Ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba

Astăzi, 26 octombrie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social, la care au participat dl. Francisc Oscar Gal – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, subprefecții Andrei Vincze și Corneliu Mureșan, manageri ai instituțiilor publice, reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale din județul nostru.

  • Ordinea de zi a cuprins prezentarea raportului privind decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (Casa de Asigurări de Sănătate Alba), cât și a unei informări privind activitatea Compartimentului juridic și colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Casei Județene de Pensii Alba.
  • Totodată, a fost prezentat planul proiectului „Ce înseamnă viata activă după școală”, inițiat de către Patronatul Român Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.
  • În a doua parte a ședinței au fost prezentate și discutate o serie de probleme cu care se confruntă reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale din județ, aceștia transmițând d-lui subsecretar de stat o serie de propuneri pentru modificarea legislației în domeniu.