Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

  • Ordinul nr. 156/2024 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnare responsabili cu riscuri
  • Ordinul nr. 33/2024 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnare responsabili cu riscuri
  • Ordinul nr. 325/2023 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnare responsabili cu riscuri
  • Ordinul nr. 264/2023 privind actualizarea Comisiei de monitorizare control managerial intern
  • Ordinul nr. 5/2022 privind actualizarea Comisiei de monitorizare control managerial intern
  • Ordinul nr. 202/2021 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnarea responsabililor  cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice ale Instituției Prefectului – județul Alba
  • Ordinul nr. 87/2021 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
  • Ordinul nr. 82/2020 privind actualizarea Comisiei de monitorizare și desemnare responsabili cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice
  • Comisia inițială în format .pdf o găsiți aici.