Problemele administrațiilor locale din județ

Ieri, 27 martie 2018, din iniţiativa prefectului județului Alba, dl. Dănuţ – Emil Hălălai, Instituţia Prefectului Alba a organizat o ședință de lucru cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba. În deschidere dl. prefect Dănuţ – Emil Hălălai a prezentat câteva consideraţii privind redactarea, emiterea şi adoptarea actelor administrative, insistând termenele legale pentru comunicarea acestora către prefect precum şi aspecte referitoare la verificarea legalităţii acestora.Subprefectul județului Alba, d-na Monica Popescu, a vorbit despre aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor funciare iar dl. Ovidiu Cazacu – șef de serviciu în cadrul Instituției Prefectului Alba a făcut completările necesare din punct de vedere juridic.

Prim-adjunctul ISU Alba, lt. col. Nicolae Negoiță a prezentat atribuţiile primarilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă şi a Ordinului comun nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă. D nul lt.col.Negoiță a punctat câteva obligații ale primarilor în situații de urgență: asigurarea permanenței la primării,  avertizarea populației, curățarea digurilor, șanțurilor și rigolelor, asigurarea fondurilor necesare pentru serviciile voluntare pentru  situații de urgență, instruirea membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență, menținerea stării de intervenție a hidranților și a altor surse de apă. Totodată, reprezentantul ISU Alba a lăudat inițiativele unor consilii locale pentru facilitățile acordate voluntarilor din SVSU, care le plătesc acestora orele de pregătire și intervențiile.

Comisarul-șef de poliție Anca Sava, șefa Centrului Regional Alba Iulia al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, a spus că victimele traficului de persoane fac parte din rândul tinerelor sărace și cu nivel scăzut de educație și informare, fără loc de muncă, care provin, în general, din familii dezorganizate.

D-na Anca Sava a pus accentul pe rolul educației și al asistenților sociali în prevenirea traficului de persoane, considerând că absenteismul și abandonul școlar sunt factori de risc pentru viitoarele victime sau delincvenți juvenili.

Directorul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dl. Dorin Retegan, a vorbit despre accelerarea cadastrului în România. Șeful OCPI Alba a vorbit despre proiectul unei ordonanțe de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 7, despre care speră că va intra în vigoare la sfârșitul lunii aprilie, care simplifică procedurile de înregistrate sistematică, prin postarea anunțurilor pe site-urile oficiale ale primăriilor, nu în Monitorul Oficial, plus înjumătățirea termenului de soluționare a contestațiilor, de la 60 la 30 de zile pentru sectoarele cadastrale. Ca noutate, se va încerca modificarea legilor proprietății, astfel încât în zonele necooperativizate, cum ar fi cele montane, să poată solicita titluri de proprietate și posesorii de teren, nu doar proprietarii.

Directorul Direcției Agricole Județene, Gheorghe Lazea, a atras atenția că din 2019 primăriile nu vor mai primi subvenții pentru pajiștile permanente, cerându-le să ia măsuri pentru urgentarea elaborării amenajamentelor pastorale. În prezent, două unități administrativ-teritoriale nu au depus deloc cerere, 28 de UAT-uri nu au documentația pentru studiile pedologice la OSPA, în cazul comunelor Daia Română și Mirăslău, amenajamentele pastorale ar putea fi gata în scurt timp, dacă se aduc documentele necesare, iar în cazul celorlalte UAT-uri,  amenajamentele pastorale se află în diferite stadii de execuție.

Directorul Crucii Roșii Alba, Adrian Dușa, a avansat o propunere de finanțare a acțiunilor Filialei Județene a Societății Naționale de Cruce Roșie prin aderarea UAT-urilor ca membri susținători ai organizației, fie prin susținerea financiară anuală cu o sumă în funcție de numărul de locuitori, fie prin plata unei cotizații anuale în funcție de nevoile identificate în comunitate.

Prefectul județului Alba, dl. Dănuț – Emil Hălălai, a făcut apel la comunicare și colaborare între primari și instituțiile statului, oferindu-și sprijinul în soluționarea problemelor și le-a cerut primarilor ca, prin intermediul Asociațiilor Comunelor, Orașelor și Municipiilor din România, să transmită Instituției Prefectului Alba propuneri legate de modificările legislației.

Cei prezenți au fost încântați de inițiativă, apreciind că astfel de întâlniri de lucru sunt constructive, în ciuda punctelor de vedere uneori divergente.