Problemele pensionarilor dezbătute în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Miercuri 18 aprilie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba.

La reuniune au participat domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, doamna Monica Popescu, subprefectul județului Alba, directori ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanți ai asociațiilor de pensionari din județ.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost: informare privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent, deschis, corect, credibil și eficient; analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece; diverse.

      Membrilor Comitetului le-a fost prezentat modul de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru a fi mediatizat de către reprezentanții asociațiilor de pensionari în comunitățile din care provin.

        Doamna Popa Ana – consilier superior, Compartimentul Comunicare și Relații Publice din cadrul Casei Județene de Pensii Alba Casa Județeană de Pensii Alba a prezentat o informare privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent, deschis, corect, credibil și eficient.

        În  perioada  ianuarie – martie  2019  au  fost  înregistrate  un  număr  de  602  petiții  și  contestații,  din  care  au  fost  soluționate un  număr de  541 cereri, în procent de  79,73 %. Majoritatea   solicitărilor  au  avut  ca  obiect   nemulțumiri  referitoare  la  cuantumul  pensiilor  și  grupe  de  muncă,   precum  și  precizări  referitoare  la  condițiile  de  pensionare,  eliberarea  buletinelor  de  calcul,  contestații. La  sediul  instituției  și în  localitățile  din  județul  Alba,  respectiv  în  zona   Cugir,  Ocna  Mureș,  s-au  acordat 48 audiențe,  de  către  conducerea instituției.

         Pentru  asigurarea  unui  cadru  de  comunicare  transparent  și  deschis   s-au  luat  măsuri  pentru  afișarea  în  spațiile  de  lucru  cu  publicul,  a  informațiilor  utile,  de  larg  interes  pentru  participanții  la  sistemul  public  de  pensii. Activitatea  de  comunicare  constă  și  în  acordarea  de  consultanță  persoanelor  care  solicită  sprijin  în  soluționarea  unor  probleme  specifice  domeniului  propriu  de  activitate,  ca  de  exemplu,  reprezentanților  angajatorilor  și  asociațiilor  de  pensionari.

         Domnul Flaviu Cozuc, director executiv – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba a prezentat membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba modul de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece.

 • Din datele centralizate la nivelul jud. Alba, pentru sezonul rece 2018-2019, situaţia plăţilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute de OUG nr. 70/2011, se prezintă astfel:
 • Noiembrie 2018:
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.841 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.043.336 lei;
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 8 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 6.967 lei;
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 278 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 41.383 lei;
 • Decembrie 2018:

    – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 1.328

      beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 276.320 lei;

 • Ianuarie 2019:
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 45 lei;
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 7 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.398 lei;
 • Februarie 2019:

        – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.020 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 122.858 lei;

        – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 8 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.631 lei;

        – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 132 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 22.568 lei.

 • Martie 2019:

        – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale: 1.092 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 160.388 lei;

        – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică: 8 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.674 lei;

          – ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: 72 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 6.019 lei.

        Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan, a informat membrii Comitetului despre introducerea unui nou număr de telefon, în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Publice din cadrul Casei Județene de Pensii Alba, pentru a facilita accesul pensionarilor la informațiile de care au nevoie. Numărul de telefon este: 0258-831.383.

        O  problemă ridicată de reprezentanții asociațiilor de pensionari este aceea a defecțiunilor ce apar în funcționarea platformei electronice medicale, pentru prescripțiile medicale sau semnarea cu cardul, la medicii de familie din județ. Aceste dificultăți sunt cunoscute de către conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Alba și se încearcă ca accesul la serviciile medicale să nu fie afectat.

       Președintele CAR Cugir a sesizat apariția unor produse alterate la un magazin din orașul Cugir. Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, a precizat că o echipă mixtă de control, constituită din reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Alba și ai serviciilor publice deconcentrate, este deja în teritoriu, pentru verificarea unităților alimentare cu ocazia sărbătorilor pascale.

        Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba a fost închisă de către domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, care a dat asigurări celor prezenți că instituția pe care o reprezintă se va implica în continuare în creșterea calității vieții și a participării sociale a persoanelor vârstnice.

 

PREFECT,

Dănuț-Emil HĂLĂLAI