Problemele județului Alba dezbătute în cadrul Comisiei de Dialog Social

Marți 25 septembrie 2018, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport cu privire la rezultatele obținute la examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII –a și a examenului de bacalaureat național sesiunea iunie-iulie și sesiunea august-septembrie 2018, în județul Alba; măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la rezultatele obținute la examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII –a și a examenului de bacalaureat național sesiunea iunie-iulie și sesiunea august-septembrie 2018, în județul Alba, a fost prezentat de către domnul Alexandru Dăncilă, inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;

Ca urma centralizării notelor obţinute la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018, la nivelul judeţului Alba s-au înregistrat 11 medii de 10, cu un procent de 89.32%, medii peste 5 la Limba şi Literatura Română, cu procent de 65,21% medii la maternă şi cu un procent de 79.09% medii generale, peste 5 la Evaluarea Naţională 2018,  a transmis ISJ Alba. Patru elevi au obţinut medii de 1 (unu) la examenul din acest an. În total, sunt 521 de elevi care au obţinut medii sub nota 5.00. 30 de elevi au obţinut medii între 1.00 şi 1.95, alţi 94 de elevi au obţinut medii între 2.00 şi 2.97, 143 cu medii între 3.00 şi 3.97 şi 250 de elevi cu medii între 4.00 şi 4.90. La examenul de anul acesta au fost absenţi 118 elevi din judeţul Alba.
Procentul de promovabilitate după contestații la examenul de bacalaureat național 2018 sesiunea iunie-iulie este de 76,68% față de cel din anul 2017 de 81,06%.

Județul Alba ocupă locul 6 pe țară privind procentul de promovabilitate.

Procentul de promovabilitate după contestații la examenul de bacalaureat național 2018 sesiunea august –septembrie este de 32,91% față de cel din anul 2017 de 32,4%.

Al doilea punct de pe ordinea de zi privind măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

Măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează, şomerilor înregistraţi, inclusiv celor care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pentru a dobândi statutul de persoană ocupată. Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare, în primul semestru al anului 2018 au fost ocupate pe piața forței de muncă 3056 de persoane.

La punctul 3,  diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

Domnul Ioan Petruț – Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa a solicitat prelungirea termenului de acordare a condițiilor deosebite de muncă care expiră la 31 decembrie 2018.

O altă solicitare a fost reluarea discuțiilor cu privire la modificarea  Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.

De asemenea, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa consideră că proiectul legii pensiilor ar trebui supus dezbaterii pentru un interval mai mare de timp, pentru a se putea aduce observații pertinente și bine argumentate, pentru ca în final actul normativ să fie unul coerent și bine realizat.

Domnul Sorin Tomescu – Blocul Național Sindical a atras încă o dată atenția asupra încadrării unor locuri de muncă de la Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. în condiții speciale de muncă.

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai a precizat că Instituția Prefectului – județul Alba, a înaintat aceste solicitări Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin adresa nr. 12394/G/SC/06.09.2018, dar vom face în continuare toate demersurile necesare ca această problemă să se rezolve.

Domnul Alexandru Retegan – director executiv al Casei Județene de Pensii Alba a precizat că în noua lege a pensiilor vor fi cuprinse și unitățile care pot beneficia de grupe speciale.

Domnul Bogdan Petru Cârcoană – Sindicatul Liber din Învățământ Sebeș și domnul Bîrlea Nicolae Florin – Sindicatul Liber Învățământ Zona Apuseni au atras atenția asupra faptului că în unele localități din județul Alba există restanțe la plata navetei cadrelor didactice.

Subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu, a solicitat sindicatelor din învățământ să înainteze instituției noastre o adresă în care vor specifica care sunt aceste localități unde există restanțe la plata navetei cadrelor didactice.

Domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – județul Alba, referitor la materialul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, a propus stimularea  firmelor pentru a merge în zone defavorizate pentru a împiedica migrarea tinerilor și depopularea anumitor zone ale județului.

O altă propunere a domnului Fleșer a fost aceea a subvenționării activității medicilor de familie pentru localitățile care nu sunt  atractive, fiind localități izolate și cu număr redus de locuitori, sau stabilirea unor salarii fixe fără a se ține cont de numărul pacienților.

Doamna Monica Popescu, subprefectul județului Alba, a precizat că la nivelului județului Alba s-a început o analiză a localităților unde nu există medici de familie și vor fi făcute propuneri de modificări legislative în acest sens.

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, a apreciat materialele prezentate, sugerând conducătorilor instituțiilor publice să mediatizeze rezultatele obținute pe fiecare domeniu de activitate,  dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că Instituția Prefectului – județul Alba va avea în continuare ca obiectiv menținerea climatului de pace socială.

          Instituția Prefectului – Județul Alba