Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Alba

Astăzi, sub conducerea prefectului Nicolae Albu, a avut loc ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Alba. Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise spre dezbatere 49 de puncte, respectiv:
– în prima parte a ședinței s-a prezentat situația litigiilor din 9 dosare, din care 3 soluții pronunțate de instanțele de judecată în dosarele respective, fie rămase definitive, fie nu s-a exercitat calea de atac și 6 având ca obiect fond funciar, aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Alba are calitatea de parte.
– apoi au fost prezentate un număr de 40 de proiecte de hotărâri, dintre care 36 cu propuneri de validare a propunerilor comisiilor locale de fond funciar, 2 propuneri de invalidare și 2 propuneri de respingere a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale de fond funciar.