduri cadru încheiate cu diferite societăți și prin achiziție directa și/sau licitație publică deschisă.

           În cadrul terapiei cu medicație care necesită întocmirea de formulare speciale, conform Ord. 141/2017, cu actualizările ulterioare, consumul aferent perioadei monitorizate a fost de 12.175.416,36 lei, pentru un număr de 211 de pacienți. În ceea ce privește medicația în cadrul terapiei standard, consumul  în anul 2022, a fost de 1.902.607,26 lei, pentru un număr de 703 de pacienți .

Referitor la medicația cost volum, pentru 130 pacienți, medicamentele achiziționate în perioada 01.01.2022-31.12.2022 în cadrul medicamentelor cost – volum, au fost în valoare de 30.483.064,12 lei, încadrându-se în proporție de 99,99% în valoarea bugetului alocat.

În urma  verificării  indicatorilor  realizați de către unitatea sanitară, a rezultat ca aceștia corespund cu cei evidențiați în documentele de raportare depuse pentru 01.01.2022-31.12.2022  la CAS Alba.

Precizam următoarele aspecte:

 • ponderea bolnavilor cu medicamente care au un cost crescut (cele care se prescriu pe formulare specifice), din totalul bolnavilor cu afecţiuni oncologice trataţi reprezintă aprox.21%; începând cu luna august 2022 s-au prescris medicamente noi conform protocoalelor terapeutice.

2.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT- TRATAMENT MEDICAMENTOS

Programul se derulează prin farmacia cu circuit închis a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Achiziția de medicamente și materiale sanitare în cadrul acestui program s-a făcut în baza referatelor de necesitate întocmite de coordonatorul de program, prin licitație publică deschisă pe baza unor acorduri cadru.

In perioada monitorizata, Spitalul Județean de Urgenta Alba a achiziționat medicamente în cadrul acestui program, în valoare de 895,40. Încadrarea în bugetul alocat acestei perioade s-a făcut în proporție de 89,54%.

          Consumul de medicamente în anul 2022 în valoare de 1.338,56 lei a asigurat tratamentul pentru 26   pacienți aflați în programul ce se derulează prin Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

2.2. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT- MATERIALE CONSUMABILE PENTRU SISTEME DE MONITORIZARE CONTINUA A GLICEMIEI

         Programul se derulează prin farmacia cu circuit închis a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Referitor la rulajul medicamentelor și a sistemelor de monitorizare continuă în cadrul acestui program, pentru  anul 2022, s-a constatat  un rulaj optim.

În cadrul acestui program, la data de 31.12.2022, exista un număr de 27 pacienți care au beneficiat de materiale sanitare consumabile pompe de insulina și 47 pacienți beneficiari de consumabile sisteme de monitorizare glicemica continua, beneficiind de decizii emise de Centrul Metodologic Regional Timișoara.

Au fost verificate foi de observație pentru  pacienți beneficiari de medicație în cadrul acestui program și nu s-au constatat diferențe între datele consemnate și cele transmise la CAS Alba.

    

2.3 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT- EVALUAREA PERIODICA A BOLNAVILOR CU DIABET ZAHARAT PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE (HbA1c)

Programul se derulează prin ambulatoriul de specialitate integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia. Contractul s-a încheiat pe perioada 01.05.2022-31.12.2023, bugetul aferent perioadei monitorizate, adică 01.05.2022-31.12.2022 fiind de 12.464 lei.

În baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de specialitate, s-au raportat un număr de 333 de bolnavi care au beneficiat de evaluare prin dozarea hemoglobinei glicozilate. Consumul în cadrul acestui subprogram a fost de 12.654 lei, neîncadrându-se în  bugetul  aferent acestei perioade, diferența de 190  lei suportându-se din bugetul aferent anului 2023.

În cadrul acestui subprogram, au fost verificate prin sondaj, bilete de trimitere pentru pacienți care au beneficiat de dozarea hemoglobinei glicozilate și nu s-au constatat disfuncționalități.

 1. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI SI TALASEMIEI

Programul se derulează prin farmacia cu circuit închis a Spitalului Județean de Urgență Alba.

In decursul anului 2022, au fost achiziționate medicamente în cadrul acestui program cu încadrare în bugetul alocat

– pentru terapia on demande  încadrare de 99,51% în buget;

– pentru profilaxia continua încadrare de 99,30% în buget ;

– pentru profilaxia intermitenta încadrare de 99,99% în buget, valorile încadrându-se in bugetele alocate pentru fiecare tip de terapie.

În anul 2022, au fost 6 pacienți care au beneficiat de tratament pentru hemofilie, cu un consum de :

– 926.916,21 lei  pentru profilaxia continua – 1 pacient;

– 384.428,69 lei  pentru profilaxia intermitentă, 1 pacienți ;

– 175.727,45 lei pentru on demande, 4 pacienți.

Facem următoarele precizări, referitoare la depășirea costurilor medii prevăzute în Normele de aplicare ale Programelor Naționale de Sănătate curative, aferente pentru toate cele 3 tipuri de hemofilie:

 • se respectă schemele terapeutice prevăzute în protocol;
 • bolnavul cu hemofilie cu substituţie profilactică continuă are greutatea de peste 100 kg şi medicația se administrează pe unități/kg/corp; din anul 2022 are introdus un medicament nou mai scump care previne apariţia complicaţiilor (medicamentul Elocta)
 • 2 bolnavi cu hemofilie cu substituţie profilactică intermitentă de scurtă durată; din anul 2022 pentru ambii bolnavi a fost prescris un medicament nou care previne apariţia complicaţiilor medicamentul Elocta
 • 4 bolnavi cu hemofilie on demand, s-au tratat urgenţele medicale (hemoragie cerebrală, epistaxis, un bolnav a decedat pe parcursul anului 2022).

În urma  verificării  indicatorilor  realizați de către unitatea sanitara, a rezultat ca aceștia corespund cu cei evidențiați în documentele de raportare depuse pentru ianuarie-decembrie 2022 la CAS Alba.

S-a verificat balanța de gestiune pe program . Datele raportate către casa de asigurări, corespund cu cele din  balanța din cadrul farmaciei cu circuit închis a furnizorului.

          Rulajul medicamentelor in cadrul acestui program de sănătate, este un rulaj optim.

Numărul pacienților in cadrul acestui subprogram a rămas constant în cadrul primelor 6 luni ale anului 2022 dar s-a remarcat o creștere a consumului pentru profilaxia continua în ultimele 6 luni ale anului, comparativ cu profilaxia intermitenta și on demande.

Au fost verificate foile de observație și rețetele eliberate prin farmacia cu circuit închis, pentru cei 6 pacienți beneficiari ai acestui program in cadrul anului 2022 și nu s-au constatat neconcordante între datele consemnate și cele transmise la CAS Alba.

   4.1  PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE-ENDOPROTEZARE ADULTI

Programul se derulează prin Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Procedura de achiziție a endoprotezelor, a fost prin licitație publica deschisa. Comenzile efectuate au avut la baza referatele de necesitate întocmite de medicul coordonator.

In anul 2022 , la sediul Casei de asigurări de sănătate au fost depuse cereri justificative însoțite de copii după facturile de achiziție în valoare de 2.761.605,47 lei, suma ce se încadrează în bugetul cu aceasta destinație în valoare de 2.762.550 lei, în proporție de 99,97%. Consumul aferent acestei perioade a fost de 2.784.314,88 lei pentru implantarea a 627 endoproteze de care au beneficiat 614 bolnavi.

În urma verificării  indicatorilor  realizați, a rezultat ca aceștia corespund cu cei evidențiați în documentele de raportare depuse pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 la CAS Alba și cu documentele din evidenta furnizorului.

În cadrul monitorizării anuale a derulării acestui program, s-au verificat prin sondaj foi de observație pentru beneficiari de endoproteze și nu s-au constatat neconcordante în ceea ce privește datele înregistrate în cadrul acestora și cele raportate la CAS Alba.

4.2 PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE-ADULTI CU INSTABILITATE ARTICULARA TRATATI PRIN IMPLANTURI DE FIXARE

Programul se derulează prin Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, începând cu data de 12.12.2022.

 Procedura de achiziție a fost prin licitație publica deschisa. Comenzile efectuate au avut la baza referatele de necesitate întocmite de medicul coordonator.

In cursul lunii decembrie, s-au achiziționat materiale specifice acestui subprogram în valoare de 38.751,08 lei, în cadrul unui buget în valoare de 39.500 lei.

5.PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE- SUBPROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT MEDICAMENTOS AL BOLNAVILOR CU OSTEOPOROZA

        Programul se derulează prin Spitalul Județean de Urgenta Alba Iulia, începând cu data de 12.12.2022.

 Procedura de achiziție s-a efectuat prin licitație publica deschisa. Comenzile efectuate au avut la baza referatele de necesitate întocmite de medicul coordonator.

In cursul lunii decembrie, s-au achiziționat medicamente necesare derulării subprogramului in valoare de 1.982,61 lei, în cadrul unui buget in valoare de 15.400 lei.

CONCLUZIILE MONITORIZARII

Se continuă:

– monitorizarea indicatorilor realizați comparativ cu cei prevăzuți și în dinamica, a cheltuielor și a stocurilor de medicamente/materiale sanitare

– colaborarea eficienta cu medicii coordonatori ai Programelor Naționale de Sănătate curative

– fundamentarea detaliata a solicitărilor de finanțare pentru derularea optima a Programelor Naționale de Sănătate curative in vederea asigurării tratamentului specific si la timp pentru toți bolnavii cuprinși în evidenta Programelor Naționale de Sănătate curative.

     Precizam faptul ca în anul 2022, nu s-au înregistrat disfuncționalități în derularea Programelor Naționale de Sănătate curative la nivelul Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia.

 

      Al doilea punct de pe ordinea de zi – măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

Măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează, şomerilor înregistraţi, inclusiv celor care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pentru a dobândi statutul de persoană ocupată. Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru a se încadra, o persoană înregistrată în evidenţele agenţiei participă la mai multe măsuri active, aplicându-i-se un pachet personalizat în funcţie de aptitudini, capacităţi şi nivel profesional. Astfel, o persoană poate fi evidenţiată atât la medierea muncii, la informare şi consiliere profesională, cât şi la formare profesională sau la una dintre măsurile de subvenţionare, la total, însă, fiind evidenţiată o singură dată.

Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează prin:

 1. Servicii specializate
 • Medierea muncii – este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit pentru persoanele înscrise în baza de date a AJOFM. În cadrul acestei activităţi fiecărei persoane i se întocmeşte planul individual de mediere.

Până la sfârşitul lunii mai 2023 au fost cuprinse în servicii de mediere a locurilor de muncă vacante 4233 persoane.

 • Informarea şi consilierea profesională – constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor.

În primele cinci luni ale anului 2023 au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională5274 persoane.

 • Formarea profesională – accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere. Participarea la programe de formare profesională se realizează gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM și asigură creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

În primele cinci luni ale anului 2023 au fost cuprinse la programele de formare profesională 291 persoane.

 1. Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă
  • Acordarea de prime de activare. Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei.

Prima de activare stabilită în cuantumul de 1.000 lei se acordă în două tranşe, astfel:

 1. a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
 2. b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Prima de activare se acordă, la cerere, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puțin 30 de zile şi nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

– s-au angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

– în ultimele 12 luni anterioare angajării nu au lucrat la acel angajator;

– nu au beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

În primele cinci luni ale anului 2023 au beneficiat de prime de activare 47 şomeri neindemnizaţi care s-au încadrat pentru o perioadă de cel puţin 3 luni.

 • Completarea veniturilor salariale. Persoanele care se angajează pentru program normal de lucru în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj beneficiază, din momentul angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să fie indemnizate, de o sumă lunară, neimpozabilă, reprezentând 30% din indemnizaţia de şomaj.

Până la data de31.05.2023 au beneficiat de completarea veniturilor salariale 144 şomeri, încadrându-se înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj.

 • Prima de inserţie. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 598 lei).

III. Stimularea mobilităţii geografice forţei de muncă – acordarea de prime de mobilitate inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare, prima de instalare şi prima de relocare), astfel:

 • Prima de încadrare – Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate (H.G.903/2016 care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Până la 31.05.2023, 67 persoane beneficiază de prime de încadrare pentru acceptarea unui loc de muncă la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;

Prima de instalare – se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

 1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința, și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% din cuantumul stabilit, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);
 2. b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
 3. c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de:

– 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

– 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

Prima de instalare se acordă persoanelor care:

 1. a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 2. b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 3. c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Până la sfârşitul lunii mai 2023,5 persoane beneficiază de prime de instalare pentru încadrarea într-o altă localitate la o distanţă mai mare de 50 km cu schimbarea domiciliului;

 • Prima de relocare – se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei și seacordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute mai sus.

Prima de relocare prevăzută se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

În primele cinci luni ale anului 2023, patru persoane beneficiază de prime de relocare.

Diverse.

         Pe parcursul ședinței au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

      Domnul Valeriu Stânea – reprezentantul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a supus atenției membrilor Comisiei de Dialog Social Alba, comunicatul Colegiului Național al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, format din președinții tuturor celor 104 structuri teritoriale și 20 de structuri sectoriale, în care își exprimă nemulțumirea cu privire la inexistența unui minister dedicat IMM – urilor și atrage atenția asupra implicațiilor economice și sociale din perioada următoare într-un context național și global extrem de dificil.

       De asemenea, domnul Stânea a înaintat solicitarea Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, de suplimentare a plafonului total alocat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

        O altă propunere a domnului Valeriu Stânea a fost aceea a simplificării ghidurilor solicitantului pentru proiectele cu finanțare europeană. În acest fel gradul de absorbție a fondurilor europene ar fi mult mai mare.

       Un alt subiect abordat, de către membrii Comisiei, a fost acela a programelor de formare profesională, care ar trebui să fie organizate în funcție de cerințele de pe piața forței de muncă.

      O problemă cu care se confruntă angajatorii este aceea a instabilității forței de muncă, fiind foarte greu să-și fidelizeze angajații. Odată ce angajatul obține o calificare, chiar dacă aceea calificare a fost făcută în cadrul firmei, există posibilitatea ca aceea persoană să plece.

     Prefectul Județului Alba, a încurajat partenerii sociali să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea programelor de formare profesională sau chiar propuneri pentru modificarea legislației, dacă consideră necesar acest lucru.

         Domnul Ion Radu Moldovan, în calitate de reprezentant a Confederației Naționale a Patronatului Român, filiala Alba a revenit asupra solicitării privind clarificarea unor aspecte privind regimul de TVA aplicabil cooperativelor agricole ca entități economice asimilate membrilor în concordanță cu Legea nr. 566/2004, Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.

         Domnul Moldovan ne-a relatat că în județul Alba pentru cooperativele agricole nu s-a rambursat TVA-ul ce provine din achiziționarea unor utilaje agricole, conform contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

        Cooperativele agricole se bazează pe recuperarea TVA-ului pentru a-și putea continua investițiile asumate prin contractele de finanțare și pentru a putea achita furnizorii implicați în aceste proiecte.

         În acest sens, instituția noastră, prin adresa nr. 8743/28.06.2023, a revenit cu solicitarea către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru un punct de vedere privind regimul de TVA aplicabil cooperativelor agricole, care să fie în concordanță cu Legea nr. 566/2004, Legea cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare.

        Domnul Sorin Tomescu – președintele filialei Alba a Blocului Național Sindical și domnul Cosmin Chirilă, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România – filiala Alba, au prezentat principalele probleme cu care se confruntă salariații Poștei Române, înaintând și un memoriu în acest sens.

              

      Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, a dat asigurări că toate problemele dezbătute în cadrul Comisiei de Dialog Social Alba vor fi înaintate, cu celeritate, Guvernului României și ministerelor de resort, pentru competentă soluționare.

  

       Atașat, vă transmitem memoriul Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România – filiala Alba și propunerile Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

        

 

Alba Iulia, 29 iunie 2023