Probleme din sistemul sanitar în dezbaterea ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Joi 14 iunie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de subprefectul Monica Popescu.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost următoarele: gradul de acoperire și deficiențele în acoperirea tuturor nevoilor de servicii farmaceutice, în special în mediul rural; sistemul de sănătate și protecția pensionarilor în județul Alba – punctul de vedere al Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba”; diverse.

Membrilor Comitetului le-au fost prezentate modalitățile prin care persoanele interesate pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru a fi mediatizate de către reprezentanții asociațiilor de pensionari în comunitățile din care provin.

Domnul Dinu Nistor, președintele Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba” a prezentat un material privind sistemul de sănătate și protecția pensionarilor în județul Alba –  punctul de vedere al Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba”.

Principalele probleme prezentate se referă la Ambulatoriul de Specialitate a Spitalul Județean de Urgență Alba. Asociația consideră că actualul sediu este inadecvat nevoilor pacienților.

Se impune relocarea Policlinicii, pentru a putea oferi servicii medicale de calitate și în condiții decente.

Doamna Szekely Eniko – consilier juridic, Direcţia de Sănătate Publică Alba, a informat membrii Comitetului despre faptul că în județul Alba funcționează la această dată un număr de 151 farmacii din care 88 în mediul urban și 63 în rural. Dintre acestea, doar 65  sunt în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba. Numărul total de farmaciști este de 302 pe aria județului.

În ceea ce privește gradul de acoperire a nevoilor de servicii farmaceutice din județul Alba, se apreciază următoarele:- există zone concentrate în imediata apropiere a municipiului Alba lulia sau pe o rază de 10-20 km, unde gradul de acoperire cu medicamente în farmaciile rurale este foarte ridicat. Avem în județ comune mari unde există una sau chiar doua farmacii (ex: com.Vințu de Jos, com. Ighiu);  exista însă în județ și zone izolate unde gradul de acoperire și aprovizionarea cu medicamente este foarte redusă (ex: zona Roșia de Secaș, anumite zone din munții Apuseni greu accesibile). Pentru  soluționarea acestor probleme ar fi optimă prezența unui punct farmaceutic în toate zonele rurale unde există cel puțin un medic de familie. O problemă care nu și-a găsit rezolvarea până în prezent ar fi cea a medicamentelor care expiră la domiciliul pacienților și care nu pot fi aruncate la deșeurile menajere (propunem colectarea lor la cea mai apropiată farmacie, care obligatoriu are un contract de distrugere a acestora cu o firma autorizată ).

Doamna Onețiu Maria, director îngrijiri, Spitalul Județean de Urgență Alba, a informat membrii Comitetului despre demararea lucrărilor pentru mansardarea Spitalului, aici mutându-se Secția de Neurologie, iar Ambulatoriul de Specialitate a Spitalul Județean de Urgență Alba se va reloca, existând în acest sens aprobat un proiect cu finanțare europeană. De asemenea, alte secții vor intra în renovare, exemplificând: secția de cardiologie, interne, pediatrie, etc. Vor avea loc și activități de reabilitare a întregii clădiri în cea ce privește anveloparea.

Doamna Monica Popescu, subprefectul județului Alba, a asigurat pe toți cei prezenți la ședință de sprijinul instituției noastre pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Instituția Prefectului – Județul Alba