Situația anuală a finanțărilor nerambursabile

Instituția noastră nu a beneficiat de finanțări nerambursabile.