MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna ianuarie 2023

În data de 18 ianuarie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc  – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Tudor Chidovăț –  șef serviciu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Narcis Muntean director relații contractare, Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Cornelia Miclea director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Fiț Tito – șef administrație adjunct, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, domnul Cornel Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, doamna Adriana Cristea  Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția, domnul Ioan Virgil Ciobota Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

  1. Prezentarea noii legi a dialogului social – Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social.

Prezintă: doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă    

                  Alba;

  1. Prezentarea tematicilor şedinţelor Comisiei de Dialog Social a Judeţului Alba pe anul

2023.

Prezintă: domnul Nelu Fleșer – șef serviciu, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;

  1. Prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social Alba, constituit în baza Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

Prezintă: domnul Nelu Fleșer – șef serviciu, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;

  1. Diverse.

Primul punct al ordinii de zi – prezentarea noii legi a dialogului social – Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social, a fost prezentat de către doamna Izabella Ursaleș, inspector șef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

Au fost prezentate principalele modificări aduse de Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social, comparativ cu vechea formă a legii, Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

    Al doilea punct de pe ordinea de zi, tematica şedinţelor  Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2023, a fost prezentat de către domnul Nelu Fleșer – șef serviciu, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, cu precizarea că aceste teme pot suferi modificări în funcție de problemele apărute pe parcursul anului.

La punctul trei de pe ordinea de zi, domnul Nelu Fleșer a prezentat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social Alba, constituit în baza Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, care a fost aprobat de către membrii Comisiei.

        La punctul 4, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate.

          Reprezentantul Blocului Național Sindical, domnul Stelian Stanciu, a apreciat ca binevenită apariția Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, după ce ani de zile, aceasta a fost una dintre solicitările importante ale sindicatelor.

           Ca orice lege, aceasta are și plusuri și minusuri, căci nu toate propunerile transmise de către sindicate au fost incluse, dar se speră în apariția unei ordonanțe de urgență care să reglementeze aspectele neincluse în noua lege.

           Un lucru pozitiv, care merită remarcat, este cel legat de reprezentativitate, noua lege a dialogului social reduce procentajul necesar pentru ca un sindicat să devină reprezentativ, stabilind că un sindicat poate fi reprezentativ dacă cuprinde cel puțin 35% dintre angajații/lucrătorii aflați într-un raport juridic de muncă/serviciu cu societatea respectivă (față de cel puțin 50%+1, cum era până acum).

      Mai mult, condițiile de înființare a unui sindicat au fost “relaxate”, astfel că un sindicat poate fi înființat de cel puțin 10 salariați din aceeași unitate sau cel puțin 20 salariați din unități diferite, dar din cadrul aceluiași sector de activitate, iar posibilitatea de apartenență la un sindicat a fost extinsă inclusiv, de exemplu, către șomeri sau lucrători independenți.

          Domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, a dat asigurări membrilor Comisiei că dacă pe viitor vor exista propuneri pentru modificarea unor acte normative, acestea vor fi transmise, cu celeritate, Guvernului României și ministerelor de resort.

         În încheierea ședinței, prefectul Nicolae Albu, a invitat membrii Comisiei de Dialog Social Alba să participe la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române din data de 24 ianuarie a.c.

        Atașat vă transmitem tematica şedinţelor pe anul 2023 și Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social Alba, constituit în baza Legii nr. 367/2022 privind dialogul social

  

 Alba Iulia, 18 ianuarie 2023