Europarlamentare 2019

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Biroul Electoral Județean Alba 

Piața I.I.C. Brătianu nr. 1, camera 113, etajul I, Alba Iulia, Alba
Program de funcționare: ZILNIC între orele 10.00 – 16.00.
Telefon +4 0258 811806 și fax +4 0258 811998
E-mail: bejalba@bec.ro
Web: https://ab.prefectura.mai.gov.ro/europarlamentare-2019/

Președinte – judecător Silvia IOSA

Locțiitor –  judecător Florin SÎRBU

Membru –  judecător Livia DAMIAN

Membru – reprezentant AEP Elena BURBA 

 

I. HOTĂRÂRI / ANUNȚURI  

II. LEGISLAȚIE / HOTĂRÂRI / DECIZII ale  AEP și BEC

 • Decizia nr. 73D/14.05.2019 privind unele măsuri pentru organizarea activității de consemnare și centralizare a rezultatelor votării
 • Decizia nr. 72D/14.05.2019 privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a Referendumului național din 26 mai 2019
 • Proces verbal nr. 471/C/17.04.2019 privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
 • Proces verbal nr. 470/C/17.04.2019 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la alegerile din România în Parlamentul European din anul 2019
 • Legislație electorală – Autoritatea Electorală Permanentă
 • Legislație Biroul Electoral Central
 • HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central
 • DECIZII ale Biroului Electoral Central în aplicarea unitară a prevederilor legii
 • DECIZII ale Biroului Electoral Central în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor

III. ALTE INFORMAȚII

 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
  http://europarlamentare2019.bec.ro
  Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București
  Tel: 021 3137479, 021 3136766, 021 3130210
  Fax: 021 3135196, email: secretariat@bec.ro
 • Cereri desemnare operator calculator/admitere în corpul experților electorali:
  1. Model cerere pentru desemnare ca operator calculator al biroului electoral al secției de votare
  2. Model cerere admitere în corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil
  3. Model cerere admitere în corpul experților electorali din țară pe bază de examen

 IV. ACREDITĂRI

 • Model cerere de acreditare a observatorilor interni.
 • Model cerere de acreditare a reprezentanţilor interni ai instituţiei mass-media.
 • Model declarație de neapartenență politică.
 • Model act de acreditare a observatori interni
 • Model act de acreditare a reprezentanţilor interni ai instituţiei mass-media.
 • Hotărârea AEP nr. 9/25.03.2019 privind procedura de eliberare a adeverințelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și procedura de acreditare a reprezentanților externi ai mass-mediei și a observatorilor externi, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.
 • Decizia BEC nr. 14D/29.03.2019 privind procedura de acreditare a observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

V. DIVERSE

 • Află care este secţia ta de votare!