Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

A fost constituită la începutul anului 2018 și este disponibilă aici.