Programe educaționale, prezentate în cadrul Comisei de Dialog Social a județului Alba

Miercuri 13 iunie 2018, cu începere de la ora 10.00, în sala Mihai Viteazul de la sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social, prezidată de subprefectul Monica Popescu.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind:  programul ‘’Școala după școală’’ – generalizarea acestui program în cât mai multe unități de învățământ;  programul ’’A Doua Șansă’’ – creșterea gradului de calificare în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor; informare privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora, în trimestrul I. 2018; diverse.

 Primul punct al ordinii de zi, cu privire la programul ‘’Școala după școală’’ – generalizarea acestui program în cât mai multe unități de învățământ și programul ’’A Doua Șansă’’ – creșterea gradului de calificare în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor, a fost prezentat de către doamna Marcela Dărămuș, inspector școlar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

Programul vine în completarea dezvoltării armonioase a copilului. Folosirea unei metodologii de tip nonformal în toate activitățile educaționale  face ca acest program să faciliteze dobândirea unor competențe specifice. Programul A doua șansă la nivelul județului Alba s-a derulat în anul școlar 2016-2017 în 11 unități de învățământ atât la nivel primar cât și la nivel secundar inferior iar în anul școlar 2017-2018 se desfășoară în 9 unități de învățământ, cererea de înscriere în cadrul acestui program fiind din ce in ce mai mare.

Programul „A doua şansă“ reprezintă o iniţiativă a Ministerului Educaţiei Naționale care vine în întâmpinarea unei probleme des întâlnite în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria educaţie, la nivelul învăţământului obligatoriu. În acest context, programul „A doua şansă“ oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. Nu există o limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit vârsta legală pentru a fi încadraţi (reîncadraţi) în învăţământul de masă.

  Al doilea punct de pe ordinea de zi privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora, în trimestrul I. 2018, a fost prezentat de către doamna Maria Iacob, șef administrație, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba.

Totalul veniturilor bugetare la bugetul asigurărilor sociale realizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba în trimestrul I 2018 au însumat 174.446.618 lei, cu 26,794% mai mult faţă de veniturile la bugetul asigurărilor sociale colectate în trimestrul I 2017, cu 36.868.063 lei.

Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în trimestrul I 2018 comparativ cu trimestrul I 2017 se constată scăderea realizărilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj cu 48,85% (cu 1.791.686 lei) şi creşterea realizărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 35,69% (cu 31.561.583 lei) şi bugetul asigurărilor pentru sănătate cu 15,60% (cu 7.098.166 lei). Planul repartizat de ANAF la bugetul asigurărilor sociale  pentru trimestrul I 2018 fost realizat în proporţie de 106,33%.

Scăderea încasărilor la bugetul de asigurări pentru şomaj se datorează în anul 2018 contribuţiei asiguratorie pentru muncă (CAM) care este în procent de 2,25%, din care se distribuie o cotă de doar 20% la bugetul asigurărilor pentru şomaj, faţă de cota de 1% cât reprezenta în anul 2017din salariul brut.

Ponderea cea mai mare în realizarea gradului de realizare a programului de încasări de asigurări sociale o au AJFP Alba (colectare) 51,90% în trimestrul I 2018, respectiv 52,88% în trimestrul I 2017, S.F.M. Sebeş 14,14% în trimestrul I 2018, respectiv 13,737% în trimestrul I 2017, S.F.M. Aiud 11,63% în trimestrul I 2018, respectiv 11,14% în trimestrul I 2017, S.F.O. Cîmpeni 10,24% în trimestrul I 2018, respectiv 9,96% în trimestrul I 2017 şi  S.F.O. Cugir 4,15% în trimestrul I 2018, respectiv 4,49% în trimestrul I 2017.

            La punctul 3, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

Domnul Ioan Petruț – Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa,consideră că ar trebui modificată legislația în sensul comunicării periodice către angajați a dovezii plății contribuțiilor sociale de către angajatori, dând exemplu în acest sens fișele fiscale, care în prezent în mediul privat nu mai sunt obligatorii. Trebuie găsită o soluție care să reglementeze acest lucru și să se aplice în mod unitar, astfel încât salariatul să aibă certitudinea acestui lucru.

Domnul Alexandru Retegan, director executiv – Casa Județeană de Pensii Alba, a precizat că în prezent orice persoană poate depune o cerere la Casa Județeană de Pensii Alba pentru eliberarea unei adeverințe cu privire la stagiul de cotizare.

Domnul Ioan Petruț – Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa,și-a exprimat nemulțumirea și dezacordul cu privire la așa numitele ’’pensii speciale’’, considerate incorecte și nerespectându-se principiul contributivității. Dumnealui consideră acordarea acestor pensii ca o lipsă de respect față de celelalte categorii sociale.

Subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu a apreciat activitatea celor două instituții care au prezentat materiale în cadrul ședinței, dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că toate propunerile dumnealor vor fi înaintate cu celeritate Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba