Centrul de conducere și coordonare a evacuării în situații de conflict armat

Constituirea şi organizarea centrului este reglementată prin OMAI 1352 / 2006 – art. 7 alin. 4. Prevede modalitatea organizării evacuării în situaţii de conflict armat şi reprezintă ansamblul măsurilor adoptate şi al activităţilor desfăşurate din timp de pace, destinate planificării şi pregătirii acţiunilor specifice, precum şi elaborării documentelor de conducere a acesteia.

Se constituie doar la nevoie.