Tematici sociale dezbătute în cadrul Comisiei de Dialog Social a județului Alba

Joi 23 mai 2019, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, la care au participat domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, doamna Monica Popescu – subprefectul județului Alba, directori ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport de activitate al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale ale Casei de Asigurări de Sănătate Alba; informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii. Măsuri stabilite în vederea soluționării cererilor pentru anul 2019; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la raportul de activitate al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale ale Casei de Asigurări de Sănătate Alba, a fost prezentat de către doamna Silvia Puie, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Alba.În perioada ianuarie – decembrie 2018 la nivelul secretariatului comisiei de evaluare s-au depus un număr total de 308 cereri.

Urmare a analizării cererilor depuse împreuna cu documentația care constituie dosarul de evaluare, comisia de evaluare a emis in perioada ianuarie – decembrie 2018 un număr de 308 decizii de evaluare astfel:

 • 3 decizii de evaluare pentru furnizorii de consultații de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat;
 • 3 decizii de evaluare pentru furnizorii de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu;
 • 57 decizii de evaluare pentru farmacii;
 • 40 decizii de evaluare pentru furnizorii de servicii de medicina dentara;
 • 16 decizii de evaluare pentru furnizorii de investigații paraclinice radiologie si imagistica medicala; laboratoare de analize medicale; anatomie patologica;
 • 57 decizii de evaluare pentru furnizorii de servicii de medicina primara;
 • 116 decizii de evaluare pentru furnizorii de servicii clinice;
 • 7 decizie de evaluare pentru furnizorii de servicii de recuperare medicala in ambulatoriu;
 • 9 decizi de evaluare pentru furnizorii de servicii medicale spitalicești.

Al doilea punct de pe ordinea de zi privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii și măsurile stabilite în vederea soluționării cererilor pentru anul 2019 a fost prezentat de către domnul Alexandru Retegan – director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba și doamna Mirela Goronea – director executiv adjunct, Casa Județeană de Pensii Alba;

Pentru perioada 01.01.2019-06.05.2019 la Casa Judeţeană  de Pensii Alba s-au înregistrat un număr de 1.364 cereri de bilete de tratament.

Bilete repartizate de CNPP în perioada mai sus menţionată au fost în număr de 164 la care s-au mai adăugat un număr de 8 bilete solicitate suplimentar.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, unde au fost înregistrate un număr de 1623 cereri la fel şi biletele alocate de către CNPP judeţului Alba (258)  se poate observa o scădere a solicitărilor dar şi a numărului de bilete alocate.

În ceea ce priveşte valorificarea, pentru perioada ianuarie-mai 2019 toate  cele 172 bilete repartizate au fost valorificate rezultând un procent de 100%.

Din totalul biletelor alocate de către CNPP pentru această perioadă un număr de 144 pensionari au beneficiat de bilete de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii, iar 28 de persoane au beneficiat de bilete de tratament în mod gratuit distribuite astfel:

 • 1 – persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr.44/1994 privind veteranii de război ;
 • 27 – persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

Pentru perioada ianuarie –mai 2019 s-au primit bilete pentru următoarele staţiuni unde CNPP este acţionar majoritar la societăţile comerciale cu unităţi hoteliere cu profil tratament balnear:

 • Geoagiu – 102 bilete tratament
 • Covasna – 15 bilete tratament
 • Buziaş – 18 bilete tratament
 • Olănești – 6 bilete tratament
 • 1 Mai – 18 bilete tratament
 • Moneasa – 13 bilete tratament

În scopul evitării aglomeraţiei şi a deplasării din teritoriu la Casa de Pensii a solicitanţilor îndreptăţiţi să beneficieze de bilete de tratament, s-au acceptat   cererile  transmise prin posta, fax, e-mail. Cererile s-au putut depune  la Casa judeţeană de Pensii,  cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul. Prin cerere, solicitantul a putut opta pentru cel mult trei staţiuni .

La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

Domnul Ioan Petruț – președintele filialei Alba a Confederației Național Sindicale Cartel Alfa, a propus suplimentarea numărului de personal pentru Casa Județeană de Pensii Alba, pentru a reuși să ajungă la zi cu restanțele la dosarele de pensionare, atât pentru cazurile noi, cât și pentru recalculări.

S-a discutat și despre posibilitatea transferării la  casele județene de pensii a unor angajați din cadrul altor instituții aflate în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba a încurajat instituțiile publice să-și mediatizeze rezultatele obținute pe fiecare domeniu de activitate, dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că Instituția Prefectului – județul Alba va avea în continuare ca obiectiv menținerea climatului de pace socială.

 

 Instituția Prefectului – Județul Alba