Referendum pentru revizuirea Constituției 2018

ANUNȚ: Indemnizațiile pentru membrii secțiilor de votare se vor plăti la primăriile de care acestea aparțin, începând cu data de 11.10.2018. Membrii secțiilor de votare de pe raza municipiului Alba Iulia, își pot ridica indemnizațiile de la Direcția taxe și impozite începând cu data de 10.10.2018

Referendumul pentru revizuirea Constituției în forma adoptată de Parlament se va desfășura pe parcursul a două zile, 6 și 7 octombrie 2018, între orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cât mai largă a românilor cu drept de vot.

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 1 ALBA,  își desfășoară activitatea în cadrul Instituției Prefectului – județul Alba

ADRESA:  ALBA IULIA

                  Piața I.I.C. Brătianu nr. 1

                  CAMERA 113

PROGRAM  ZILNIC:   8 – 16

ÎN ZILELE CU TERMEN DIN CALENDAR:  8 – 24

                  TELEFON : +4 0258 811806

                   FAX : +4 0258 811998

                   E-mail: bejalba@bec.ro

Web: https://ab.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/referendum-6-7-octombrie-2018/

Telefon mobil Președinte B.E.C. – d-na judecător SILVIA IOSA : 0733 099538

Telefon mobil purtător de cuvânt B.E.C. – d-na TOPÂRCEANU ANA : 0754 083603

 

HOTĂRÂRI / ANUNȚURI BEC ALBA

 

LEGISLAȚIE / HOTĂRÂRI AEP / BEC

 

 • Circulara BEC nr. 216C/05.10.2018 privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare
 • Circulara BEC nr. 168C/04.10.2018 – referitoare la colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența la vot
 • Hotărârea BEC nr. 28H/01.10.2018 privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare organizat la secţiile de votare din ţară.
 • Hotărârea BEC nr. 27H/01.10.2018 de interpretare a art. 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi a art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei
 • Hotărârea BEC nr. 24H/30.09.2018 privind organizarea activităţii de verificare şi centralizare a proceselor-verbale şi de constatare a rezultatului referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.
 • Hotărârea BEC nr. 23H/27.09.2018 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 și 7 octombrie 2018
 • Hotărârea BEC nr. 21H/26.09.2018 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei
 • Hotărârea BEC nr. 19H/25.09.2018 pentru colectarea datelor şi informarea opiniei publice privind prezenţa la vot
 • Hotărârea AEP nr. 452/21.09.2018 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
 • Hotărârea AEP nr. 447/20.09.2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
 • Hotărârea AEP nr. 441/19.09.2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
 • Hotărârea AEP nr. 440/19.09.2018 pentru aprobarea modelelor ștampilelor care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 şi 7 octombrie 2018, precum și a normativelor privind numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”;
 • Hotărârea BEC nr. 2 de interpretare a art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2007 și a art.26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.
 • Hotărârea BEC nr. 1 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor și Oficiilor electorale constituite la Referendumul Național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri privind organizarea și desfășurarea referendumului pentru revizuirea Constituției
 • Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
 • Hotărârea Guvernului nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
 • Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente