Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Alba

 

Joi 27 februarie a.c., ora 10.00 , la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, s-a desfășurat ședința Comisiei de Dialog Social Alba, prezidată de prefectul Nicolae Albu. La ședință au mai fost prezenți subprefectul Ioana-Diane Rof, directori ai serviciilor publice deconcentrate și instituții publice, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din județ.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme: raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pe anul 2019; informare privind modul de soluționare a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de recalculare, inclusiv restanțele, diverse.

În anul 2019 prin controalele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba s-a urmărit cu predilecţie asigurarea unui control riguros şi superior calitativ, care să vină în sprijinul agenţilor economici controlaţi şi care să prevină derapajele de la legislaţia care reglementează domeniul relaţiilor de muncă. Au fost cuprinse în graficele lunare de control unităţi mai mari şi cu un număr semnificativ de lucrători.

Totodată, în vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acţiuni de control la unitățile care au ca obiect de activitate comerț, construcții, prestări servicii, agricultură. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de repaus săptămânal, în cadrul cărora au fost verificate şi aspecte referitoare la respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la timpul de lucru, la utilizarea si plata zilierilor.

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, din controalele efectuate s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale în materie. Astfel, au fost constatate  situaţii în care angajatorii  nu au  întocmit registrul în forma prevăzută de lege, nu l-au transmis în termenul legal la ITM Alba, l-au completat cu date eronate, sau situaţia cea mai frecvent întâlnită, nu s-au  transmis la ITM Alba, modificările intervenite constând în încadrarea în muncă a salariaţilor sau încetarea activităţii acestora, în termenul prevăzut de lege. Prin urmare, angajatorii aflaţi în aceste situaţii au fost sancţionaţi contravenţional.

Numărul total al controalelor efectuate in anul 2019, de către inspectorii de muncă din cadrul corpului de control SSM a fost de 1413, cu o medie de 118 controale pe luna si o medie de 13,2 controale/luna/inspector, medie care se încadrează in limitele stabilite de către Inspecția Muncii București, respectiv de 10-14 controale/lună realizate de către un inspector de muncă.

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate controale la  1413 angajatori. În timpul acestor controale au fost constatate 2331 abateri de la legislaţia specifică în domeniul SSM si au fost dispuse tot atâtea măsuri de intrare în legalitate, cu termene precise de realizare a acestora.

În perioada analizata, urmare controalelor efectuate și inclusiv a cercetării evenimentelor din sfera de competență, au fost sancționați 353 angajatori, fiind aplicate 526 sancțiuni contravenționale, astfel:

  • 488 avertismente
  • 38 amenzi pecuniare

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 154.500 lei.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba au informat că au fost depuse 4275 cereri de înscriere la pensie (cazuri noi), fiind soluționate 4001. De asemenea, în cursul anului 2019 au fost soluționate 619 de cereri de înscriere nouă la pensie depuse în anul 2018.

În cursul anului 2019 au fost 7761 de decizii de recalculare a drepturilor de pensie, după cum urmează:

  • 5290 decizii de recalculare a drepturilor de pensie;
  • 1158 de decizii de trecere la pensie pentru limita de vârstă;

În perioada 01.01.2020 – 07.02.2020 au fost emise 1318 de decizii de recalculare a drepturilor de pensie, după cum urmează: 1141 de decizii de recalculare a drepturilor de pensie; 177 decizii de trecere la pensie pentru limită de vârstă.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba