Formulare tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.
Formularele tip pentru reclamaţie administrativă pot fi găsite aici.
Formularele pentru solicitare în baza Legii 544/2001 pot fi găsite aici.
Modalităţi de contestare potrivit Legii 544/2001 pot fi găsite aici.