Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

  • Ordinul 87/2021 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
  • Ordinul 82/2020 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnare responsabili cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice
  • Comisia inițială în format .pdf o găsiți aici.