Prefectul Dănuț – Emil Hălălai solicită Casei Județene de Pensii Alba urgentarea termenelor de soluționare a cererilor de pensionare și recalculare a pensiilor

Miercuri, 21 februarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț-Emil Hălălai.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind comasarea unităților de învățământ din județul Alba; modul de soluționarea a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de trecere la pensie pentru limită de vârstă în anul 2017; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la comasarea unităților de învățământ din județul Alba, a fost prezentat de către doamna Marcela Dărămuș, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba.

          Grădiniţele care nu au avut plan de şcolarizare şi propuse de UAT-uri spre desfiinţare sunt următoarele:

– Grădiniţa cu Program Normal Ocoale, unitate arondată Şcolii Gimnaziale Gârda de Sus.

– Grădiniţa cu Program Normal Laz, unitate arondată Şcolii Gimnaziale Săsciori.

          Şcolile primare care nu au avut plan de şcolarizare şi propuse de UAT-uri spre desfiinţare sunt următoarele:

– Şcoala primară Fericet, unitate arondată Şcolii Gimnaziale Horea

– Şcoala primară Valea Morii, unitate arondată Şcolii Gimnaziale Vidra

– Şcoala primară Almaş 2, unitate arondată Şcolii Gimnaziale Almaşu Mare

– Şcoala primară Almaşul de Mijloc, unitate arondată Şcolii Gimnaziale Almaşu Mare

            Unităţile de învăţământ propuse de UAT-uri spre înfiinţare pentru anul şcolar 2018-2019 şi aprobate în Consiliul de Administrație al IŞJ Alba sunt următoarele:

– Grădiniţa cu Program Normal Gheţar – unitate arondată Şcolii Gimnaziale Gârda de Sus

– Şcoala Gimnazială Draşov – unitate transformată din cea arondată a Şcolii Gimnaziale Şpring, în unitate cu personalitate juridică

– Şcoala Postliceală Sanitară Medfarm Speranţa Cugir – unitate de învăţământ particulară.

Cauza principală care a determinat necesitatea comasării unităților școlare este depopularizarea satelor, scăderea populației, a familiilor tinere, acest lucru reflectându-se și în numărul de elevi care sunt înscriși sau se vor înscrie pe viitor în unitățile școlare. Unitățile de învățământ care nu au plan de școlarizare sunt în fază de proiect. Dacă până la începutul sau sfârșitul anului școlar 2018-2019 numărul elevilor se modifică, ele pot să aibă plan de școlarizare. Dacă timp de trei ani nu există plan de școlarizare, ar putea fi desființate.

Al doilea punct de pe ordinea de zi cu privire la modul de soluționarea a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de trecere la pensie pentru limită de vârstă în anul 2017, a fost prezentat de către doamna Goronea Simona Mirela, director executiv adj., Casa Judeţeană de Pensii Alba.

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, situația soluționării cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de trecere la pensie pentru limită de vârstă se prezintă astfel:

  1. Situația soluționării cererilor de înscriere la pensie la 31.12.2017:
Anul Nr. cereri înregistrate Nr. cereri soluționate Observații
2017 4920 3621 Au mai fost soluționate 1212 de cereri, reprezentând restanțe din 2016.

 

  1. Situația soluționării cererilor de modificare a drepturilor de pensie și de trecere la pensie pentru limită de vârstă la 31.12.2017:
Anul Nr. cereri înregistrate Nr. cereri soluționate Observații
2017 6124 1972 Au mai fost soluționate 2200 de cereri, reprezentând restanțe din anii anteriori.

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț- Emil Hălălai a atenționat asupra numărului important de cereri de pensionare rămase nesoluționate precum și a termenului lung de așteptare, precizând faptul că trebuie depuse eforturi susținute pentru reducerea întârzierilor în soluționarea cererilor de înscriere la pensie, precum şi a cererilor de recalculare și trecere la pensie pentru limită de vârstă.

Reprezentanții organizațiilor sindicale consideră că ar trebui să se acorde mai multă atenție consultării în ceea ce privește proiectele de acte normative, exemplificând în acest sens cu Legea pensiilor unde se preconizează modificări în viitorul apropiat.

Astfel, proiectul legii pensiilor ar trebui supus dezbaterii pentru un interval mai mare de timp, de exemplu între 3 și 6 luni, pentru a se putea aduce observații pertinente și bine argumentate, pentru ca în final actul normativ să fie unul coerent și bine realizat. De asemenea, sindicaliștii nu sunt de acord cu așa numitele ’’pensii speciale’’, considerate incorecte și nerespectându-se principiul contributivității.

Alte propuneri venite din partea Comisiei de Dialog Alba vizează următoarele aspecte : persoanele care ies la pensie să nu se mai poată angaja la stat; funcționarii publici să fie menținuți în funcție până la pronunțarea unei sentințe definitive și irevocabile, introducându-se astfel „prezumția de nevinovăție’’.

Prefectul Dănuț – Emil Hălălai a dat asigurări celor prezenți că toate propunerile expuse în cadrul ședinței, vor fi înaintate cu celeritate Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.

Instituția Prefectului – Județul Alba