Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Alba

Astăzi, sub conducerea subprefectului Corneliu Mureșan, a avut loc ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Alba. Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise spre dezbatere 65 de puncte, respectiv:
– în prima parte a ședinței s-a prezentat situația litigiilor din 29 dosare, aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Alba are calitatea de parte.
– apoi au fost prezentate un număr de 36 de proiecte de hotărâri, dintre care 33 de validare a propunerilor comisiilor locale de fond funciar, respectiv 3 propuneri de respingere a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale de fond funciar.