Proiectul noii legi a pensiilor dezbătut în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a județului Alba

Miercuri 29 august 2018, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazu, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț-Emil Hălălai.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare semestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba; raport de activitate privind contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în anul 2018; diverse –

prezentarea proiectului privind noua Lege a pensiilor.

 Primul punct al ordinii de zi, cu privire la gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba, a fost prezentat de către doamna Maria Iacob, șef administrație – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba;

Totalul veniturilor bugetare la bugetul asigurărilor sociale realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în semestrul I 2018 au însumat 381.699.831 lei, cu 34,20% mai mult faţă de veniturile la bugetul asigurărilor sociale colectate în semestrul I 2017, cu  97.276.636 lei.

Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în semestrul I 2018 comparativ cu semestrul I 2017 se constată creşterea realizărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 37,59% (cu 69.687.948 lei), la bugetul asigurărilor pentru sănătate 28,77% (cu 26.324.796 lei) şi bugetul asigurărilor pentru şomaj cu 16,65% (cu 1.263.852 lei). Planul repartizat de A.N.A.F. la bugetul asigurărilor sociale  pentru semestrul I 2018 fost realizat în proporţie de 115,58%.

          Al doilea punct de pe ordinea de zi privind contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în anul 2018, a fost prezentat de către doamna Silvia Puie, președinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

Perioada de contractare s-a încheiat în data de 30 aprilie 2018 cu semnarea unui nr de 458 de contracte și 15 convenții.

 În ceea ce privește necesarul de medici de familie, in județul Alba situația se prezintă astfel:

– în mediul rural cabinete medicale din următoarele localități nu au medic de familie: Roșia de Secaș, Almașu Mare, Ceru Băcăinți, Mogoș, Întregalde, Noșlac, Ponor, Lupșa, Șibot, Cut, Hopârta, Poșaga;

– în mediul urban necesarul de medici se prezintă astfel:  la nivelul municipiului Blaj – 5 medici, iar la nivelul orașului Cugir – 3 medici;

La punctul 3, domnul Alexandru Retegan, director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba a prezentat proiectul privind noua Lege a pensiilor, expunând principalele modificări și solicitând celor prezenți să facă propuneri, sugestii și opinii la acest proiect de act normativ, care este supus dezbaterii publice, inclusiv pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la secțiunea transparență decizională.

          Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai a solicitat  membrilor Comisiei de Dialog Social să identifice soluții concrete la problemele sesizate pe domeniile fiecăruia de activitate.        Totodată a propus ca pe viitor la ședințele Comisiei să fie invitați și reprezentanți ai  Direcției Regionale pentru Statistică, care vor realiza trimestrial o analiză privind evoluția economică pe sectoare de activitate.

   

Instituția Prefectului – Județul Alba