Ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț-Emil Hălălai

Joi 12 iulie a.c., s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț-Emil Hălălai. Ordinea de zi a reuniunii a cuprins următoarele teme: Ordinul nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; informare privind modul de desfășurare și rezultatele obținute la nivel județean la Examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională, în anul 2018; raport de activitate al Direcției pentru Tineret și Sport, în semestrul I al anului 2018 și informare privind organizarea taberelor școlare în județul Alba.

Comisarul-șef Motoc Valentin, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba, a prezentat prevederile ordinului 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Conform prezentului ordin întregul personal al MAI are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie desfăşurate de către DGA, cel puţin o dată la 3 ani. Personalul MAI nou-încadrat şi cel care ocupă posturi de conducere au obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie desfăşurate de către DGA, în primele 6 luni de la numire.

Scopul activităţii de management al riscurilor de corupţie este reprezentat de adoptarea la nivelul tuturor structurilor MAI a unor măsuri de control şi/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariţie a unor fapte de corupţie, astfel încât probabilitatea apariţiei acestora şi impactul resimţit la nivelul activităţilor ministerului să fie diminuate. Activităţile de management al riscurilor de corupţie vizează următoarele obiective:a) creşterea nivelului integrităţii, transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice; b) stabilirea priorităţilor de intervenţie în domeniul prevenirii corupţiei; c) asumarea responsabilităţii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor.

Marcela Eugenia Dărămuș, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Alba a prezentat situația în urma examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017/2018  s-a realizat cu respectarea legislației în vigoare pentru organizarea și desfășurarea acestui  examen national. Din cele 141 școli participante sunt:103 unități școlare cu PJ,  38 unități școlare arondate. De asemenea, din 141 școli participante: 96 sunt din mediul rural și 45 din mediul urban. Rata de participare la nivel județean: 95,44% Rata de participare la nivel național: 94,8% . Situația statistică a notelor înainte de contestații a fost următoarea : la disciplina Limba și literatura română au fost 2590 elevi înscriși, din care prezenți 2475, notele de 10 fiind în număr de 47, procentul notelor peste 5 fiind de 89,32% ; la disciplina matematică din 2590 elevi înscriși, au fost prezenți 2475, notele de 10 fiind în număr de 27, procentul notelor peste 5 fiind de 65,21%, mediile generale  cu nota 10 fiind în număr de 10, iar procentul notelor peste 5 fiind 79,09%.

Au fost înregistrate 229 contestații, din care : 89 contestații la limba și literatura română, 134 contestații la matematică, 5 contestații la limba maternă germană și o contestație la limba maghiară. Situația statistică a notelor după contestație este următoarea : la disciplina Limba și literatura română notele de 10 au fost în număr de 47, procentul notelor peste 5 fiind 89,32%, media generală a rămas aceeași 7,46 ; la disciplina matematică din notele de 10 fiind în număr de 27, procentul notelor peste 5 fiind de 65,29%, media generală fiind 5,74. La disciplina limba și literatura română media pe județul alba a fost 7,46, iar la matematică 5,74.

La nivelul judeţului Alba, coordonarea organizării şi desfăşurarii examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2018, a fost realizată de către comisia judeţeană de bacalaureat, conform articolului 11 din Anexa nr.2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea si desfășurarea examenului de bacalaureat 2011.La nivelul județului Alba, pentru examenul de bacalaureat național sesiunea iunie-iulie 2018, au fost constituite următoarele centre:34 de centre de examen pentru evaluarea competentelor digitale si lingvistice, 7 centre de examen care au avut în componență 5 subcomisii,  pentru probele scrise; 1 centru zonal de evaluare. La Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română au participat 2425 candidați; 89 canditați au participat la  Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă ; la Proba C) – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională au participat 2375 candidați.

Pentru susținerea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2018, au fost organizate 7 centre de examen care au avut în componență 5 subcomisii.

Procentul de promovabilitate înainte de contestații la examenul de bacalaureat național 2018 sesiunea iunie-iulie este de 74,8% față de cel din anul 2017 de 79,76%.

La nivel național procentul de promovabilitate înainte de contestații este de 67.65%, mai mic față de anul 2017 în care a fost de 71,40%. Județul Alba ocupă locul 6 pe țară privind procentul de promovabilitate.Procentul de promovabilitate pe promoții este: promoția curentă: 78,8 % promoția anterioară: 22,22 %. La nivelul județului Alba s-au obținut 2 medii de 10 (zece). Numărul total al notelor de 10 (zece) pe probe de examen este de 168, repartizat astfel:Proba Ea) – 9 note, Proba Ce) – 69 note, Proba Ed) – 90 note. La nivelul județului există 2 licee cu promovabilitate 100% : Colegiul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia.

Doamna Stânea Florina, Director executiv, Direcția pentru Tineret și Sport a exps un raport de activitate al Direcției pentru Tineret și Sport, în semestrul I al anului 2018 și  o informare privind organizarea taberelor școlare în județul Alba. În semestrul I a.c. DJST Alba a desfasurat 48 de competiţii sportive şi acţiuni sportiv–recreative, la care au participat 4.617 persoane. Din cele 48 de competiţii sportive şi acţiuni sportive- recreative,  17 au fost finanţate, totalul cheltuielilor efectuate fiind de 12.357 lei. Au participat 3.229 persoane. Promovarea sportului de performanţă, a cuprins17  competiţii sportive, astfel: 7 etape judeţene ale campionatelor  naţionale la ramurile de sport: atletism(4), haltere (1), karate tradiţional (1), powerlifting (1); 10 alte competiţii locale, judeţene sau interjudeţene la: atletism (3), baschet (1), ciclism (1), nataţie (1), majorete (1), schi (1), tenis(2).Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive de performanţă este de 6.457 lei.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a  mulțumit tuturor instituțiilor publice care au acționat în timpul calamităților cauzate de ploile abundente din săptămâna precedentă: Inspectoratului Județean de Poliție, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Apele Române. Reprezentantul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a informat despre riscul de pestă porcină africană și a solicitat sprijinul autorităților pentru luarea unor măsuri de prevenire și închiderea temporară a târgurilor de animale.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba