Mesajul prefectului Nicolae Albu, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor

Vă transmit salutul meu cald și gândul bun cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor.

Este prilejul să reflectăm la contribuția valoroasă pe care concetățenii noștri de etnie romă au avut-o și continuă să o aibă la dezvoltarea societății românești, să prețuim încă o dată zestrea valorilor culturale ale etniei rome, păstrată nealterată, și să apreciem realizările extraordinare ale intelectualilor, artiștilor romi și ale altor membri ai comunității.

Ziua Internațională a Romilor reprezintă, totodată, ocazia să reafirmăm determinarea noastră de a promova mai departe acțiunile de combatere a lipsei de toleranță, a discriminării și a rasismului, precum și de susținere a integrării sociale și asigurarea unor servicii medicale și de educație din ce în ce mai bune.

La mulți ani romilor din România și de pretutindeni!

Prefect,

Nicolae Albu