Starea învățământului profesional și dual din județul Alba dezbătut în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a județului Alba

Miercuri 17 aprilie 2019, cu începere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, doamna Monica Popescu – subprefectul județului Alba, directori ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din județ.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: învățământul profesional și dual  – soluție la criza forței de muncă; analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2018-martie 2019; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la învățământul profesional și dual  – soluție la criza forței de muncă a fost prezentat de către doamna Marcela Dărămuș – inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

Următoarele problemele se află în atenția conducerii Ministerului Educației Naționale respectiv a Inspectoratului Școlar Județean Alba:

– necesitatea  unei inițiative de popularizare și promovare a învățământului profesional și tehnic (IPT) în rândul tuturor actorilor interesați (de la elevi și părinți, la angajatori și autorități). Actualmente imaginea este mai degrabă de alternativă „nedorită” în cazul unui eşec în a accede la învățământul secundar teoretic.

– trebuie încurajată o mai bună comunicare și cooperare între toți cei implicați, în special între unitățile de învățământ, angajatori și autoritățile locale, cu sprijinul și implicarea beneficiarilor direcți – elevii, a părinților acestora, precum și a comunității locale pentru a asigura parteneriate sustenabile.

– este esenţială o legislație coerentă în domeniu, care să asigure continuitate și predictibilitate, sprijinind în acest fel creșterea participării și a investițiilor pentru dezvoltarea acestui traseu educațional.

– creșterea calității și eficienței consilierii școlare și orientării profesionale, pornind încă de la învățământul gimnazial, pentru a sprijini decizii informate ale elevilor și ale părinților cu privire la parcursul educațional și profesional al tinerilor interesați.

– nu în ultimul rând, pentru a avea un sistem IPT funcțional și performant, este nevoie de cadre didactice motivate și bine pregătite, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, precum și de finanțare corespunzătoare și infrastructură de calitate.

Învăţământul profesional și cel în sistem dual poate fi o soluţie la criza forţei de muncă din România. De acest lucru şi-au dat seama şi angajatorii din județul Alba, care, de la un an la altul se implică tot mai mult în susținerea învăţământului profesional și dual. Astfel se observă o creștere a numărului de clase la această formă de învăţământ:

Al doilea punct de pe ordinea de zi privind analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2018-martie 2019, a fost prezentat de către domnul Flaviu Cozuc director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

Din datele centralizate la nivelul jud. Alba, pentru sezonul rece 2018-2019, situaţia plăţilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute de OUG nr. 70/2011, se prezintă astfel:

Noiembrie 2018:

  • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.841 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.043.336 lei;
  • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 8 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 6.967 lei;
  • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 278 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 41.383 lei;

Decembrie 2018:

    – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 1.328 beneficiari,

      pentru care s-a plătit suma de 276.320 lei;

Ianuarie 2019:

  • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1 beneficiar, pentru care s-a plătit suma de 45 lei;
  • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 7 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.398 lei;

Februarie 2019:

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.020 beneficiari, pentru care s-a plătit suma

           de 122.858 lei;

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 8 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de

           1.631 lei;

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 132 beneficiari,

            pentru care s-a plătit suma de 22.568 lei.

Martie 2019:

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.092 beneficiari, pentru care s-a plătit suma

           de 160.388 lei;

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 8 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de

           1.674 lei;

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 72 beneficiari, pentru            care s-a plătit suma de 6.019 lei.

La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

Domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a apreciat materialul prezentat de către doamna Marcela Dărămuș, inspector școlar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, lăudând inițiativa organizării de întâlniri între părinți și angajatori, în scopul popularizării și înțelegerii învățământului profesional și tehnic.

De asemenea, faptul că a crescut numărul claselor de învățământ profesional și dual este benefic și vine ca o soluție la criza forței de muncă.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, a precizat că pentru crearea unei societăți eficiente și de succes, învățarea trebuie să aibă loc pe tot parcursul vieții, acesta fiind și unul dintre obiectivele pe care Ministerul Educației îl promovează

Doamna Marcela Dărămuș – inspector școlar general, a declarat că instituția pe care o conduce a mediatizat și va promova în continuare învățământul profesional și tehnic, iar una dintre schimbările aduse noii legi a educației, va fi aceea ca școala profesională să se numească liceul profesional. O altă schimbare ar putea fi ca parcursul educațional al copilului, inclusiv aptitudinile, să poate fi legiferat, astfel încât orientarea școlară să țină cont de aceste informații.

Domnul Bîrlea Nicolae Florin – CNSRLR Frăția a informat membrii Comisiei că în această lună (aprilie a.c) au fost plătite toate sumele câștigate în instanță de către profesori. Dumnealui  a atras atenția asupra faptului că în unele localități din județul Alba există restanțe la plata navetei cadrelor didactice.

Prefectul județului Alba, a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Alba să întocmească o listă cu localitățile unde există asemenea probleme, pentru a se putea dispune luarea măsurilor legale, ca oamenii să intre în posesia drepturilor care li se cuvin.

Un alt aspect discutat în cadrul ședinței a fost acela a recalculării pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 221/2018 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Până în prezent au fost recalculate și s-au emis decizii pentru 401 pensionari, dar acest proces de recalculare continuă și toți cetățenii își vor primi drepturile.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba a încurajat instituțiile publice să-și mediatizeze rezultatele obținute pe fiecare domeniu de activitate, dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că Instituția Prefectului – județul Alba va avea în continuare ca obiectiv menținerea climatului de pace socială.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba