Prefectul Dănuț- Emil Hălălai prezent la bilanțul activității Filialei Alba a Crucii Roșii Române

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț – Emil Hălălai a participat luni 10 iunie a.c. la ședința Adunării Generale a Crucii Roșii Române, filiala Alba.

Cu acest prilej a fost analizată și aprobată activitatea desfășurată de Comitetul Filialei Alba a Crucii Roșii, pe anul 2018; aprobat programul de activitate al Filialei Alba pe anul 2019; raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019; Raportul Cenzorului de control financiar pe anul 2018. Totodată au fost alese prin vot secret  organele de conducere a filialei și  Cenzorul de Control Financiar.

Crucea Roșia Română, prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

Obiectivele strategice ale Filialei Alba a Crucii Roșii Române vizează : protejarea vieții și reducerea impactului dezastrelor asupra comunităților; reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale; îmbunătățirea sănătății populației din România; dezvoltarea și diversificarea surselor de venit provenite din fundraising ; promovarea valorilor umanitare și a unei culturi a non violenței și păcii.

                                   

Instituția Prefectului – Județul Alba