MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna aprilie 2024

În data de 23 aprilie 2024, cu începere de la ora 10.00, sala Avram Iancu din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Sandu Heler, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, secretar general, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Indira Câmpean, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, domnul Radu Pătrașcu – Ministerul Afacerilor Interne, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Tudor Chidovăț – șef serviciu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Tito Fiț – șef administrație adjunct, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, domnul Narcis Muntean – director relații contractuale, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Simona Goronea – director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Dan Cherecheș – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Alba, doamna Mirela Țimonea – consilier superior, Consiliul Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Chira Aurel – Confederația Patronală Concordia, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, doamna Adriana Cristea – Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăția, domnul Ioan Neagu – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, dl. Valentin Barb – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

1. Raport privind analiza accidentelor de muncă care au avut loc în județul Alba în anul 2023 și primul trimestru al anului 2024.

Prezintă: doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;

2. Informare privind măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

      Prezintă: domnul Tudor Chidovăț – șef serviciu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;

3. Primul punct al ordinii de zi – raport privind analiza accidentelor de muncă care au avut loc în județul Alba în anul 2023 și primul trimestru al anului 2024, a fost prezentat de către doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

Pe parcursul anului 2023 au fost comunicate de către angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, un număr de 248 evenimente.

Dintre acestea, 11 (unsprezece) evenimente au fost comunicate de către ITM Alba către Inspecția Muncii București, fiind vorba de evenimente care intrau în sfera de competență a inspectorilor de muncă privind cercetarea, respectiv accidente mortale, colective și cu invaliditate.

Toate cele 237 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuată de către comisiile întrunite în cadrul unității unde s-au produs evenimentele, așa cum prevede legislația specifică privind cercetarea accidentelor care au avut ca urmare incapacitate temporară de muncă, au fost finalizate și dosarele au fost avizate de către ITM Alba.

Din cele 11 dosare de cercetare, care au intrat în competența inspectorilor de muncă din cadrul ITM Alba, 10 au fost finalizate și avizate de Inspecția Muncii astfel:

 • Pentru 6 (șase) dintre acestea a fost confirmat caracterul de accident de muncă, dintre care:
 • 5 mortale, cu câte o victimă fiecare, toate fiind înregistrate în județul Alba
 • un accident colectiv cu 3 victime înregistrat în județul Cluj unde își are sediul unitatea angajatoare. Cele 3 victime din accidental colectiv au suferit incapacitate temporară de muncă.

 

 • Pentru 4 (patru) evenimente s-a confirmat caracterul de accident în afara muncii.

Urmare finalizării cercetării evenimentelor, atât de către comisiile de la nivelul unităților cât și de către inspectorii de muncă, în anul 2023 au fost înregistrate la nivelul județului Alba 140 de accidente, 133 cu incapacitate temporară de muncă și 7 mortale. Două dintre accidentele mortale înregistrate la nivel de județ, s-au produs in județul Vaslui si cercetate de inspectorii de muncă din cadrul ITM Vaslui.

Domeniile de activitate in care s-au produs cele mai frecvente accidente sunt:

 • Agricultură și industria alimentară – 18–17 cu incapacitate temporară de muncă și unul mortal
 • Transporturi rutiere – 15 – 14 cu incapacitate temporară de muncă și unul mortal
 • Lucrări de construcții – 14- 12 cu incapacitate temporară de muncă și 2 mortale
 • Fabricare furnir și panouri de lemn – 7 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Tăierea și rindeluirea lemnului – 6, toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Administrație publică -5 –cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea articolelor ceramice –5 – 4 cu incapacitate temporară de muncă și unul mortal
 • Fabricare mobila – 4– toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea produselor din beton – 4 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare articole de marochinărie, voiaj, încălțăminte – 3 –toate cu incapacitate temporara de muncă
 • Fabricare produse din carton și hârtie -3-toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricarea armament și muniție – 2 – toate cu incapacitate temporară de muncă
 • Exploatare forestieră – 2 –toate  cu incapacitate temporară de muncă
 • Fabricare articole de material plastic – 2 – toate cu incapacitate temporara de muncă
 • Activități de asistența spitalicească – 2 –1 cu incapacitate temporară de muncă și unul mortal
 • Fabricarea de confecții metalice – 2, 1 cu incapacitate temporară de muncă și unul

Urmare producerii și cercetării accidentelor de muncă au fost aplicate 48 sancțiuni, din care:

 • 9 amenzi pecuniare în valoare de 35.500 lei
 • 24 avertismente scrise.

Principalele cauze care au stat la baza producerii accidentelor sunt:

 1. Cauze dependente de executant

– Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare

– Neefectuare la timp de operaţii indispensabile securităţii muncii

– Efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre

– Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalaţii, maşini / utilaje

– Expunere, în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar

– Căderi de la înălţime prin păşire în gol

– Erori în prestabilirea operaţiilor de muncă

– Abateri de la disciplina tehnologică

 1. Cauze dependente de mijloacele de producție

– Mişcări ale maşinilor, mecanismelor,declanşate contraindicat

– Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, devieri de la traiectoriile normale (ex: ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport)

– Obiecte sau suprafeţe cu muchii tăioase

– Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex: la polizare)

În primul trimestru al anului 2024, au fost comunicate de către angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Munca Alba, un număr de 50 evenimente.

Dintre acestea, 2 (doua) evenimente au fost comunicate de ITM Alba către Inspecția Muncii București, fiind vorba de evenimente care intrau în sfera de competență a inspectorilor de muncă privind cercetarea, respectiv accidente mortale.

Până la această dată din cele 48 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuată de către comisiile întrunite în cadrul unității unde s-au produs evenimentele, pentru 37 evenimente cercetarea a fost finalizată și dosarele au fost avizate de către ITM Alba, iar 11 evenimente sunt încă în faza de cercetare.

Urmare finalizării acestora în județul Alba sunt înregistrate până la sfârșitul lunii martie 2024, 14 de accidente de munca, din care unul mortal, iar 13 cu toate cu incapacitate temporară de muncă.

Situația celor două evenimente care a intrat în sfera de cercetare a inspectorilor de muncă din cadrul ITM Alba este următoarea:

Pentru ambele evenimente s-a finalizat cercetarea, unul fiind avizat de Inspecția Muncii ca accident de muncă mortal, iar cel de-al doilea este în faza de avizare la Inspecția Muncii, cu concluzia Inspectoratului Teritorial de Muncă ca accident în afara muncii, decesul victimei datorându-se unor cauze patologice.

 

Al doilea punct de pe ordinea de zi informare privind măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, a fost prezentat de către domnul Tudor Chidovăț – șef serviciu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

Măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează, şomerilor înregistraţi, inclusiv celor care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pentru a dobândi statutul de persoană ocupată. Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare.

 1. I. Servicii specializate
 • Medierea muncii – este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit pentru persoanele înscrise în baza de date a AJOFM Alba. În cadrul acestei activităţi fiecărei persoane i se întocmeşte planul individual de mediere.
 • Informarea şi consilierea profesională – constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor.
 • Formarea profesională – accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere. Participarea la programe de formare profesională se realizează gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM și asigură creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.
 1. Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă
  • Acordarea de prime de activare. Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei.

Prima de activare stabilită în cuantumul de 1.000 lei se acordă în două tranşe, astfel:

 1. a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
 2. b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Prima de activare se acordă, la cerere, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puțin 30 de zile şi nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

– s-au angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

– în ultimele 12 luni anterioare angajării nu au lucrat la acel angajator;

– nu au beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

 • Completarea veniturilor salariale. Persoanele care se angajează pentru program normal de lucru în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj beneficiază, din momentul angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să fie indemnizate, de o sumă lunară, neimpozabilă, reprezentând 30% din indemnizaţia de şomaj.
 • Prima de inserţie. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR –660 lei).

III. Stimularea mobilităţii geografice forţei de muncă – acordarea de prime de mobilitate inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare, prima de instalare şi prima de relocare), astfel:

 • Prima de încadrare – Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate (H.G. 903/2016 care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale), indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Prima de instalare – se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

 1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința, și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% din cuantumul stabilit, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);
 2. b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
 3. c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de:

– 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

– 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

Prima de instalare se acordă persoanelor care:

 1. a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 2. b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 3. c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
 • Prima de relocare – se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute mai sus.

Prima de relocare prevăzută se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

 

La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și întrebări punctuale, membrilor Comisiei li s-a răspuns de către reprezentanții instituțiilor publice.

Astfel, s-au desprins o serie de concluzii și anume:

 • se vor intensifica campanile de informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților privind respectarea legislației din domeniul muncii și stimularea ocupării forței de muncă (de exemplu organizarea unor Caravane de informare în parteneriat Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și organizațiile patronale).
 • vor fi încheiate o serie de parteneriate între instituțiile statului, pentru promovarea măsurilor active pentru stimularea ocupării forței de muncă în rândul absolvenților instituțiilor de învățământ (de exemplu: parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba).

          Domnul Valeriu Stânea – președinte, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Blaj și reprezentantul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România și-a exprimat nemulțumirea cu privire la cuantumul taxei de autorizare a cursurilor de formare profesională a adulților, care este echivalentul a două salarii de bază minime brute pe țară, garantat în plată, adică 6600 lei, sumă considerată foarte mare.

           Propunerea domnul Stânea, a fost ca acest cuantum să fie mult mai mic și să nu fie calculat în funcție de salariul minim, deoarece în acest fel taxa de autorizare va crește în continuare.

           Costurile mari ale acreditării atrag după sine și costuri ridicate pentru cursanții interesați să urmeze astfel de cursuri de formare profesională.

            Domnul Ioan Neagu – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA este de părere că în România schimbările dese ale legislației, produc deservicii pentru toate categoriile sociale, iar acest lucru trebuie să se schimbe. O legislație stabilă produce creștere economică și avantaje pe termen lung.

          Domnul Valentin Barb – Confederația Sindicatelor Democratice din România a declarat că în domeniul construcțiilor nu se respectă programul de muncă, repartizarea timpului de muncă și cel de repaus, fără a da un exemplu concret în acest sens.

          În acest sens, prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, a făcut un apel către toți cetățenii care cunosc cazuri de persoane care muncesc fără respectarea legislației muncii, să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

 

Lucrările ședinței Comisiei de Dialog Social Alba au fost închise de către prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, dar nu înainte de reaminti celor prezenți, scopul esențial al dialogului social și anume pacea socială.

’’ Dialogul – chiar și atunci când pornește de la puncte de vedere diferite, rămâne cea mai eficientă metodă de rezolvare a problemelor’’.

 

 

 

                                                                                                                                                          Alba Iulia, 24 aprilie 2024