Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Comisia nu este constituită la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba.