Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Alba

În ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Alba, desfășurată miercuri, 30 octombrie a.c. au fost analizate  dosarele sosite de la comisiile locale de fond funciar din cadrul unităților administrativ teritoriale ale județului.
În calitate de președinte al comisiei, prefectul Dănuț – Emil Hălălai  a supus spre analiză fiecare dosar în parte, încât fiecare membru să-și poată exprima opinia asupra cazului analizat și soluționat în consecință.

Instituția Prefectului – Județul Alba