Ședința Adunării Generale a Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România

La sfârșitul săptămânii trecute, prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, a participat la Ședința Adunării Generale a Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, la invitația președintelui Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.
✅Împreună cu Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, au mai participat și conducătorii serviciilor deconcentrate din județ: Inspectoratul de Poliție Județean, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția pentru Agricultură, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Garda Forestieră și primarii de comune care fac parte din asociație.
Principalele teme discutate pe ordinea de zi au fost:
✅1. Soluțiile de finanțare în vederea realizării cadastrului sistematic și aspecte privind posesia, prezentate de către doamna Cornelia Țăran Baba, director OCPI Alba.
Astfel prin Legea 264/2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în condițiile reglementate prin ordin al directorului general al ANCPI, a fost extinsă și pentru autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice, instanțele judecătorești, accesul gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma și serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară.
De asemenea, un aspect deosebit de esențial vizează posibilitatea conferită de lege oficiilor de cadastru și publicitate de a efectua notarea posesiei post-sistematic, după închiderea lucrărilor.
Tot după închiderea lucrărilor de cadastru sistematic, s-a reglementat legislativ posibilitatea ca în termen de 1 an oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, cu concursul firmei prestatoare, pe bază de documente justificative, să îndrepte erorile cu care sunt sesizați.
De asemenea, ca urmare a modificării legislative de creștere a pragului pentru achizițiile directe de bunuri și servicii, a fost majorată și suma totală de finanțare acordată fiecărui U.A.T. pe sesiunea de finanțare, recomandându-se reprezentanților primăriilor de a încheia contracte de finanțare pe suma maximă alocată fiecărei sesiuni, respectiv 320.000 mii lei cu TVA.
✅2. Analiza situației privind ocuparea locurilor disponibile din posturile de poliție rurală și asigurarea ordinii și siguranței publice a cetățenilor, prezentată de dl. cms. Șef Florin Dogaru, Inspector șef al IPJ Alba.
✅3. Stadiul evaluării pagubelor produse de seceta pedologică în județul Alba, prezentată de doamna Doina Vasiu, director DAJ Alba.
– La culturile de toamnă județul Alba nu a înregistrat pagube.
– La culturile de primăvară avem declarată o suprafață de 10782 hectare calamitată in proporție de 63%. Au fost întocmite procese verbale pentru 2222 hectare, respectiv pentru 25 de fermieri din totalul de 126 de fermieri care au depus cereri.
✅4. Analiza pagubelor produse în culturile agricole de animale sălbatice, în special porc mistreț, și găsirea soluțiilor de acordare a unor despăgubiri persoanelor afectate, prezentat de domnul Ioan Alexăndruș  – Garda Forestieră.