Problemele persoanelor vârstnice, dezbătute în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Marţi 24 septembrie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, la care au participat subprefectul judeţului Alba, dl Nicolae-Gheorghe Mera, manageri ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost următoarele: creșterea accesibilității persoanelor vârstnice la serviciile medicale prin rețeaua de asistență medicală comunitară; activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba pentru soluționarea cererilor privind pensiile internaționale; diverse.

Domnul Alexandru Sinea, director executiv – Direcția de Sănătate Publică Alba a prezentat o informare privind creșterea accesibilității persoanelor vârstnice la serviciile medicale prin rețeaua de asistență medicală.

În județul Alba dispunem de o rețea de 58 AMC (asistenți medicali comunitari) și 4 MSR (mediatori sanitari romi), în 42 comunități.

Doamna Simona Mirela Goronea, director executiv adjunct – Casa Judeţeană de Pensii Alba a prezentat o informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba pentru soluționarea cererilor privind pensiile internaționale.

În perioada 01.01.2019-31.08.2019, CJP Alba a întocmit și transmis atât beneficiarilor de pensii comunitare cât și instituțiilor de instrumentare, instituțiilor în cauză și organismelor de legătură din țările Uniunii Europene un număr de 1368 formulare europene.

Tot în această perioadă s-au întocmit și transmis un număr de 233 certificate de viață, 96 adrese de informare cu privire la termenele de revizuire medicală pentru pensionarii beneficiarii de pensie de invaliditate, schimbări grad invaliditate, suspendarea/încetarea plății pensiei; 78 adrese transfer formulare europene către alte județe.

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba a fost închisă de către domnul Nicolae-Gheorghe Mera, subprefectul județului Alba, care a dat asigurări celor prezenți că instituția pe care o reprezintă se va implica în continuare în creșterea calității vieții și a rezolvării problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice.

  

Instituția Prefectului – Județul Alba