Subprefectul Monica Popescu prezentă la Conferința Regională de Instruire și Diseminare a Obiectivelor și Măsurilor propuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

Subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu a participat miercuri 13 februarie, a.c. alături de primari și viceprimari din județul Alba la Conferința Regională de Instruire și Diseminare a Obiectivelor și Măsurilor propuse prin  Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, organizată de Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Autoritatea Națională pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, care s-a  desfășurat în municipiul Târgu Mureș.

Cu acest prilej au fost prezentate proiectul ” Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate, COD SIPOCA 21; Planul Național de Gestionare a Deșeurilor; clarificări privind noua legislație din domeniul deșeurilor; proiectul ” Zero Deșeuri – Economie Circulară”.

Au mai fost expuse ghiduri de realizare a prevenirii generării deșeurilor; colectarea și reciclarea deșeurilor menajere și similare; tratarea și eliminarea deșeurilor municipale; gestionarea datelor și modul de introducere a acestora.

” S-au dezbătut o serie de aspecte extrem de importante privind managementul deșeurilor, printre care aș menționa: informarea cetățenilor asupra modului în care se asigură gestionarea deșeurilor ; aprobarea și includerea în tarifele operatorului de salubrizare a contribuției pentru economie circulară pentru deșeurile care urmează să fie depozitate, în cuantum de 30 lei/tonă; asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea separată a deșeurilor și dotarea acestora cu echipamente adecvate; etc ” a precizat subprefectul Monica Popescu.

Instituția Prefectului – Județul Alba