anunțuri

Publicat în

CONVOCATOR  Ședința Comisiei de Dialog Social Alba din data de 27 septembrie 2022, ora 10.00 Sala Mihai Viteazul, sediul Instituției Prefectului – județul Alba Se transmite în format pdf. prin poșta electronică   În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social,   Prefectul județului Alba convoacă  membrii Comisiei de Dialog Social Alba, în ședință ordinară, în data de […]

Publicat în

CONVOCATOR Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba din data de 26 septembrie 2022, ora 10.00  Sala Mihai Viteazul Sediul Instituției Prefectului – județul Alba Se transmite în format pdf. prin poșta electronică  cu prevederile H.G nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor, Prefectul […]

Publicat în

În conformitate cu prevederile Planului Național Comun de Acţiune (PNCA) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, prefectul judeţului Alba convoacă  membrii echipei interinstituționale pentru realizarea obiectivelor propuse în Planul Teritorial Comun de Acţiune (Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Județean de Poliție Alba, […]