Subprefectul Monica Popescu va solicita Ministerului Muncii și Justiției Sociale înființarea unor compartimente cu atribuții de control, la nivelul Caselor județene de Pensii

Joi 30 august a.c., cu începere de la ora 09.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au vizat: situația acțiunilor de control efectuate de Compartimentul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Alba în primele 7 luni ale anului 2018; analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în primele 7 luni ale anului 2018; Diverse – Prezentarea proiectului privind noua lege a pensiilor.

Domnul Alexandru Retegan, director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba a prezentat proiectul privind noua Lege a pensiilor, expunând principalele modificări și solicitând celor prezenți să facă propuneri și sugestii la acest proiect de act normativ, care este supus dezbaterii publice, inclusiv pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la secțiunea transparență decizională.

În vederea aplicării în condiții optime în teritoriu, a noii Legi a pensiilor, subprefectul Monica Popescu va solicita Ministerului Muncii și Justiției Sociale înființarea unor compartimente cu atribuții de control, la nivelul Caselor Județene de Pensii, pentru a putea efectua verificări la firme, arhive, etc., care eliberează diferite tipuri de adeverințe necesare dosarului de pensionare, evitându – se altfel producerea unor potențiale acte de fraudă.

”Pentru o bună gestionare a fondurilor publice și evitarea fraudării bugetului asigurărilor sociale,  mi se pare firesc ca o instituție de genul Caselor Județene de Pensii să aibă atribuții stabilite prin acte normative, pentru efectuarea de controale/ verificări în vederea stabilirii  sau, mai bine zis, confirmării veridicității documentelor care stau la baza stabilirii cuantumului pensiilor și totodată pentru reducerea riscului de a fi efectuate plăți necuvenite” a declarat subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu.

 Instituția Prefectului – Județul Alba