Biroul apostilă – program

BIROUL APOSTILĂ din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Alba, strada  Ion.I.C. Brătianu nr. 1, municipiul Alba Iulia, funcţionează la camera 118

PROGRAMUL PENTRU PRIMIREA/ELIBERAREA DOCUMENTELOR
Depunere acte:  luni-vineri    9:00  – 11:00
Eliberare acte : luni-vineri    13:00 – 14:00
Coman Paula – TELEFON 0258.816007Fax: 0258.811382
e-mail paula.coman@prefecturaalba.ro
Untea Dan – TELEFON 0258.816007Fax: 0258.811382 
 e-mail dan.untea@prefecturaalba.ro
A N U N Ț
Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/6 ianuarie 2017, începând cu data de 01.02.2017 se elimină taxele de eliberare a apostilei astfel că aceasta se eliberează în mod gratuit.
Prezentul anunț se publică pe site-ul Instituției Prefectului Județul Alba și se afișează la avizierul destinat apostilei.